Megújulásunk támogatója:  
szabályok

Jelentések Veszprém megyében

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések adatainak listája is.

Összesen: 5564 db jelentés.

Konvent terem romjai Zirc, Rákóczi tér 1 .

2009.01.06 12:18 tomki állapot: 4 - koordináta: N 47° 15,818' E 17° 52,547' - pont: 10

Felújítás folyik, ill. éppen szünetel a hideg miatt

Konvent terem romjai Zirc, Rákóczi tér 1 .

2009.05.04 13:03 tomki állapot: 4 - pont: 2

folytatódik a felújítás

Konvent terem romjai Zirc, Rákóczi tér 1 .

2012.06.27 16:39 klo állapot: 5 - pont: 11

A középkori kolostor falai a helyreállítás óta változatlanul jó állapotban vannak. A tőle északra, a kerítés felé álló hajdani templomot is bemutatják hamarosan.

Dubniczay-ház Zirc, Rákóczi tér 11.

2009.01.06 11:35 tomki állapot: 4 - pont: 5

változatlan

Dubniczay-ház Zirc, Rákóczi tér 11.

2009.05.04 13:29 tomki állapot: 4 - pont: 2

változatlan

Dubniczay-ház Zirc, Rákóczi tér 11.

2009.10.26 14:15 rlevente állapot: 4 - koordináta: N 47° 15,740' E 17° 52,264' - pont: 2

A vendégváró.hu szerint "a barokk házat Dubniczay István veszprémi kanonok építtette 1766-ban, majd a zirci apátságnak ajándékozta. Itt született Reguly Antal nyelvész, Ázsia-kutató."

"Reguly Zirc nagy szülötte, édesapját követve jogász diplomát szerzett, de jogászként egyetlen napot sem dolgozott. (...) Amire elvégezte az egyetemet (20 éves), kialakult benne egy hatalmas világlátás vágy, aminek konkrét célja lett a magyarok őshazájának felkeresése és komplex kutatása.

Reguly, mint jogász diplomával rendelkező ember, egyik tudományág iránt sem volt elkötelezett, egyenrangúan tudta kutatni a rokon népek beszédnyelvét, népművészetüket, az antropológiai adataikat, a földrajzi környezet fontosságát, tehát komplexen mindent, ami népismerethez tartozik. Beutazta Nyugat-Európát, Kelet-Európát, Észak-Európát.

1839-1847 között lovas kocsival, kutyaszánnal, rénszarvasszánnal és gyalog összesen 30 ezer km-t tett meg, a legkritikusabb időjárási viszonyok között, azért, hogy európai emberként elsőnek kereshesse fel a finnugor népek világát és a helyszínen ismerkedhessen meg azokkal a rokonságot igazoló tényezőkkel, amelyek addig csak feltételezések voltak. Reguly a nagy útról hétládányi anyagot küldött haza a Magyar Tudományos Akadémiának: néprajzi tárgyakat, gipszmintákat, amelyek emberi arcokat ábrázoltak, nagy mennyiségű feljegyzést.

Hazajövetelének (1847) időszakában már nagyon beteg volt. A finnugor népek között gyűjtött anyagot nem tudta feldolgozni. A dzsungár nép c. kötetét tudta csak megírni, ami egyben az akadémiai székfoglalója is volt. (21 éves korától az MTA levelezo tagja.) Reguly 1819-ben született Zircen, 1858-ban hunyt el Budán. Az életútjáról látható állandó kiállítás követi a nagy utazó iskolai éveit, felkészülését a nagy útra, a finnországi (lappföldi), oroszországi és különösen az Észak- Ural vidékén végzett kutatásait. A látogatók meggyőződhetnek Reguly rendkívüli teljesítményéről, amelynek alapján méltán nevezhetjük őt Észak Körösi Csomájának."

"A zirci születésű híres magyarságkutató etnográfus, nyelvtudós szülőházában kapott helyet az életútját és tudományos kutatásait, valamint Zirc és a Magas-Bakony helytörténeti, néprajzi tárgyi emlékeit, szellemi értékeit őrző múzeum. Az épületegyüttes földszintes szárnyában tíz bakonyi népi kismesterséget bemutató és oktató műhelyt alakítottak ki."

Dubniczay-ház Zirc, Rákóczi tér 11.

2009.11.12 08:00 UzBence állapot: 4 - egyéb

Az épület adataiban a következők nem helyesek:
1. Helyes cím: Rákóczi tér 10.
2. Helyes helyrajzi szám: 1125/1 (1126 már nem létezik, több alszámra bomlott, amelyek csak térfalelemként védettek helyileg; az 1125/2 pedig a szomszédos, Rákóczi tér 11. szám alatti lakóház, amely ugyancsak térfalelemként védett helyileg, és nincs benne az országos műemléki jegyzékben annak ellenére, hogy a tulajdoni lapjára a védettség rá van jegyezve.)

Dubniczay-ház Zirc, Rákóczi tér 11.

2016.12.04 14:51 piroska állapot: 5 - pont: 23

Állapota jobb, mint az előző jelentésben.

Cisztercita kastély Zirc,

2008.07.20 15:44 r.feco állapot: 4 - koordináta: N 47° 15,683' E 17° 52,393' - pont: 0

Jó állapotú, a Petőfi S. utcában található. Jelenleg a Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3.sz. Körzeti Iroda működik benne.

Cisztercita kastély Zirc,

2008.08.21 15:10 Kolesár állapot: 1 - koordináta: N 47° 13,618' E 17° 50,078' - pont: 5

Nem jó a nyilvántartás, a cím egyszerűen hiányzik, a név meg félrevezető. Nem is Zircen van, hanem a hozzá közigazgatásilag tartozó Akliban, vagy más néven Aklipusztán. Kastély helyett pedig inkább majort mondanék.

r.feco másik épületet talált helyette, én azzal látom bizonyítottnak a találat helyességét, hogy megkérdeztem a tulajdonost, szerinte mi a műemléki törzsszáma, és stimmelt az 5650.

A tsz-időkben erősen lepusztult az épület. Néhány éve fiatal házaspár vette meg, erejüket megfeszítve igyekeznek felújítani. Vajda Eszter és Pálosfalvi Tamás itt élnek két kislányukkal, meglehetősen spártai körülmények között. A fényképek készítésekor Eszter éppen egy látogató-csoportot kalauzolt végig a majorban, Tamás pedig az egyik istállóból hordta ki a trágyát talicskán.

Mivel nem milliárdosok, nem tudják maguk finanszírozni az épület felújítását, ezért egy alapítványt hoztak létre. Önkéntes táborokat szerveznek vakációjukat töltő fiataloknak, akik munkájukért cserébe szállást és étkezést kapnak.

http://turistautak.hu/poi.php?id=6605
http://www.zircterseg.hu/zirc/zirc_files/File/A_Bakony_Szava/2007_10_24/13_oldal.pdf

Cisztercita kastély Zirc,

2009.01.06 11:08 tomki állapot: 1 - pont: 5

változatlan

Cisztercita kastély Zirc,

2009.04.09 10:06 tomki állapot: 1 - pont: 2

változatlan

Volt mozi épülete Zirc, Rákóczi tér 7.

2016.12.04 14:53 piroska állapot: 5 - koordináta: N 47° 15,725' E 17° 52,280' - pont: 39

Felújított állapotú épület. A bejárat fölött kis helyen lehullott a vakolat.

Lakóház Zirc, Rákóczi tér 8.

2016.12.04 14:50 piroska állapot: 4 - koordináta: N 47° 15,707' E 17° 52,262' - pont: 39

Az eresz rozsdásodik, és látok egy lecsúszott cserepet is. Egyébként jó állapotú.

volt katolikus kisdedóvó és leányiskola Zirc, Rákóczi tér és Széchenyi u. sarok

2016.12.04 09:07 piroska állapot: 5 - koordináta: N 47° 15,762' E 17° 52,370' - pont: 48

Jó állapotú épület. Jelenleg a múzeumhoz tartozik.

volt katolikus Népiskola, mai Reguly Antal Általános Iskola "kistornaterem" Zirc,

2009.10.26 14:17 rlevente állapot: 5 - koordináta: N 47° 15,720' E 17° 52,293' - pont: 4

Zirc honlapja szerint "1889-ben Supka Jeromos apát úr a tér kopársága ellenére az élet szellemi gyökerét vetette, alapozta meg a tér dél oldalán építtetett 4 tantermes iskolával. Nevét az iskola folyosóján emléktáblán örökítették meg az utókor számára. Felirata: Ezen épületet a Katolikus Népoktatásnak emelte Supka Jeromos Zircz-Pilis-Pásztói és szentgotthárdi apát, 1889. Az iskola a tér felé nyílik, de nem a tér területére épült, hanem az Imrekertben a tér határvonalára. Az iskola elé nyárfákat ültettek, valamint a tér oldal vonalára több helyen is.

A Népiskola főbejárata fölé az építtető zirci apátság szép formában és jól látható nagy méretben elhelyezte címerét. (...)

Címer jelentése:

A darumadár a felemelt lábával egy kavicsot tart, mely az állandó éberségre utal, ha a követ leejti, akkor a madár felébred.
A csőrében tartott zöld ág a tiszta lelkű életet, a növekedést jelenti.
A MORS szó egy-egy betűje Heinrichau francia anyamonostorának, Morimundusnak a rövidítése. (...)"


Az iskola épülete gyönyörűen fel van újítva.

Római katolikus Szűz Mária-templom Zirc, Kossuth u.

2008.07.05 15:45 Hajo állapot: 4 - koordináta: N 47° 15,339' E 17° 52,570' - pont: 5

A pontos cím:
I. András tér

(Ez a Kossuth utca kiszélesedése a Bakonybéli úttól 250m-re dél felé).
Kívülről elég jó állapotban van. (Egy-egy helyen úgy tűnik, hogy bádogozási probléma miatt omlik a vakolat.) Sajnos nem tusdtunk bemenni, csak az ajtó mögötti rácson keresztül kukucskáltunk be.


A templom belsejében található felirat szövege:
---------------
"Fájdalmas Szűz templom

RÖVID HELYTÖRDNET: Zirc már a XI. században lakott terület volt. Egykor itt állt az a királyi udvarház, ahová a mosoni kapu¬nál sebesülten elfogott I.András királyt hozták. Itt halt meg 1061-ben. Innen szállították holttestét a tihanyi apátsági templomba, ahol sírja most is van. A település 1182-ben indult virágzásnak, amikor III. Béla király hívására a franciaországi Clairvauxból ciszterci szerzetesek települnek le és létrehozzák itt apátságukat.
A török hódoltság alatt Zirc elnéptelenedett. Az 1700-as évek elején a poroszországi Heinrichauból néhány ciszterci szerzetes jön sziléziai telepesekkel Zircre, ahol 13 házat és egy kis kápolnát építenek. A Rákóczi szabadságharc alatt ez elpusztult. 1715-18 között jönnek újra a telepesek 13 nagyobb, valamint 15 kisebb házat építenek. Lelki gondozásukra Pápáról járnak át az ott lakó és Heinrichauból jött ciszter szerzetesek, akik 1723-ban megépítik a ma Kossuth utca 35 sz. alatti házat, amely éveken keresztül a rendház céljaira szolgál. Innen irányítják az apátsági templom és kolostor építését. E ház körül alakul ki a mai település első magja.

A kistemplom egykor plébániatemplom volt. 1744-1780 között épült barokk stílusban. Műemlék jellegű épület. 1763-ban áldják meg a Fájdalmas Szüzanya tiszteletére. Mai alakját az 1780-ban Tégzett bővítéskor nyerte. Erre és a kifestésre vonatkozik a kronosztikonban olvasható évszám. A kronosztikon latin szövegének magyar fordítása: „Fájdalmas Szűzanya imádkozz a heinrichaui és zirci konventért.”
Az oltár rokokó stílusban az 1780-as években készült fából. Az oltárszek¬rény ajtaján dombormű: Krisztus az olajfák hegyén. A gyertyatartók mögött kétoldalt egy-egy bájos mozdulatú, imádó helyzetben lévő kis angyal látható.
Az oltár fölött ugyancsak fából készült a Fájdalmas Anya (Piéta) szobra. A szokásos ábrázolástól eltérően a Szűzanya az ég felé tekint, mellette ölő he1yzetben lecsukló, élettelen testtel hanyatlik ölébe Fia. Nem tud¬juk, hogy a 60-as évek templomában is itt volt-e ez a Piéta-szobor, vagy csak az 1780-as bővítéskor hozták ide. A XVIII. századbeli faszobrásza¬tunk egyik legkiválóbb darabja. Készítője ismeretlen. .
A szószék a XVIII. század közepéből való. Tetején az utolsó ítélet angya¬la a harsonával.
Az ismeretlen festő által készített és az 1780-as évekből származó fal¬festmények a templom címének megfelelően Jézus és Mária élete szenvedé¬seinek jelenetei.
A szentélyben a mennyezeten: Jézus keresztútja; az oldalfalon: (Jobbról) Jézus meghal a keresztfán; (balró1) Jézus temetése.
A hajóban: Jézus bemutatása a teaplomban, Simeon jövendölése Mária szenve¬désérőt; - Menekülés Egyiptomba.
A kórus fölött: a 12 éves Jézus a templomban.
A feltevések szerint a kórus fakarzata azokra a kőoszlopokra támaszko¬dik, amelyek a templom környezetében feltárt román-kori templomból szár¬maznak.

A templomon kívül a szentély mellett álló kőkereszt 1873-ból való. Az út mentén fülkében álló Nepomuki szent János szobor 1729-ben készült. A templom város felőli oldalán a romkertben a XII. században épült Árpád-kori templom alapfalai láthatók. Mellette az első világháború hősi emlékmű áll."

Római katolikus Szűz Mária-templom Zirc, Kossuth u.

2009.01.06 12:35 tomki állapot: 4 - pont: 5

változatlan

Római katolikus Szűz Mária-templom Zirc, Kossuth u.

2009.05.04 13:40 tomki állapot: 4 - pont: 2

változatlan

Római katolikus Szűz Mária-templom Zirc, Kossuth u.

2009.10.26 15:27 rlevente állapot: 5 - koordináta: N 47° 15,340' E 17° 52,562' - pont: 2

Zirc honlapja szerint "A kistemplom 1740-ben épült. 1761-1763 között restaurálták, 1780-ban a templomot megnagyobbították és így nyerte el mai formáját. Egyhajós, szentélye egyenes záródású, boltozatai csehsüveg alakúak.
A feltevések szerint a fakarzata azokra a kőoszlopokra támaszkodik, amelyek a környezetében feltárt románkori templomból származnak. Egyedi érték a szentélyben a Pieta szobor, amelyhez hasonló csak néhány található a világban. (...) A templom környezetében áll az 1729-ben készült Nepomuki Szent János szobor - védett műemlék -, amit szintén restaurálni kellene."

A templom mögött egy kereszt látható, mellette a királyi udvarház romjai, "ami arról nevezetes hely, hogy 1060-ben itt halt meg I. András király, akit innen Tihanyba szállítottak és az általa alapított Bencés Apátság altemplomában helyeztek örök nyugalomba. Az elpusztult királyi pihenőhely romjait eloször 1943-ban kutató árkok ásásával határolták körül és az előkerült leletek a teljes feltárás szükségességét hagyták örökül. Sajnálatos, hogy a munkálatokról jegyzőkönyv nem készült, de a megmaradt fényképek megfelelő támpontokat adtak az utókor számára.

1981-82 években Zirc alapításának 800 éves évfordulójának megünneplésére készülve, királyi udvarház romjaiból a korabeli kápolnát (templomot) teljesen feltárták, a falakat a felszínből kiemelve azokat rekonstruálták és konzerválták."


Az ötös osztályzatot megelőlegeztem, mert éppen most folyik a felújítása.