Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus plébániatemplom

azonosító:
10150
törzsszám:
4811
szélesség (lat):
N 47° 19,863'
hosszúság (lon):
E 17° 27,949'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Veszprém
helység:
cím:
helyrajzi szám:
9
település KSH kódja:
31945
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. plébániatemplom, barokk, 1774-1786. Tervezte és építette: F.A. Pilgram, Fellner Jakab és Grossmann József. Belsőben falképek, barokk, 1781-1782. Maulbertsch alkotása. Berendezés: oltárok, szószék, padok, copf, 18. sz. vége.
külső leírás:
Jellege: A Fő tér közepén szabadon álló, a városképben döntő jelentőségű, kereszt alaprajzú, két déli tornyos, északon egyenes szentélyzáródású, klasszicizáló későbarokk templomépület.

Külső: A háromrészes, fogazott főpárkány az egész épületen körbefut. A főhomlokzatot magas lábazati párkányról induló, copfdíszes ión pilaszterek tagolják, a lábazaton egy-egy szegmenszáródású, szalagkeretes ablak. A középső szint szélső ablakai kosárívesek, copfdíszes egyenes szemöldökkel, köténnyel. A középső tengelyben kosáríves kapu, melyet oszlopok tartotta, vázadíszes, egyenes szemöldök koronáz, mely egybeépül a kórus középső, kosáríves ablakának könyöklős, mellvédes, füzérdíszes szegmensszemöldökös tagozott kőkeretével. A főpárkányon fogazott keretezésű timpanon fekszik, Esterházy Károly kőcímerével. Mögötte a széleken egyenes záródású, erős kiülésű szemöldökös ablakokkal áttört magas oromfal köti össze a tornyokat, melyek harangszintje nem tömör, 4-4 sarokpillér és 8-8 oszlop töri át, háromrészes párkány zár, felettük törtvonalú sisakok, órákkal. A két torony közt tört íves, vázadíszes kőattikán a templom névadó szentjének, Szt. István protomártírnak angyalokkal kísért szobra.
A homlokzattagolás a toronytest oldalán is folytatódik, mely mögött az egyhajós tömeg kissé visszaugrik, majd az egyenes záródású szentély is kismértékben elkeskenyül, két oldalt egy-egy emeletes oratórium tömbjével kísérve. Az oldalhomlokzatokat falsávok tagolják, a faltükrökben 2-2, a szentélyen 1-1 szegmensíves záródású, szalagkeretes ablak. A melléktereket két szinten 2-2 nyílás töri át.
Kontyolt nyeregtető, cserépfedés.

Belső: Az egyterű templombelsőt magas lábazat és háromrészes főpárkány fogja össze, copf füzérdíszes pilaszterek tagolta, erőteljes pillérek osztják három részre. A hajó két szakasza és a szentély felett is csehsüvegboltozat magasodik, melyeket széles hevederek választanak el. A karzat is hasonló lefedésű. A három nagy boltszakasz freskóin Maulbertsch Szt. István vértanú életéből vett jeleneteket ábrázol, a csegelyeken (a festő kupolaszerű architektúrát alakított ki a csehsüvegboltozatokon) grisaille-képeken szintén. Ornamentikus festés díszíti a karzat részeit, s egyéb falakat.
A négy ablakfülkében mellékoltárok, oszlopos-párkányos kialakítással, oromzattal, vázadíszekkel. Rendre: Bor. Szt. Károly-, és Szt. József-oltár a nyugati oldalon, Nep. Szt. János-, és Szt. Anna-oltár a keleti oldalon.
A diadalív jobb falán hangvetős szószék, oldalán jelenetek Jézus életéből, tetején angyalok tartotta mózesi kőtáblák. A főoltár az egész szentélyzáródást elfoglalja, a főoltárképet (Szt. István megkövezése) egy-egy lábazatos-párkányos oszloppár keretezi, rajtuk angyalok. Jobbra sekrestye, balra Mária kápolna (benne egy Raffaello-másolat, illetve a kastélykápolnából származó feszület) nyílik, mindkettő emeletén oratórium.

Állapotjelentések

2014.07.30 12:06 Zerind állapot: 5 - pont: 14

A 228 éves templom állapota továbbra is jó. A körülötte álló teret átépítették sétálós térré, szép lett, de egy kicsit olyan... jellegtelen.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.020 km)
Lakóház (0.026 km)
Lábasház (0.033 km)
Lakóház (0.033 km)
Lakóház (0.035 km)
Lakóépület (0.047 km)
Lakóépület (0.049 km)
Zichy-ház (0.051 km)
Botka-ház (0.055 km)