Megújulásunk támogatója:  

Zsinagóga

azonosító:
10216
törzsszám:
9476
szélesség (lat):
N 47° 19,716'
hosszúság (lon):
E 17° 27,835'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
zsinagóga
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
3615
település KSH kódja:
31945
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Volt zsinagóga. Klasszicista-romantikus, 1841-1846.
külső leírás:
Jellege: Utcasorba illeszkedő, szabadon álló, háromszintes, téglány alaprajzú, neoreneszánsz stílusú szakrális épület.

Külső: A zsinagóga homlokzatait a földszint felett tagozott övpárkány osztja, konzolokon nyugvó ívsoros párkány zárja. A teljes falfelület kváderezett. Rövidebb oldalai oromzatos kialakításúak. Emeleti ablakai bifóriumok, csúcsívesen kváderezett keretezéssel. Két oldalon (DNy, ÉNy) nyílik monumentális kapuja, melyek félkörzáródásúak, kompozit fejezetű oszlopokkal tagolt rézsűsek, a záródás felett háromszögű, héber feliratos oromzattal, vázadíszekkel.
Főhomlokzata az egykori templomudvarra, dél-nyugatra néz, háromtengelyes, földszintjén a férfitemplomba vezető középső kapu mellett két félkörzáródású ajtó vezet a női karzatra vivő csigalépcsőhöz. Középső tengelyének második emeletén rózsaablak.
Hosszú oldalhomlokzatai egyformák, öttengelyesek, két sorban elrendezett bifóriumokkal, a földszint középső tengelyében az észak-nyugati oldalon dísz-, a dél-keletin egyszerű kapuval.
Észak-keleti homlokzatának egyetlen nyílása a hatalmas rózsaablak.

Belső: Az egyterű, hatalmas téglakupolával, a Tóraszekrény felett a kupolától hevederrel elválasztott fiókos dongával fedett zsinagóga három oldalán kétemeletes karzat fut körbe. A főbejárati oldal két sarkán ehhez két egyterű csigalépcső járul, mely szép arányú, félkörzáródású, szemöldökös ajtókon át vezet az emeleti női karzatokra. A két csigalépcső közötti rész a földszinten előcsarnokként, az emeleteken a karzatok bővületeként jelentkezik. Az épület belső terét a kupola utáni félköríves hevedert támasztó pillér osztja, (ennek vonalában a karzatokon is elválasztó fal van), s a donga másik végén lévő hevedert tartó pillér zárja le.
A földszinti tér közepén félellipszis formájú bima, a keleti fal közepén díszes Tóraszekrény, mely oszlopok tartotta félkörzáródású, oromzatos, antik jellegű kapubejáratot formáz, oromzatán a kőtáblákkal. A Tóraszekrény felett egykor színes üvegmozaikos körablak, körülötte héber nyelvű felirat.
A földszinten és az első emeleten a félköríves árkádok száma megegyezik, a hosszabb oldalon 5+2, a bejárat oldalon három. A földszinten lábazatos pillérek tartják a karzatot, mely hevederes csehsüvegboltozatos. Az első emeleten kompozit oszlopokon nyugszik a karzat, az oszlopok között a mellvéd több helyen ledőlt. Az első emeleti karzat jelenleg sík betonfödémes. Az árkád ívezetei között mindkét szinten korongdíszek.
A második emeletet nem osztják árkádok, hatalmas és kicsi, keskeny fiókos dongaboltozatok fedik a karzattereket.
Az ellipszis alakú kupola rozettás kazettákkal, a csegelyek virágdísszel kifestettek.
Az egész épületet finom részletalakítások jellemzik, a falak még halványan őrzik a hajdani márványszerű, néhol kváderes kifestés nyomait.

Állapotjelentések

2012.07.26 13:57 Patikus állapot: 3 - pont: 8

Több, mint két éve láttam a zsinagógát először, de csak kívülről az épületet.
Azóta kívül nem változott semmi sem, de alig két hete nyílt egy kiállítás benne, ami elég nagy feltűnést keltett, és a gondnok úr tájékoztatása szerint talán lassan elkezdődhet ha nem is teljes, de részleges felújítás is.

2012. július 15-én nyílt meg az Elfeledett szomszédaink című tárlat. A kiállítás érdekessége, hogy a fényképeket, dokumentumokat nem csak holokauszt túlélők, hanem egykori szomszédok, munkatársak, ismerősök gyűjtötték össze.
Az október végéig látogatható tárlat 500 archív fotón keresztül mutatja be az 1944 előtti pápai és Pápa környéki zsidóság mindennapjait. A képek között vannak családi portrék, társasági eseményeken készült fotók, szabadtéri és műtermi felvételek, valamint munkaszolgálatos archív képek. A tárlat képi anyagát családtörténetek, visszaemlékezések, anyakönyvi okiratok és koncentrációs táborokból elbocsátó igazolványok egészítik ki, de láthatóak a deportáló vonatból kidobott levelezőlapok is, valamint a kiállítás tárgyai között van Esterházy gróf zsidóknak kiadott védlevele is.
A megnyitót megelőzően több hónapig, számtalan változatban terjedt Pápán a felhívás, amely ezekkel a felvezető gondolatokkal indult: „Az emberiség történetének számos tragédiája örökre belevésődött emlékezetünkbe, hatásuktól nem tudunk és nem is lehet megszabadulni. A magyar történelemben ilyen a zsidónak tekintett állampolgárok szervezett kiirtása a második világháború során.”
A felhívásra egykori ismerősök, munkatársak, barátok, szomszédok és a koncentrációs táborokat megjárt túlélők küldtek be archív felvételeket és dokumentumokat, ezeken kívül pedig számtalan korabeli visszaemlékezést, hivatalos okmányt mutatnak be. A város fejlődését a 18. század közepétől közel két évszázadon át alakította tevékenyen az ott élő jelentős számú zsidó lakosság. A deportálásukkal megszűnt világra ma már egyre kevesebben emlékeznek Pápán, ezért az egykori szomszédok arcának felidézésével a maradék emlékezet megőrzése a fő cél.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.006 km)
Lakóépület (0.027 km)
Lakóház (0.038 km)
Lakóépület (0.043 km)
Lakóépület (0.043 km)
Lakóépület (0.044 km)
Lakóépület (0.054 km)
Lakóház (0.057 km)
Lakóépület (0.057 km)
Lakóépület (0.070 km)