Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Sárkány-kúria Sárkány-kúria, Csetnek
Csetnek a 13. században tűnik fel először, mint német telepesek által lakott bányaváros. A 14. században számos kiváltsághoz jutó Csetnek a bányászat visszaszorulása után céhes kézműiparáról, kereskedőiről, később vasiparáról volt híres. Csetnek „Vízivárnak” mondott erősségének építését...
Szűz Mária születése kolostortemplom Szűz Mária születése kolostortemplom, Máriavölgy
A templom története egybefonódik a Mária-völgyi zarándokhely történetével. Erről az első hiteles írott adat 1377-ből maradt fenn. Ekkor Nagy Lajos magyar király látogatott ide, megszemlélendő az itteni, csodatévő hírében álló forrást és Szűz Mária-szobrot. Ő rendelte el, hogy a mariazelli templom mi...
Both vára Both vára, Gyergyószentmiklós
A Gyergyói-havasok nyugati lábánál fekvő Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) keleti szélén, a Békás-szoros felé vezető út északi oldalán emelkedik az a délnyugat-északkelet irányú, Várbükk nevű hegynyúlvány, melynek legmagasabb csúcsán egy 1933-ban épült kis kápolna áll. A kápolna mellett 1960 nyarán Sz...
Unitárius templom Unitárius templom, Árkos
Árkos (Arcus) falu 1332-ben Arkus néven jelentkezik az okiratokban. Az 1463-ban kiadott oklevél Árkus formában írja. Az 1567. évi regestrum Árkos néven 30 kapuval jegyzi. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 12 régi és 2 liliomos banálist fizet,1333-b...
Redout Redout, Késmárk
Késmárk Árpád-kori alapítását követően évszázadokon át a szepességi szászok egyik legfontosabb szabad királyi városa, kulturális, kereskedelmi és ipari központja volt. Kulturális szerepe, hatása a reformációt követően is jelentős volt, hiszen a magyarországi evangélikusság kiemelkedő iskolájának, tu...

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink