Megújulásunk támogatója:  

Aquincum: a nyertes pályamű

A BME Építészmérnöki Kar - Építőművészeti Doktori Iskolájának hallgatói ilyennek álmodták meg a múzeumépületet és a romterületet nyertes tervükben.
A BME Építészmérnöki Kar - Építőművészeti Doktori Iskolájának hallgatói ilyennek álmodták meg a múzeumépületet és a romterületet nyertes tervükben.

 

Aquincum múzeumépület és körülötte lévő romterület rehabilitációja

BME Építészmérnöki Kar - Építőművészeti Doktori Iskola - meghívásos ötletpályázat - nyertes pályamű

Borsos Melinda, Dimitrijevic Tijana, Kovács-Magyari Zsuzsa, Szántay Zsófia, Szentirmai Boglárka

konzulens: Major György DLA

 

Krisztus utáni 214. évben, egy szép napos nyári reggelen. A város nem a megszokott módon ébredt. Az álmos csendes lustálkodásnak nyoma sem volt, mindenki izgatottan tette a dolgát. Nagy esemény volt ez a település történetében, hiszen azon a napon érkezett Marcus Aurelius Caracalla római császár, hogy édesanyjával részt vegyenek Aquincum legfontosabb ünnepségén…

 

BEVEZETÉS, KONCEPCIÓ

Magával ragadó, a múzeum falain és a romterület kerítésén messze túlmutató hely.

Egy külön világ.

Iskolásoknak, fiataloknak, családoknak, a történelem szerelmeseinek, a római kor szakértőinek, a szép sétákat kedvelőknek, nekünk.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/2.jpg

 

 

Az Aquincumi Múzeum és romterület átalakítására eddig is sok - jól megalapozott - igény, ötlet és vízió gyűlt össze a Kiíró részéről. A helyszín többrétű vizsgálata és megtapasztalása után, a Kiíró szándékait figyelembe véve a legfontosabb tervezési feladatokat a következőképpen fogalmaztuk meg: az Aquincumi Múzeum és romterület gyalog is könnyen megközelíthetővé váljon! Fontosnak tartjuk, hogy izgalmas vizuális kapcsolat alakuljon ki a területtel a Szentendrei útról, emellett felülről is rá lehessen látni a romkertre, hogy egyben lehessen érzékelni és megélni a régvolt várost. Egységesen megjelenő világ kialakítása a Múzeum és a romterület falain belül és azon kívül, egyúttal erősíteni és láthatóvá tenni a romterület külső kapcsolatait, összetartozását a további, Budapesten található korabeli romokkal, illetve erősíteni a vizuális és térbeli kapcsolatot a polgárváros többi részével.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/345.jpg

További fontos feladat, hogy segítsük az Aquincumi romterület belső világának felfedezését és megismerését még több vizuális, téri élmény révén: tervezzünk tér-rekonstrukciókat, hozzunk létre tematikus útvonalakat a romok korabeli funkciójának kiemelésével, és a felfedezéshez a képzeletet is segítségül hívjuk mesék, személyes történetek formájában.

A tervünkben javasolt beavatkozások között szerepelnek “komoly”, magasabb költségű beruházások, de ugyanilyen fontosak - ha nem még fontosabbak - a “soft” eszközök: a kis költségű, apró beavatkozások, gesztusok, melyek közelebb hoznak minket Aquincum világához.  

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/6.jpg

 

 

TERV

 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK A KÖZVETLEN KÖRNYEZETTEL ÉS A VÁROSSAL

Az aquincumi romterület kapcsolata a várossal és közvetlen környezetével fontos eleme a tervünknek. Ez a kapcsolat egyrészt a terület határain elhelyezett új “Mindenttudó fal” révén valósul meg, amely térbeli összeköttetést tesz lehetővé a nyugati oldalon fekvő jelenleg feltáratlan romterülettel és az amfiteátrummal, miközben vizuális kommunikációs felületet ad a Szentendrei út felé. Másrészt pedig a polgárváros városfal nyomvonalának térbeli jelölésével érzékelteti a régvolt város egységét és léptékét az Aquincumi Múzeum romterületén túl is. Végül javasoljuk minden korabeli budapesti rom egységes információs felülettel való ellátását - így kívánjuk jelezni a római kori emlékek összetartozását.

 

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/7.jpg

 

MINDENTTUDÓ FAL

Jelenleg egy szűk járda és bicikliút vezet el a Szentendrei úton süvítő autók mellett, és alig vesszük észre a mellettünk elterülő romterületet. Ennek helyére álmodtuk meg a megemelt gyalogos útvonalat, hogy sétára invitáljuk az erre járókat. Fő célcsoportunk a HéV felől érkező gyalogos forgalom, de az új útvonal és az eddig ismeretlen szemszögből elénk táruló romterület látványa minden látogató számára új élményt nyújt.

A Szentendrei út mentén, a romterület nyugati határán egy "mindenttudó” falat alakítunk ki, amely összeköti a terület északi és déli oldalát, véd a forgalom hang- és zajterheléstől, valamint összeköti a Múzeum területét a Szentendrei út túloldalán található, még feltárásra váró romterülettel és amfiteátrummal.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/8.jpg

 

FELTÁRÁS, BEJÁRATOK

A romterülettel való kapcsolat kialakítására három lehetőséget kínálunk. Első találkozásként a “Mindenttudó fal”, mint megemelt járdán való sétálás passzív, de emlékezetes rálátást kínál a polgárváros romjaira - ez jegy nélkül, szabadon látogatható. A múzeum területére két különböző bejárati lehetőséget és két jegytípust javaslunk: “sétajegy” a romterületre és “múzeum jegy” a múzeumi kiállításokra.

A tervezett “Mindenttudó fal” és a Szentendrei úti kiállítási csarnok találkozásánál új bejárati csomópontot jelőlünk ki. A romterületre bejutni az új “Mindenttudó fal” bejárati “kapuján” keresztül, valamint az északi bejáraton át lehetséges (nyári nyitvatartás idején). A “kapu” egy új jegypénztárat és infopontot is magába foglal.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/9.jpg

 

A “múzeum jegy” egyben belépésre jogosítana a múzeumi kiállításra a Győrgyi Dénes és Román Ernő építészek által tervezett impozáns historizáló épület főhomlokzatán megnyitott régi-új bejáraton keresztül. Ez nagyobb szerkezeti változtatások nélkül és a belső kiállítási útvonal minimális mértékű módosításával elegánsan megoldható.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/10.jpg

 

ÉLMÉNYPONTOK

A romterület történetét és tereit három egymásra épülő eszköz segítségével javasoljuk életre hívni: a tematikus útvonalak, az ezekre épülő kiemelt fókuszpontok és a mese útvonalak segítségével.

tematikus útvonalak:          
A romok funkcióiból kiindulva öt alapvető csoportot és útvonalat ajánlunk fel az idelátogatónak: (1) szakrális helyek, (2) lakóházak, (3) közfürdők-magánfürdők, (4) üzletek-vásárcsarnok, (5) középületek-műhelyek.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/11.jpg

 

fókuszpontok:
A fókuszpontokon az eredeti belső terek egy-egy szeletét állítjuk vissza absztrahált módon.

A visszaállítandó elemek pontos részletei, mérete, formája a feltételezett korabeli állapot alapján történik, emiatt kiemelten fontosnak tartjuk a visszaállítás megfogalmazásánál a régészekkel való közös munkát. A kiválasztott fókuszpontok: (1) Marcus Antonius Victorianus mithraeuma, (2) Nagy lakóház, (3) Nagy közfürdő, (4) Vásárcsarnok-Macellum, (5) Törvényház-Basilica.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/12.jpg

 

Az általunk javasolt áttetsző falak és vízszintes lezáró elemek - geometriai kiterjedéseikkel - belülről különleges térélményt biztosítanak a romok kétdimenziós világába, miközben kívülről nem zavarják a romterület összefüggő látványát. A felületek megjelenítése, áttetszősége és kapcsolata a romokkal rímel a meglévő védőépületek felületeivel (kopolit üvegpalló), a LED-panel - fehér áttetsző polikarbonát szendvicsszerkezet sötétedés után is alkalmazható, szórt homogén megvilágítással.  

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/13.jpg

 

mese útvonalak és árnyjátékok:
A fókuszpontokhoz vezetnek az általunk tervezett-javasolt mese útvonalak is: egy-egy valóság alapú, rejtélyeket kereső történet helyszíneit végigjárva megtapasztalhatjuk a korabeli Aquincumi hétköznapokat, hangulatokat.

Aquincum tüzei mára kihunytak, a történelem éjszakába csomagolta számunkra a felületek híján eltűnő tereket és sötétbe burkolta az egykor itt pezsgő életet. Ne a felületeket állítsuk vissza, hanem a fényt! A mese pedig, ha lemegy a nap, árnyjátékká változhat a romok között. A felületek, amelyek nappal információkat hordoznak, éjszaka az előadások megjelenítőivé válnak. Napközben a történeteket olvasni lehet, kiemelt napokon pedig árnyszínházi előadás folyhat a fényből rekonstruált polgárvárosban. Mintha visszaköltöznének az egykor ezekben a házakban élők árnyalakjai.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/14.jpg

MEGLÉVŐ VÉDŐÉPÜLETEK

A meglévő védőépületek megfogalmazása és visszafogott anyaghasználata (kopolit üvegpallók - beton) az újabb rétegekkel együtt (körbefonódó növényzet) ma az aquincumi romterület szerves részét képezik. A védőépületek anyaga és romokhoz való viszonya példaértékű és inspiráló az új kiemelt fókuszpontok számára, építészeti kialakításuk és a romokhoz való érzékeny kapcsolatuk miatt ezeket az értékeket megtartjuk és bekötjük az általunk tervezett mese- és tematikus útvonalakba.

 

ROMOK ÁLLAGMEGÓVÁSA

A falmaradványokat, hasonlóképpen a Hajnóczi-féle helyreállításhoz (forrás: Műemlékvédelem 1993/1.) ráfalazással kívánjuk megvédeni. A tönkrement részeket megfelelő minőségű és összetételű habarccsal a korábbi formájukban állítjuk helyre - ezáltal a romkert önmagában történetinek tekinthető vizuális élménye nem változik meg. 

 

RÉGI MÚZEUMÉPÜLET - REHABILITÁCIÓ ÉS ÚJ FUNKCIÓ

A régi múzeumépületet eredeti állapotában állítjuk vissza, rekonstruálva a homlokzati díszeket. Az épületegyüttes egyrészt teret adhat az új látogatóbarát funkcióknak (múzeumbolt, kávézó, könyvtár és múzeumpedagógia), másrészt lehetőséget nyújt a megpihenésre a romkerti séta közben.  

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/15.jpg

 

KERT - VÍZ - PIHENÉS

A meglévő zöldfelületeken túl újabb zöld pihenőhelyeket alakítunk ki a feltáratlan romok felett. A belső udvarok, kertek hajdani vízfelületeit sekély víztükör segítségével jelenítjük meg. A lapidárium és a régi múzeumépület között pihenő-kézműves rétet alakítunk ki. 

Hosszútávú elképzelésünk szerint a jelenlegi palacsintázó saroktelkét csatlakoztatjuk Aquincum területéhez: itt kiemelkedő minőségű és hangulatú, tematikus "római" étterem kerülhet kialakításra egy új épületben. 

 

ÜTEMEZÉS ÉS TÁVLATI TERVEK


A romterület határain belül fontosnak tartjuk a meglévő épületállomány építészeti kialakításának egységes kezelését, a múzeumhoz méltó megfogalmazását, szükség esetén fokozatos átalakítását, továbbá a romterület további feltárását és határainak fokozatos bővítését. Fontos a római kori emlékek információs rendszerének egységes kezelése és az összetartozás érzékeltetése, végül pedig a jövőben is szoros kapcsolat ápolása oktatási intézményekkel és fiatal kutatókkal.

A tervezett “soft” és “komoly” beavatkozások rugalmasan tudnak alkalmazkodni az Aquincumi Múzeum aktuális lehetőségeihez és igényeihez - ezáltal az általunk megálmodott jövő már holnap elkezdődhet. 

http://muemlekem.hu/images/magazin/20140521aquincumterv/16.jpg

 

Budapest, 2014-05-20

 

Kapcsolódó cikkeink:

120 év történelem és persze a jövő

Menetrend szerinti újjászületés

 

A római polgárváros maradványainak együttese a műemlékem.hu adatbázisában

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA


2014.05.21


Fontosabb kulcsszavak

Aba Sámuel (1) adókedvezmény (1) Al-Duna (1) államalapítás (3) állapotjelentés (3) alsóvár (2) Andrássy-család (2) antropológia (1) apátsági templom (8) Apátúr ház (1) Aquincum (7) Aquincumi Múzeum (17) aradi vértanúk (1) Aranymonostor (2) Archaeolingua Alapítvány (1) Árpád-kor (1) ásatás (17) átadás (2) Ausztria (1) avarok (4) Balassa Bálint Múzeum (1) Bálint Marianna (1) barokk (1) Báthori (1) Bebek (1) bemutatás (3) Beszédes József (1) BME (1) Bocskai (1) bontás (2) Bortemplom (1) bővítés (1) Brigetio (1) BTM (17) budai vár (5) Budapesti Régészet (2) Budapesti Történeti Múzeum (23) búvárrégészet (1) Buzás Gergely (10) ciszterci (2) ciszterna (1) civilek (1) Csepel (1) Csillag erőd (1) Csontváry (1) Czoma László (1) Dalmácia (4) Dobó István (1) dokumentáció (1) dombóvári vár (1) drón (2) egri vár (1) együttműködés (1) életveszély (2) elhunyt (5) előkészítés (1) első világháború (2) emlékmű (2) emléktábla (1) Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (1) Erdély (1) Erdélyi bástya (2) erdélyi fejedelemség (1) Erzsébetváros (1) Europa Nostra (3) Év Kiállítása (2) Év Múzeuma (1) falkép (9) falkutatás (7) falukutatás (1) famaradvány (1) Fejérdy Tamás (1) fellegvár (1) feltárás (52) feltárás (1) felújítás (35) felújítás (1) Fenékpuszta (1) ferences templom (1) ferencesek (1) Festetics (1) Floralia (3) földrengés (1) földvár (2) Ford (1) Forster Központ (2) freskók (5) FUGA (1) füleki vár (6) Galamb József (1) genetika (2) gepidák (2) Gödöllői Királyi Kastély (2) Görgei (1) gótika (1) Gótikus út (3) gőzmozdony (1) Grassalkovich (1) hadi régészet (1) hagyományőrzés (6) Hajdúsági Múzeum (1) halomsír (1) halomsír (1) Határeset (32) határon túl (1) határon túl (28) Helikon (1) helyreállítás (13) helytartói palota (1) Herman Ottó Múzeum (1) honfoglaló (2) honfoglalók (5) Horvátország (3) Hunyadi János (1) I. András (1) I. Géza (1) ICOMOS (13) ICOMOS-díj (4) II. András (1) II. Rákóczi Ferenc (3) indóház (1) ipari örökség (1) ispánság (1) Istvántelki Főműhely (1) jáki templom (3) Janotti Judit (1) járvány (3) játék (1) Jósa András Múzeum (1) Kálmán Peregrin (1) kályha (1) kályhacsempe (1) kaputorony (1) Karoling (1) kastély (4) kastélypark (3) katolikus templom (1) kegyhely (1) kelta (1) kiállítás (21) kincs (1) kincslelet (2) királyi palota (5) királysír (11) királytemetkezés (13) Kiscell (1) Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója (1) kivándorlás (1) Klissza (1) kocsis temetkezés (1) KÖH (2) kolostor (6) Komor Marcell (1) KÖN (2) konferencia (1) Konok Tamás (1) könyv (2) könyvbemutató (3) korona (2) Kovács Olivér (1) középkor (4) Közkincs-kereső (4) Közlekedési Múzeum (1) közösségi régészet (1) Krasznahorka vára (1) Kulturális Örökség Napjai (3) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2) kúria (1) kút (1) kutatás (12) kútház (1) kvíz (2) Láng Orsolya (1) Lassányi Gábor (1) látogatóközpont (2) látványsétány (1) Lechner Tudásközpont (1) Légből kapott (2) légifotó (2) legolvasottabb (2) lelet (1) Liget Projekt (1) Lóvasút (1) Luxemburgi Zsigmond (1) magazin (1) Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (3) Magyar Károly (1) Magyar Nemzeti Múzeum (3) Magyar Régész Szövetség (1) Máré-vár (1) Martin Opitz Kiadó (1) Mátyás Király Múzeum (10) Mercedes-gyár (1) Mezős Tamás (2) migráció (1) Mithrász (2) mohácsi csata (2) Mór püspök (1) mozaik (2) műemlék (12) Műemlékek Ideiglenes Bizottsága (1) műemlékem.hu (1) műemléki világnap (7) műemlékvédelem (19) Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (1) Műemlékvédelmi Szakmérnöki tanfolyam (1) muhi csata (1) műtárgy (1) műtárgy (1) múzeum (8) múzeumbarátok (1) Múzeumok Éjszakája (4) Múzeumok Majálisa (1) Múzeumok Majálisa (1) Nagy Gergely (3) nagyberuházás (1) Nagyváradi vár (1) Nándorfehérvári diadal (1) Nemzeti Hauszmann Program (1) Nemzeti Kulturális Alap (3) Nemzeti Vár- és kastélyprogram (1) népi építészet (8) Népi Építészeti Program (7) népi műemlék (13) népvándorlás (3) NÖF (1) nógrádi vár (1) Novigrad (1) Óbudai Kult. Éj (1) ókeresztény (1) Olimpia Hotel (1) Olof Palme-ház (1) oltár (1) omlás (1) Örökségvédelem Kollégiuma (2) Orseolo Péter (1) őskor (3) őslény (1) ostrom (3) palánk (1) paleontológia (1) pálos (1) Palotajátékok (1) pályázat (5) Paszternák István (3) Példaadó műemlékgondozásért díj (1) Pétermonostora (1) pincerendszer (1) posta (2) premontrei (5) Pulszky Társaság (1) Ráday Mihály (1) Rákóczi (1) református templom (3) régészet (19) Régészet Napja (1) Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (1) rekonstrukció (8) rendezvény (5) reneszánsz (1) RepTár (1) reptér (1) restaurálás (10) Rezi Kató Gábor (1) rom (1) Római Fesztivál (1) római kor (6) Rómer Flóris Múzeum (1) Rómer Flóris Terv (4) romkert (2) romkonzerválás (2) Sághi Attila (3) Salamon-torony (3) sánc (1) Sándy Gyula (1) Savaria (1) Sibrik-domb (1) Sine Metu (1) sírbolt (1) sírépítmény (2) sólyi templom (1) szarkofág (2) szarmaták (2) szecesszió (2) Széchenyi (1) székesegyház (1) Szent László (1) Szent Margit (1) Szent Mihály plébániatemplom (1) szentély (1) Szépművészeti Múzeum (1) Szerbia (1) Szigetvár (1) szkíták (2) szobor (1) szülőház (1) tájház (1) tájrégészet (1) tanösvény (2) tatárjárás (1) Teleki László Alapítvány (16) település (2) temetkezés (5) temető (6) templom (3) templom (5) templomrom (1) terepbejárás (1) teszkulcs (3) teszt, valami (1) Tomka Gábor (1) török fürdő (1) török kor (4) Tóth Zsolt (1) tűzvész (2) váci vár (1) vajdaság (1) vár (8) Varga Kálmán (2) Varga Mariann (1) Várkapitányság (2) Várkert bazár (1) Várkert kioszk (1) várkutatás (5) vármúzeum (6) városfal (1) Városliget (1) vaskor (2) vasút (1) veszély (1) Világörökség (3) víz alatti régészet (2) vonat (1) Wilhelm Gábor (3) Wittinger Zoltán (1) Ybl Miklós (1) Zelemér (1) Zrínyi (2) Zrínyiújvár (1) zsinagóga (1)


Kapcsolódó cikkek

2014-ben számoltunk be egy nyertes építészeti pályázatról, amelyben először megfogalmazódott az élmény- és információs fal, vagyis látványsétány ötlete az Aquincumi Múzeum Szentendrei utca felőli oldalán. Most elkezdik felépíteni.