Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Rákóczi-vár Rákóczi-vár, Gyimes
A Gyimesbükkhöz (Făget) tartozó Gyimes települést elhagyva a Tatros-folyó éles kanyarulatánál találjuk a Gyimesi-szorost. A folyó kanyarulatának belső íve fölé emelkedik a Kőorr nevű hegycsúcs, amelyen a Rákóczi vár romjai találhatók. Valamikor a 17. század folyamán épülhetett fel. Egyes vélemények...
Unitárius templom Unitárius templom, Nyárádszentlászló
A Nyárád-menti Szentlászló templomának legkorábbi része a nyolcszög öt oldalával záródó, kisméretű szentély, mely a barokk korban teljesen átalakított nagyméretű hajóhoz csatlakozik keleten. A templomhajó nyugati bejárata csúcsíves kőkeretes ajtó, melyhez egy fából készült, nyolc faoszlopon nyugvó,...
Tábor Tábor, Alsólászló
A burgenlandi kalauzban (Burgenlandführer) a következő olvasható: „Itt vert 1277-ben IV. László a seregével ‘tábort’, ahol még a 17. sz.-ban egy kastély állt.” Közelben található elnevezésekben is megjelenik ez a hagyomány; Tábor-vendéglő (Taborwirtshaus), Tábor-malom (Taborm...
Kerepessy síremlék Kerepessy síremlék, Gömörpanyit
A Sajó partján felépült, kis gömöri falu Árpád-kori eredetű. A több újkori kúriával is büszkélkedő település lakossága a 19 században még szinte kizárólag magyar anyanyelvű evangélikusokból állt. A 20. század történelmi fordulatainak hatására mára többségbe kerültek a szlovák anyanyelvű lakosok....
Pancsovai Népbank Pancsovai Népbank, Pancsova
1868-ban a város német vállalkozói megalapították Pancsova első pénzügyi szövetkezetét, önsegélyezési céllal. Ebből nőtte ki magát az 1869. január 1-én megnyitott Pancsovai Népbank. Ugyanezen év júniusában a bank részvénytársasággá alakult. Idővel kiszélesítette tevékenységét, megnövelte tőkéjét és...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink