Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent György
azonosító:
11116
törzsszám:
6492
szélesség (lat):
N 46° 52,012'
hosszúság (lon):
E 16° 41,717'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
047/2
település KSH kódja:
33136
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Temetőben, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. Ny-i homlokzatán félköríves záradékú, bélletes kapu. Hajójának oldalfalán vakívsoros párkány, a D-i oldalon, a párkány alatt félköríves, román kori rézsűs ablakok, támpilléres szentélyén csúcsíves, mérműves ablakok. Levéldíszes pillérfők, egy másik templomból beépítve, 12. század. Síkmennyezetes hajó, bordás keresztboltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán fakarzat. Falképek: szentélyben töredékek, 15. század eleje; 16-17. század. Berendezés: jellemzően 20. század második fele. A 13. század második felében épült templomot a 14. században átépítették, a hajót meghosszabbították, új, nagyobb szentélyt építettek, ekkor egy másik kőtemplomból származó bontott anyagot is felhasználtak. Az 1664-ben súlyosan megrongálódott templomot 1690-ben javították, majd 1756-ban átépítették. 1984-1985-ben helyreállítva.
külső leírás:
Temetőben szabadon álló, keletelt, sokszögzáródású szentéllyel, főhomlokzata felett gúlasisakos toronnyal, cserépfedésű kontyolt nyeregtetővel álló, É-i oldalon sekrestyével bővített épület.

NY-i (fő)homlokzata bélletes kapuzata félköríves záródású. az ívbéllet dísztelen, az ajtónyílás egyenes záródású. A homlokzat sík, az oromfal egyenes, a tetőszinten lőrésszerű nyílás. A torony előt a tetősík alatt záruló ívbéllet figyelhető meg. A harangszinten minden irányba szalagkeretes, félkörív záródású ablakok nyílnak, felette órapárkány, a tornyot fémlemezfedésű gúlasisak zárja. A sekrestyétől NY-ra eső falszakaszon az ereszvonal alatt mintegy 30 cm-re ívsor húzódik.
É-i homlokzat ablaktalan, a sekrestye tömegét a hajó gerincére merőleges, kontyolt nyeregtető fedi, K-i oldalán zsalugáteres, rácsozott négyzet alakú ablak nyílik.
A szentély a 8szög 3 oldalával zárul, az éleket cserépfedésű támpillérek támasztják. A tengelyben és a D-K-i oldalon egy-egy kávás, csúcsíves, lőrésszerű, faragott díszű (egyszerű mérműves) ablakok nyílnak.
D-i homlokzatot az ereszcsatorny két szakaszra osztja, melyek a különböző építési fázisoknak felelnek meg. Így a homlokzat 3+2 temgelyében félköríves záródású, kávás, románkori ablakok, és a szentélyzáródáson látott gótikus ablakok nyílnak. A román rész felett az É-i oldalhoz hasonlóan ívsor húzódik.

Állapotjelentések

2013.10.21 09:45 carmin állapot: 5 - pont: 17

Nagyon jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (1.162 km)
kereszt (1.175 km)
harangláb (1.325 km)
kereszt (1.365 km)
kereszt (1.375 km)