Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus, volt ferences templom

azonosító:
10707
törzsszám:
4725
szélesség (lat):
N 47° 5,810'
hosszúság (lon):
E 17° 54,184'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Veszprém
helység:
cím:
helyrajzi szám:
226, 227
település KSH kódja:
11767
földhivatal:
Veszprém Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
R.k., volt ferences templom és rendház, barokk, 1723-1730. Homlokzata átalakítva és toronnyal bővítve 1909-ben. Belső mennyezetfestés 1798-1801-ben készült, Bucher Xaver alkotása. Kriptában Ányos Pál sírja, 1784. Berendezés: padok, copf, 18. sz. vége
külső leírás:
A templom külseje: A keletre néző, e század elején épült, neoromán homlokzat egyetlen eredeti eleme a volutákkal keretezett, szegmensíves záródású, tagozott kőkeretes, zárókődíszes kapu, cseppdíszes konzolok támasztotta, fogrovatos szemöldök-timpanonjában Isten szeme motívummal. A kaputól balra aediculás keretezésű márványtábla örökíti meg a templom kriptájában eltemetett költő, Ányos Pál emlékét (1902). A templom oldalhomlokzatai közül egyedül szabadon álló déli fal tagozatok nélküli, félkörzáródású ablakok törik át.

A templom belseje: Az egyhajós, nyújtott szentélyű templomfalait pillérek tagolják, a hajót három-három, a szentélyt két-két fiókos dongaboltozat fedi. A bejárat után kosáríves nyílású, kidomborodó mellvédű karzat, az alátámasztó csehsüvegboltozaton Mózest ábrázolja az égő csipkebokor előtt. A templom egészét freskódísz borítja: A karzatalj és a mennyezet nagy freskóképei Xaver Bucher alkotásai (1798-1801), a kisebb díszítések 1936-ból valók. A mennyezetfreskók: a szentélyben a Szentháromság, a hajóban Szt. István és a Rómából hazatérő követek, a karzat felett a Madonnához imádkozó Szt. Imre ábrázolása látható.
A diadalív bal oldalán félkörzáródású középképes Szent Ferenc-, jobb oldalán Szent Antal-oltár. A szentély főoltárának két oldalán Szent László illetve Imre aranyozott szobrai, az oszlopos, vállköves, háromrészes fő párkányos kialakítású oltár félkörzáródású középképén Szt. István felajánlja Magyarországot a Madonnának. A szentségfülke aranyozott ajtaján az emmauszi vacsora ábrázolása. A templomot északi oldalán a földszinti gyóntatófolyosó, s az emeleti oratórium kapcsolja a rendházhoz
.
A rendház külseje: Utcai homlokzata hattengelyes, a vízszintes vakolatsávozású falsíkot tagozott övpárkány osztja, csonkapárkány zárja. Magas lábazatát pinceablakok törik át. Földszinti ablakai egyenes záródásúak, szalagkeretesek. A bal szélső tengelyben tagozott szalagkeretes, szegmensíves záródású kapu, cseppdíszes konzolok tartotta, fogazott, egyenes szemöldöke alatt a ferencesek és Krisztus összetartozását kifejező ábrázolás, alatta felirat: PROVIDENTIA DIVINAE
17 SACRUM 76
Az L alaprajzú, középudvaros kolostorépületet cserepezett nyeregtető fedi.

A rendház belseje: Dongaboltozatos kapualja falában ülőfülkék. Az épületbelső udvari folyosós kialakítású, melyet a földszinten dongaboltozat, az emeleten síkmennyezet fed. A nyugati szárnyban található a refektórium, melyet kiváló rokokó stukkódíszes, hevederes csehsüvegboltozat fed. A terem déli végén a lambéria felett három, harmonikusan kapcsolt festmény középen Jézust és az emmauszi vacsorát, szélen pedig Szt. Ferencet illetve Antalt ábrázolja. Az oldalfalakon ferences szentek képei, az északi falon remekmívű tálalószekrények láthatók. Szintén a nyugati szárnyon helyezkedik el a hevederes csehsüvegboltozatos sekrestye, szép faragású, eltérő korú és származású bútorokkal.
Az emeleti udvari folyosóról nyíló szobák síkfödémesek.

Állapotjelentések

2011.03.22 15:39 Patikus állapot: 5 - pont: 5

Szinte hibátlan, nagyon szép, gondozott, jó állapotú templom.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.