Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Apátsági épület Apátsági épület, Szentjobb
A templom mellett áll az apátsági kastély maradványa, amely az 1700-as években épült a hajdani vár helyén, felhasználva annak köveit. Az eredetileg U alaprajzú épület ma L alaprajzú, a többi részét lebontották. A hosszabbik szárny egy része még a hajdani várfalra épült. A m...
Református templom Református templom, Felőr
A mai Beszterce-Naszód megyei Felőr egyike az észak-erdélyi szórványvidék falvainak. A település első írásos említése villa Felewr néven meglehetősen késői, 1405-ből származik. A település középkori történetéről szinte semmit sem tudunk. Azonban korai történelmének tan...
Skanzen Skanzen, Pribilina
Szlovákia egyik legfiatalabb szabadtéri néprajzi múzeumát hozták létre a Nyugati-Tátra aljában megbújó Pribilina falu fölött, az itt a Béla folyóba torkolló Raczkova-patak völgyében. A rózsahegyi Liptói Múzeum keretében működő skanzen Alsó- és Felső-Liptó vidékének...
Diód vára Diód vára, Diód
Az Érchegység Aranyosmelléki hegysorához tartozó Torockó-hegység DK-i részéhez csatlakozó Hegyalja dombvidék É-i részében a Gyógyi-patak mellett fekszik Diód (Stremţ) község. Várának romját a település belterületén, az ott elterülő tó melletti kisebb kiemelkedésen ke...
Régi ortodox zsinagóga Régi ortodox zsinagóga, Kassa
A Felső-Magyarország egyik zsidó központjának számító Kassára 1841-ig nem települhettek be zsidók. Ennek ellenére a 20. század közepére már bő 11 ezres közösségük élt itt, amely több nagy ill. kisebb zsinagógát is fenntartott. Ezek egyike az ortodox közösség által fennta...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink