Megújulásunk támogatója:  

Római Katolikus Templom

azonosító:
-9706
szélesség (lat):
N 47° 1,924'
hosszúság (lon):
E 17° 32,153'
védettség:
Helyi védelem
eredeti kategória:
Szakrális épület
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
257
rendelet:
6/1999

Állapotjelentések

2010.06.11 09:19 QnJ állapot: 4 - koordináta: N 47° 1,924' E 17° 32,153' - pont: 20

"Halimba templomát a középkori rombadőlt templom romjaira építette föl a birtokos Rivényiné Nagy Erzsébet 1735-ben. Bíró Márton veszprémi püspök abban az évben szentelte fel. 1744-ben plébániává szervezte és rábízta a szomszéd 3 falu, Padrag, Szőc, Csékút lelki ellátását is.

1817-től káplán segíti a plébánost a növekvő lélekszámú négy falu lelki ellátásában.

Padrag és Csékút 1944-ben önállósult új plébániát alkotva. Azóta a plébánia egyedül működik.

1744-től folyamatosan vezetett és hiánytalanul meglévő egyházi anyakönyvek a plébánia és a falu múltjának és életének értékes tanúi.

Az 1735-ben helyreállított templom szolgálta a híveket 1898-ig. Akkor már használhatatlan, bezárták. Helyette a veszprémi püspök, mint kegyúr és a hívek összefogásából épült föl a mai neoromán (gótikus elemekkel) templom 1899-1901 között. A püspökség 20 ezer Ft-ot adott, a hívek pedig a szükséges fuvarokat és segédmunkát végezték. Az alapozáshoz a követ a padragi erdőből hordták, a falazáshoz a határban fejtették, a téglát a devecseri téglagyárból fuvarozták. A lépcsőkhöz, ajtószárfákhoz, oszlopokhoz szükséges követ (vörös homokkő) Vörösberényből hozták.

A régi templom tornya és bejárata az ellenkező, déli oldalon volt és nagysága kb. fele a mai templomnak. A réginek csak padjai és felszerelése maradt meg. Az új templom három évig készült, ez alatt az idő alatt az istentiszteleti élet a mai Szt. Vendel kápolnában folyt.

Volt még egy másik kápolna is, a falutól kb. 5-600 méterre az öcsi út jobb oldalán, de már a század eleje óta használaton kívül volt és az 1945-ös években végképp elpusztult.

Az új templomot 1901. augusztus 15.-én, a búcsú napján szentelték föl. Az oltárképet Ádám Iván festette 1890-ben és Jaksa István restaurálta. Orgonája 1910-ben készült, 1968-ban villamosították.

A második világháborús harcok folyamán – 1945. tavaszán - a tornyot belövés érte, a harangok is megsérültek és leestek. (A falu is sokat szenvedett, gyújtóbombák és belövések érték, 19 ház melléképületeivel együtt leégett, az épültek 90 %-a kapott belövést. 32 szarvasmarha elégett)

A templomtornyot 1945-ben, majd 1949-ben kijavították. Mai bádogsisakja 1961-ben készült. 1964-ben kapta a mai színes dupla ablakait. - A templom teljes külső vakolása és átfestése 1967-ben készült. A sérült harangokat 1955-ben újjáöntötték. A nagyharang 207 kg, a kisharang 90 kg. 1972-ben elektromos hajtóművet kaptak.

Belső tere 1931-ig fehér színű. Akkor színes festést kapott. 1974-ben ismét felújították a hívek adományaiból, könnyű pasztellzöld színű lett.

Az utóbbi évek felújításai: 1999-ben elkészült a templom gázfűtése, a belső falfestés 2000-ben, padok festése 2004-ben. A harang villamos átalakítása 2004. évben készült el."

forrás: http://www.halimba.hu/index.php?l1=1&l2=19&l3=20

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.