Megújulásunk támogatója:  

Központi Vásárcsarnok

azonosító:
1072
törzsszám:
15675
szélesség (lat):
N 47° 29,238'
hosszúság (lon):
E 19° 3,483'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
eredeti típus:
vásárcsarnok
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
37056
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Központi Vásárcsarnok. Pecz Samu, 1889-1896.
külső leírás:
Jellege:
Háromhajós, acélszerkezetes csarnok, téglahomlokzattal. Nyújtott alaprajzú, É-i tájolású. Kétszintes.

Külső:
Főhomlokzatának földszintjén 9 tengelyes árkádsor húzódik. Kőlábazaton téglafalazat emelkedik. A szegmensíves árkádok élszedett pillérekre támaszkodnak. Az élszedetben hengertag található. A középső tengelyben nyílik a kapu. Kétoldalt a loggiát tagozott stukkókeretes síkmennyezet borítja, a szélső tengelyek a többitől hevederrel vannak elválasztva, kisebb mélységűek és keskenyebbek. A középső tengely oldalait csúcsíves hevederek keretezik, téglabordás hálóboltozat fedi, palmettás zárókövekkel. A boltozat sarkai lábazaton álló, leveles-bimbós fejezetű oszlopokra támaszkodnak. Középen régi vaskandeláber függ.
A homlokzat felső, középső három tengelye enyhén előreugró rizalitot alkot, mely háromszögű oromzatával magasan kiemelkedik. A széleken oldalpavilonok állnak. A rizalit és a pavilonok sarkai armírozottak.
A középső tengelyben nyílik a főbejárat. Enyhén csúcsos kosárívvel alakított ,kőkeretes. Bélleteiben levél- és bimbósor kapott helyet. Kétoldalt levélfejezetes oszlopok állnak, mögöttük hasonló falpillér látható. Feljebb kiugró, bimbódíszes párkány húzódik, melyen oromzat nyugszik. Kétoldalt két-két liliomdíszes oszlop és íves, növénydíszes keretezés közt a széleken fiatornyos koronázású, tagolt párkányú, középen felívelő, stilizált növénydíszes keretben fekvő téglalap alakú táblán a következő olvasható: I. SZÁMÚ/ VÁSÁRCSARNOK.
A felső szinten enyhén csúcsíves ablakok sorakoznak. Köztük az oldalszárnyakon vaknyílások vannak, a széleken csak féltengelyek. Itt árkádsorrá alakul a tagolás. A pavilonokon erkélyajtó nyílik. Az erkély két szegmensívvel levéldíszes, kétszeresen ívelt gyámokra támaszkodik. Kőkorlát húzódik rajta. Az osztópárkány íves gyámos. Az összekötő szárnyakon gyámos, növénydíszes főpárkány látható. A pavilonok második emeletén öttagú árkádsor részeként három csúcsíves ablak sorakozik, levéldíszes fejezetű féloszlopokkal tagolva. A párkány gyámos, levéldíszes.
A középrizalitban három csúcsíves ablak nyílik, a középső nagyobb a másik kettőnél. A két szélső felett körablakok kaptak helyet. Mindez egy nagy, csúcsíves faltükörbe van belefoglalva.
A háromszögű oromzat csúcsa egyenesre vágott. Gyámos párkányának fríze rombuszos, virágmintás díszítésű. A középső, sávos falmező mellett egy-egy mázas tondó látható. Az oromzat két sarkán címerpajzsot tartó oroszlánok ülnek. Középen a fríz végigfut. Felette két, gyámon nyugvó pillér között háromkaréjos díszítésű falmező látható, a pillérek mellett gyámos párkány húzódik. Ezen kétoldalt, íves-bimbós keretben két-két egymás mögött álló fiatorony emelkedik. Köztük az alsó részén füzéres díszítésű felül kőrózsával kiegészített címer kapott helyet.
Az oldalpavilonok oldalhomlokzatán alul szegmensíves árkád nyílik. Felette két magas lőrésablak látható, a falat sávozás díszíti. A második emelet is sávozott, hattagú vakárkádsor tagolja.
A szárnyak magas nyeregtetejében három-három oromzatos, bimbódíszes, fiatornyos, háromkaréjos mezőben lévő padlásablak sorakozik. A pavilonokat magas, kontyolt nyeregtető fedi. A tetőt geometrikus mintát kirajzoló mázas cserép borítja.
Az oldalhomlokzat földszintjének mintázata hasonló mint a főhomlokzaté. Rézsűs, szegmensíves falfülkékben szegmensíves nyílások sorakoznak. 24 tengelyes, a Ny-i oldalon a 9., 13., 17., 21. És 24. Tengelyben állnak kapuk. Emeletes a homlokzat, hátul (D-en) háromszögű alaprajzú, földszintes szárny csatlakozik hozzá. Az emeleten egytengelyes, egyenes záródású szakaszok váltakoznak háromtengelyes, háromszögű oromzattal kialakított szakaszokkal. A szélső tengelyek egyenes záródásúak.
Ezek a részek gyámos párkányúak. Kőpillérekkel tagolt, hármas ikerablakok nyílnak bennük. A pillérek tetején íves gyámkövek nyugszanak, az élszedetben béllet van, felül vas szemöldökgerenda húzódik.
Az oromzatos szakaszok mázas párkánya levéldíszes gyámokra támaszkodik. A frízben rombusz és kör keretekben növénydísz látható. A három csúcsíves ablak közül a középső nagyobb.
A homlokzaton sávos tégladíszítés fut végig, a nyílások téglakeretesek.
A homlokzatrészt D-en fiatoronyban végződő pillér zárja, oldalain csúcsíves fülkékkel, magas, nyolcszögű sisakkal.
A hátsó rész egyenesen folytatódik, 5 tengelyes. Ezután egy háromszög alaprajzú szakasz zárja az épületet, melynek Ny-i fala 4 tengelyes. Csúcsíves fülkékben hasonló nyílások sorakoznak rajta. A sarkokat fiatoronyban végződő nyolcszögű pillérek hangsúlyozzák. A 2-3. tengelyben, hátul rácsos kapu nyílik. A háromszög K-i oldala 7 tengelyes, a kapu az 5-ben nyílik. A falpillérek előtt leveles, bimbós fejezetű pilaszterek állnak. A falból korabeli kandeláberek nyúlnak ki. A háromszög egy félköríves alaprajzú, alacsony, háromtengelyes, gyámos csonkapárkánnyal koronázott szakasszal kapcsolódik az K-i oldalhomlokzathoz. Egyenes záródású, gyámos ablakok nyílnak rajta. É-on árkokban, az utcaszint alatt helyezkednek el a szegmensíves pinceablakok. A kapu felett csúcsíves kőkorlát látható mellvéddel, melynek felirata: KOCSIBEJÁRÓ.
A K-i oldal ugyanolyan mint a Ny-i. A kapuk kialakításában van eltérés. Az oldalbejáratok a 3., 7., 15. és 23. tengelyben kaptak helyet. Kőkeretesek egyenes záródásúak, csúcsíves felülvilágítóval. Ennek könyöklője gyámos, bimbós fejezetű háromnegyedoszlopok keretezik. Bimbódíszes vimperga támaszkodik rá.
A főhajó és az oromzatos oldalrészek nyeregtetősek, a többi helyen félnyeregtető található. A hátsó traktusban bazilikálisan kiemelkedő sáv fut körbe.
:
Főhomlokzatának földszintjén 9 tengelyes árkádsor húzódik. Kőlábazaton téglafalazat emelkedik. A szegmensíves árkádok élszedett pillérekre támaszkodnak. Az élszedetben hengertag található. A középső tengelyben nyílik a kapu. Kétoldalt a loggiát tagozott stukkókeretes síkmennyezet borítja, a szélső tengelyek a többitől hevederrel vannak elválasztva, kisebb mélységűek és keskenyebbek. A középső tengely oldalait csúcsíves hevederek keretezik, téglabordás hálóboltozat fedi, palmettás zárókövekkel. A boltozat sarkai lábazaton álló, leveles-bimbós fejezetű oszlopokra támaszkodnak. Középen régi vaskandeláber függ.
A homlokzat felső, középső három tengelye enyhén előreugró rizalitot alkot, mely háromszögű oromzatával magasan kiemelkedik. A széleken oldalpavilonok állnak. A rizalit és a pavilonok sarkai armírozottak.
A középső tengelyben nyílik a főbejárat. Enyhén csúcsos kosárívvel alakított ,kőkeretes. Bélleteiben levél- és bimbósor kapott helyet. Kétoldalt levélfejezetes oszlopok állnak, mögöttük hasonló falpillér látható. Feljebb kiugró, bimbódíszes párkány húzódik, melyen oromzat nyugszik. Kétoldalt két-két liliomdíszes oszlop és íves, növénydíszes keretezés közt a széleken fiatornyos koronázású, tagolt párkányú, középen felívelő, stilizált növénydíszes keretben fekvő téglalap alakú táblán a következő olvasható: I. SZÁMÚ/ VÁSÁRCSARNOK.
A felső szinten enyhén csúcsíves ablakok sorakoznak. Köztük az oldalszárnyakon vaknyílások vannak, a széleken csak féltengelyek. Itt árkádsorrá alakul a tagolás. A pavilonokon erkélyajtó nyílik. Az erkély két szegmensívvel levéldíszes, kétszeresen ívelt gyámokra támaszkodik. Kőkorlát húzódik rajta. Az osztópárkány íves gyámos. Az összekötő szárnyakon gyámos, növénydíszes főpárkány látható. A pavilonok második emeletén öttagú árkádsor részeként három csúcsíves ablak sorakozik, levéldíszes fejezetű féloszlopokkal tagolva. A párkány gyámos, levéldíszes.
A középrizalitban három csúcsíves ablak nyílik, a középső nagyobb a másik kettőnél. A két szélső felett körablakok kaptak helyet. Mindez egy nagy, csúcsíves faltükörbe van belefoglalva.
A háromszögű oromzat csúcsa egyenesre vágott. Gyámos párkányának fríze rombuszos, virágmintás díszítésű. A középső, sávos falmező mellett egy-egy mázas tondó látható. Az oromzat két sarkán címerpajzsot tartó oroszlánok ülnek. Középen a fríz végigfut. Felette két, gyámon nyugvó pillér között háromkaréjos díszítésű falmező látható, a pillérek mellett gyámos párkány húzódik. Ezen kétoldalt, íves-bimbós keretben két-két egymás mögött álló fiatorony emelkedik. Köztük az alsó részén füzéres díszítésű felül kőrózsával kiegészített címer kapott helyet.
Az oldalpavilonok oldalhomlokzatán alul szegmensíves árkád nyílik. Felette két magas lőrésablak látható, a falat sávozás díszíti. A második emelet is sávozott, hattagú vakárkádsor tagolja.
A szárnyak magas nyeregtetejében három-három oromzatos, bimbódíszes, fiatornyos, háromkaréjos mezőben lévő padlásablak sorakozik. A pavilonokat magas, kontyolt nyeregtető fedi. A tetőt geometrikus mintát kirajzoló mázas cserép borítja.
Az oldalhomlokzat földszintjének mintázata hasonló mint a főhomlokzaté. Rézsűs, szegmensíves falfülkékben szegmensíves nyílások sorakoznak. 24 tengelyes, a Ny-i oldalon a 9., 13., 17., 21. És 24. Tengelyben állnak kapuk. Emeletes a homlokzat, hátul (D-en) háromszögű alaprajzú, földszintes szárny csatlakozik hozzá. Az emeleten egytengelyes, egyenes záródású szakaszok váltakoznak háromtengelyes, háromszögű oromzattal kialakított szakaszokkal. A szélső tengelyek egyenes záródásúak.
Ezek a részek gyámos párkányúak. Kőpillérekkel tagolt, hármas ikerablakok nyílnak bennük. A pillérek tetején íves gyámkövek nyugszanak, az élszedetben béllet van, felül vas szemöldökgerenda húzódik.
Az oromzatos szakaszok mázas párkánya levéldíszes gyámokra támaszkodik. A frízben rombusz és kör keretekben növénydísz látható. A három csúcsíves ablak közül a középső nagyobb.
A homlokzaton sávos tégladíszítés fut végig, a nyílások téglakeretesek.
A homlokzatrészt D-en fiatoronyban végződő pillér zárja, oldalain csúcsíves fülkékkel, magas, nyolcszögű sisakkal.
A hátsó rész egyenesen folytatódik, 5 tengelyes. Ezután egy háromszög alaprajzú szakasz zárja az épületet, melynek Ny-i fala 4 tengelyes. Csúcsíves fülkékben hasonló nyílások sorakoznak rajta. A sarkokat fiatoronyban végződő nyolcszögű pillérek hangsúlyozzák. A 2-3. tengelyben, hátul rácsos kapu nyílik. A háromszög K-i oldala 7 tengelyes, a kapu az 5-ben nyílik. A falpillérek előtt leveles, bimbós fejezetű pilaszterek állnak. A falból korabeli kandeláberek nyúlnak ki. A háromszög egy félköríves alaprajzú, alacsony, háromtengelyes, gyámos csonkapárkánnyal koronázott szakasszal kapcsolódik az K-i oldalhomlokzathoz. Egyenes záródású, gyámos ablakok nyílnak rajta. É-on árkokban, az utcaszint alatt helyezkednek el a szegmensíves pinceablakok. A kapu felett csúcsíves kőkorlát látható mellvéddel, melynek felirata: KOCSIBEJÁRÓ.
A K-i oldal ugyanolyan mint a Ny-i. A kapuk kialakításában van eltérés. Az oldalbejáratok a 3., 7., 15. és 23. tengelyben kaptak helyet. Kőkeretesek egyenes záródásúak, csúcsíves felülvilágítóval. Ennek könyöklője gyámos, bimbós fejezetű háromnegyedoszlopok keretezik. Bimbódíszes vimperga támaszkodik rá.
A főhajó és az oromzatos oldalrészek nyeregtetősek, a többi helyen félnyeregtető található. A hátsó traktusban bazilikálisan kiemelkedő sáv fut körbe.
Szabadon álló többhajós csarnok, tégla körítőfalakkal, szegecselt acélrácsos pillérekkel és térlefedő szerkezettel. A főhajó két oldalán levő, galériával osztott terek harántirányúak: oldalanként hat kereszthajó emelkedik ki az összekötő szakaszok közül. A Vámház körúti főhomlokzat saroktornyos kialakítású, a földszint utólag árkádosítva. A Csarnok tér felől csatlakozik a fő tömeghez az egykori baromficsarnok: szabálytalan négyszög alaprajzú, alacsonyabb épületrész, árkádos homlokzatokkal, a sarkokon tornyocskákkal. A homlokzati tagolóelemek döntően idomtéglából, illetve pirogránitból készültek, részben kőből.
Tervezte Pecz Samu.

Állapotjelentések

2018.11.06 15:00 piroska állapot: 5 - pont: 24

változatlan állapotú épület.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.