Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
1041
törzsszám:
15665
szélesség (lat):
N 47° 29,331'
hosszúság (lon):
E 19° 3,666'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
37015
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Református templom, klasszicista, Hofrichter József, 1816-1830. portikusz Hild József, 1848.
külső leírás:
Jellege: Téglalap alaprajzú, ÉK-i tájolású, kriptával rendelkező, egytornyos, portikuszos templomépület.

Külső:
A torony a bejárat felett, a középtengelyben emelkedik. Főhomlokzata négyszögletes, kváderezett vakolattal borított kulisszafal.
Bejárata előtt három lépcsőfok magasságban négy sima törzsű korinthoszi oszlopból álló, háromszögű timpanonnal fedett portikusz emelkedik. A szélső oszlopok mögött a falban hasonló kialakítású háromnegyedpillérek állnak. A kaput két-két magas lábazatból kinyúló lizéna keretezi. A fríz felett tojássor húzódik. A kapu tagolt kőkeretes, íves, volutás gyámkövön egyenes vonalú szemöldökpárkány egészíti ki. Felette tagolt keretben egy kőből faragott nyitott könyv látható, a következő felirattal: AZ IGAZ ISTENNEK. A kétszárnyú fa kapu kazettás kialakítású, középen keskeny pilaszterrel, felül tojássorral kialakítva.
A portikusz felett négyzetes kőkeretben nagy, félköríves karzatablak nyílik. Ívmezejében koszorúk láthatóak. Az ablakon vasrács van. A főpárkány homorúan ívelt, függőlegesen sávozott, kazettás. Felette báboskorlát húzódik. Középen ezt mellvéd váltja fel, ami mögött a négyszögletes alaprajzú torony emelkedik. A kulisszafal két oldalán egyenes záródású, szalagkeretes ajtók nyílnak. Felettük cseppdíszes, triglifes frízes párkány látható, ami felett egy falmezőben könyöklőpárkányos, szalagkeretes ablak nyílik. Felül kőkeretes, félköríves világítóablak látható.
A torony alsó szintjét sávozott vakolat borítja. Négyszögű, sima szalagkeretes, zsalugáteres ablak nyílik benne. Felette a falmező szélén lévő íves gyámokra támaszkodó fríz húzódik, a párkány középen előreugrik. A második szinten balluszteres könyöklődíszes ablak látható, a felette lévő, szalagkeretes órával egy faltükörben. Az ablak mellett sima törzsű jón féloszlopok állnak, melyek a sima szemöldökgerendát tartják. Az óra felett a faltükör ívesen záródik. Szalagkeretes, vállvonalában keskeny szalag fut körbe. A tornyot magas, tagolt hagymasisak fedi csillagot formázó toronycsúccsal.
Az ÉNy-i oldalhomlokzatot sima vakolat fedi. Három tengelyre oszlik, mindegyik egyenes záródású faltükörbe van foglalva. Alul lábazat húzódik.
Középen, kissé előreugorva pár lépcsőfok magasságban szalagkeretes kis kapu nyílik. A szárnyak fából készültek, kazettásak. Felette két függőlegesen sávozott, cseppdíszes gyámon háromszögű timpanon nyugszik. E fölött, a falmező lezárásaként kiugró, egyenes párkány látható. Felette cseppdíszes gyámokon, kiugró könyöklővel tagozott kő keretes félköríves ablak kapott helyet, vasráccsal kiegészítve.
Kétoldalt alacsonyabb faltükrök vannak. Itt két sima törzsű pilaszteren tagolt félkörív emelkedik, amiben körablak található. E fölött többszörösen beugró, sima szalagkeretes, fekvő téglalap alakú faltükör helyezkedik el. A fal tetején egyszerű, alig tagolt kő párkány húzódik.
A DK-i oldalfal a fentihez hasonló kialakítású. Kapuja nincs, a kulisszafal mellett bádogfedésű, sátortetős, alacsony, négyszögű alaprajzú melléképület emelkedik. Sarkain enyhe kiülésű sarokpillérek vannak. Hátsó oldalához (DNy-ra) jellegtelen épület csatlakozik.
Magas, kontyolt nyeregtetejét cserép fedi.
ÉNy-i falának hátsó részén vörösmészkőből készült falikút áll. Ugyanennek a homlokzatnak az első részén, egy márványtáblán Ravasz László domborműves bronz büsztje látható. Felirata: E TEMPLOMBAN SZOLGÁLT MINT/ LELKIPÁSZTOR/ DR. RAVASZ LÁSZLÓ/ PÜSPÖK/ 1921-1953 ÉS 1956-1957/ AZ AMERIKAI MAGYAR/ REFORMÁTUSOK AJÁNDÉKA.
A hátához csatlakozó egyemeletes épület az ún. Kálvin-terem. Héttengelyes, a szélső tengelyek enyhe kiülésű oldalrizalitokat képeznek. A földszinten, a középső három tengelyben nyílnak a modern kapuk, melyeket pillérek tagolnak. Az emeleten szalagkeretes ablakok sorakoznak, könyöklőik kapcsoltak. Az oldalrizalitok felett lapos, háromszögű timpanon emelkedik.
:
A torony a bejárat felett, a középtengelyben emelkedik. Főhomlokzata négyszögletes, kváderezett vakolattal borított kulisszafal.
Bejárata előtt három lépcsőfok magasságban négy sima törzsű korinthoszi oszlopból álló, háromszögű timpanonnal fedett portikusz emelkedik. A szélső oszlopok mögött a falban hasonló kialakítású háromnegyedpillérek állnak. A kaput két-két magas lábazatból kinyúló lizéna keretezi. A fríz felett tojássor húzódik. A kapu tagolt kőkeretes, íves, volutás gyámkövön egyenes vonalú szemöldökpárkány egészíti ki. Felette tagolt keretben egy kőből faragott nyitott könyv látható, a következő felirattal: AZ IGAZ ISTENNEK. A kétszárnyú fa kapu kazettás kialakítású, középen keskeny pilaszterrel, felül tojássorral kialakítva.
A portikusz felett négyzetes kőkeretben nagy, félköríves karzatablak nyílik. Ívmezejében koszorúk láthatóak. Az ablakon vasrács van. A főpárkány homorúan ívelt, függőlegesen sávozott, kazettás. Felette báboskorlát húzódik. Középen ezt mellvéd váltja fel, ami mögött a négyszögletes alaprajzú torony emelkedik. A kulisszafal két oldalán egyenes záródású, szalagkeretes ajtók nyílnak. Felettük cseppdíszes, triglifes frízes párkány látható, ami felett egy falmezőben könyöklőpárkányos, szalagkeretes ablak nyílik. Felül kőkeretes, félköríves világítóablak látható.
A torony alsó szintjét sávozott vakolat borítja. Négyszögű, sima szalagkeretes, zsalugáteres ablak nyílik benne. Felette a falmező szélén lévő íves gyámokra támaszkodó fríz húzódik, a párkány középen előreugrik. A második szinten balluszteres könyöklődíszes ablak látható, a felette lévő, szalagkeretes órával egy faltükörben. Az ablak mellett sima törzsű jón féloszlopok állnak, melyek a sima szemöldökgerendát tartják. Az óra felett a faltükör ívesen záródik. Szalagkeretes, vállvonalában keskeny szalag fut körbe. A tornyot magas, tagolt hagymasisak fedi csillagot formázó toronycsúccsal.
Az ÉNy-i oldalhomlokzatot sima vakolat fedi. Három tengelyre oszlik, mindegyik egyenes záródású faltükörbe van foglalva. Alul lábazat húzódik.
Középen, kissé előreugorva pár lépcsőfok magasságban szalagkeretes kis kapu nyílik. A szárnyak fából készültek, kazettásak. Felette két függőlegesen sávozott, cseppdíszes gyámon háromszögű timpanon nyugszik. E fölött, a falmező lezárásaként kiugró, egyenes párkány látható. Felette cseppdíszes gyámokon, kiugró könyöklővel tagozott kő keretes félköríves ablak kapott helyet, vasráccsal kiegészítve.
Kétoldalt alacsonyabb faltükrök vannak. Itt két sima törzsű pilaszteren tagolt félkörív emelkedik, amiben körablak található. E fölött többszörösen beugró, sima szalagkeretes, fekvő téglalap alakú faltükör helyezkedik el. A fal tetején egyszerű, alig tagolt kő párkány húzódik.
A DK-i oldalfal a fentihez hasonló kialakítású. Kapuja nincs, a kulisszafal mellett bádogfedésű, sátortetős, alacsony, négyszögű alaprajzú melléképület emelkedik. Sarkain enyhe kiülésű sarokpillérek vannak. Hátsó oldalához (DNy-ra) jellegtelen épület csatlakozik.
Magas, kontyolt nyeregtetejét cserép fedi.
ÉNy-i falának hátsó részén vörösmészkőből készült falikút áll. Ugyanennek a homlokzatnak az első részén, egy márványtáblán Ravasz László domborműves bronz büsztje látható. Felirata: E TEMPLOMBAN SZOLGÁLT MINT/ LELKIPÁSZTOR/ DR. RAVASZ LÁSZLÓ/ PÜSPÖK/ 1921-1953 ÉS 1956-1957/ AZ AMERIKAI MAGYAR/ REFORMÁTUSOK AJÁNDÉKA.
A hátához csatlakozó egyemeletes épület az ún. Kálvin-terem. Héttengelyes, a szélső tengelyek enyhe kiülésű oldalrizalitokat képeznek. A földszinten, a középső három tengelyben nyílnak a modern kapuk, melyeket pillérek tagolnak. Az emeleten szalagkeretes ablakok sorakoznak, könyöklőik kapcsoltak. Az oldalrizalitok felett lapos, háromszögű timpanon emelkedik.
Téglány alaprajzú, homlokzati középtornyos templomépület. Bejárata előtt négy oszlopos portikusz. Hátához egyemeletes épületrész csatlakozik (Kálvin-terem). Három oldalról szűk udvar választja el a körülötte levő házaktól.
Kereszt alaprajzú belső tér, oldalsó szárai csak jelzésszerűek. Lapos kupolával fedett középrész, dongaboltozatos szárak. Orgonakarzat (Hild József, 1854), orgona (Deutschmann Jakab, 1829), kétemeletes oldalkarzatok. A szószéket félkupolával fedett építmény veszi körül (Hild József, 1831). A karzat alatt Zichy Manóné síremléke (Raymond Gaiard, Feszl Frigyes, 1854). U-alaprajzú kripta.
Tervezte Hofrichter József.

Állapotjelentések

2018.11.06 15:11 piroska állapot: 5 - pont: 16

Jó állapotú épület.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.039 km)
Kálvin tér (0.040 km)
Lakóház (0.074 km)
Lakóház (0.084 km)
Dlauchy ház (0.094 km)
Városfal (0.104 km)