Megújulásunk támogatója:  

Havas-villa

azonosító:
1079
törzsszám:
15681
szélesség (lat):
N 47° 28,969'
hosszúság (lon):
E 19° 8,236'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kúria
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
41446
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Földszintes, klasszicista kúria, 1830 körül.
külső leírás:
Jelleg:
Téglány alaprajzú, két traktusos, földszintes villa. 4+3+4 tengelyes főhomlokzata előtt potrikusz négy lábazat nélküli toszkán oszloppal, timpanonnal. Mögötte a falsík visszalép. Hátsó homlokzatának középső három tengelyében két ablaktengelynyire előrelépő, emeletes rizalit. A középső, három tengelynyi, kiemelkedő tömeget haránt nyeregtető fedi, az oldalszárnyakat nyeregtetők. A homlokzatokat három részes főpárkány koronázza, ,a nyeregtetők oromzatai klasszikus timpanonként vannak kialakítva. A homlokzatokat lizénák keretezik, ezek között a fő- és az oldalhomlokzatokon könyöklőpárkány fut végig Az álló téglány ablakok z oldalsó és a hátsó Az oldalhomlokzatokat 4-4 spalettás vakablak tagolja. A nyesett sarkú hátsó rizalit pilaszteres tagolású.
A fallábazatban pinceablakok találhatók.
:
A gyár alatti pincerendszer folyosókra párhuzamosan felfűzött terekből áll, lejárata az Előd közből nyílik. Kőbányászat során alakult ki a 18-19. században.
A védett ingatlan a tömb északi részét foglalja el, a déli rész, a Csajkovszkij park (hrsz: 41447), a Dreher-villa egykori kertje. A terület kelet-nyugati irányban lejt, közepén észak-déli irányú, 3-5 m magas, megtört vonalú támfal osztja két részre.
Az alsó részen áll a Csajkovszkij-parkból megközelíthető Dreher-villaA Halom utcai istálló utcavonalban áll, két végén kétemeletes tornyokkal. (1892/93, Hubert és Móry) Az erre merőleges, udvari épületből a széleken és középen is kiemelkedik egy kétemeletes pavilon, sarkain fiálékban végződő lizénákkal, lakásokkal. (1874, Feszl Frigyes) Az udvari istállószárnytól északkeletre áll a likőrgyár, amelynek fő tömege nyolcszögletű, lanternás, sugárirányú poroszsüveg boltozattal. A nagy udvar hátsó részén, a támfalhoz kapcsolódó, tagolt tömegű, részben emeletes műhely- és raktárépületek állnak, timpanonos rizalitokkal, idomtégla tagozatokkal. Az udvaron két hasonló architektúrájú kisebb műhelyépület áll.
A gyár felső részén áll két malátaszárító. Az észak-déli tengelyű hat kéményes malátaszárító nyeregtetejéből vaskos kémények emelkednek ki. A palack formájú belső tereket acélrostélyok osztják szintekre. A kiszolgáló folyosók a keleti oldalon találhatók. (Hubert és Móry, 1890-es évek) Az Előd közben utcavonalban álló három kéményes malátaszárító hasonló belső elrendezésű. Udvari homlokzatát Colosseum-motívum tagolja. (1900 körül) A felső udvar közepén áll a nyeregtővel fedett magtár, téglalizénákkal és párkányokkal, szegmentíves ablakokkal. A hatkéményes malátaszárítótól délre tagolt tömegű csarnoképület áll (gép- és kazánház), homlokzatait tégla tagozatok díszítik. Nyugati fele félnyereg tetejű csarnok szegecselt acélszerkezetű fedéssel, íves záródású sarok-oromzatokkal. A középső szakasz nyeregtetős csarnok, délkeleti oldalán kétemeletes toronnyal. A keleti, keskeny szakasz egyemeletes, nyeregtetős, a keleti homlokzat oromzatos. (Hubert Józaef, 1894, 1911)

Havas villa:

Téglány alaprajzú, két traktusos, földszintes villa. 4+3+4 tengelyes főhomlokzata előtt potrikusz négy lábazat nélküli toszkán oszloppal, timpanonnal. Mögötte a falsík visszalép. Hátsó homlokzatának középső három tengelyében két ablaktengelynyire előrelépő, emeletes rizalit. A középső, három tengelynyi, kiemelkedő tömeget haránt nyeregtető fedi, az oldalszárnyakat nyeregtetők. A homlokzatokat három részes főpárkány koronázza, ,a nyeregtetők oromzatai klasszikus timpanonként vannak kialakítva. A homlokzatokat lizénák keretezik, ezek között a fő- és az oldalhomlokzatokon könyöklőpárkány fut végig Az álló téglány ablakok z oldalsó és a hátsó Az oldalhomlokzatokat 4-4 spalettás vakablak tagolja. A nyesett sarkú hátsó rizalit pilaszteres tagolású.
A fallábazatban pinceablakok találhatók
állapot leírása:
A fedésen kisebb hiányok, a belsőben kisebb rongálások.

Állapotjelentések

2013.04.24 15:36 piroska állapot: 3 - pont: 4

A villa állapota inkább romló. Bár most már kamerával őrzik. Környezete hajléktalanszállás. A park villa előtti része bozótos. A munkásőrség óta álló betonkerítés kevéssé védi.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.