Megújulásunk támogatója:  

Károlyi-palota

azonosító:
11188
törzsszám:
16073
szélesség (lat):
N 47° 29,429'
hosszúság (lon):
E 19° 3,921'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
palota
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
36578/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
-veszélyeztetett
rövid leírás:
Két utca között átmenő telken elhelyezkedő palota, a Múzeum utcára egy-, a Reviczky utcára négyemeletes homlokzattal, belső udvarral. Ferdinand Fellner és Hermann Helmer, 1881. Belsőben a Múzeum utcai szárnyban hall, Thék Endre, udvari bejárat előcsarnoka (sala terrena), kazettás mennyezetek, csavart oszlopok, díszterem Reviczky utcai átépítés Meinig Artúr, 1890-es évek.
külső leírás:
A Múzeum és a Reviczky utca közötti átmenő telken elhelyezkedő palota. Múzeumutcai U alakú, cour d'honneur-ös részével egyidőben, de más stílusban épült a Reviczky utcai rész, s ezáltal vált az épület belső udvarossá. Múzeum utcai homlokzata egy, a Reviczky utcai négy emeletes, utóbbinál a felső két emelet egy 1960-as évekbeli ráépítés következménye.
Múzeum utcai főhomlokzata kőburkolatos, két szélső tengelye rizalitot képez. Lábazata fölött a fszt. rusztikusan kváderezett, a fszt-et az emelettől tagolt övpárkány választja el, erre ül az emeleti nyílások mellvédsávja. Az épületet háromrészes főpárkány koronázza, fölötte alacsony attikafal . A homlokzat 1+5+1 tengelyes a bejárat középen nyílik; szárnyain lunettáján kovácsoltvas rács. Minden nyílás - kivéve a lábazat fekvő téglalap alakú, kereteletlen pinceablakait és a kapu melletti bal oldali tengely pincelejáratát - félköríves záródású, tagolt szalagkeretes. a fszt-i keretekre ráfordulnak a kváderek, zárókövük oroszlánfejes. tagolt könyöklőjüket volutadíszes konzolok tarják, a mellvédmezőket törtvonalú minták díszítik. az emeleti nyílások közül a két szélső és a középső erkélyajtó, a többi ablak. Az erkélyek függőlemezét és az ablakok kihasasodó mellvédmezőjét tartó függőlemezeket akantusz alakú konzolok, valamint a fszt-i nyílások záróköveiből kinövő pajzsok támasztják alá. A középső tengely pajzsát női büszt, a többiét keresztbe rakott kardokdíszítik. Az erkélyek rácsa kovácsoltvas, a mellvédmezők kialakítása a fszt-iekéhez hasonló, a kozepükön kagylóval. Az emeleti nyílásokat volutás-bimbós pilaszterek fogják közre, rajtuk oroszlánfejes konzolok, melyek törtvonalú szemöldökpárkányt tartanak. Az ablakok záradéka és a szemöldök közötti mezőt bőségszaruk és női büsztök töltik ki. A középső tengelyben ezt a koronás Károlyi-címer helyettesíti, a párkányon géniuszok ülnek. A főpárkény képszékét növényi-indás díszítéssel közrefogott, tagolt szalagkeretes, fekvő ovális alakú szellőzőnyílások törik át.
A reviczky utcai homlokzat (4-1-4-2) sokkal egyszerűbb. Egyszerű, a fszt-i ablakok könyöklőpárkányával lezárt lábazat pinceablakokkal, vakolatkváderes fszt, háromrészes osztópárkány, mely egyben az emeleti ablakok mellvédsávjául is szolgál.; klinkertéglás 1. és 2. emelet, vakolatból készült tagozatokkal; kétrészes főpárkány a fölötte emelkedő két ráépített emelettel, melyeket néges osztású ablakok tagolnak. A nyílások ezen a homlokzaton is félköríves záródásúak, a fszt-iek kereteletlenek, ráforduló kváderekkel, az 1. emeletiek féloszlopokkal elválasztott ikerablakok, ívük mentén tagolt szalagkarettel, a 2. emeletiek tagolt szalagkeretesek, zárókővel, rozettás díszű, kissé előrebukó mellvédmezővel. A homlokzat legfontosabb eleme a középső tengelyt - benne a főkaput - befoglaló rizalit. Széleit kvádersor hangsúlyozza, a kapu oroszlánfejes záradéka fölötti, konzolok tartotta íves lezárású mezőben a Károlyi család nagy címere helyezkedik el. A 2. emeleten három, oszlopokkal közrefogott ill. elválasztott egyenes záródású ablak található.
Az udvari homlokzatok az utcaiakéhoz hasonlóan a Múzeum u-i részben a neorokokó, a Reviczky utcaiban a neoreneszánsz formákat alkalmazzák. Meghatározó a két részt elvélasztó nyitott, árkádos folyosó, valamint a Múzeum utcai részen a kocsialáhajtóból télikertté (?) avanzsált , néhány lépcsőfokkal megemelt, sokszögű épületrész, tetején terasszal és a megfelelő emeleti terem félkör alaprajzú bővületével. A télikerten félkör- és kosáríves záródású nyílások váltakoznak. Az utcával párhuzamos, ill. arra merőleges oldalakat pilaszterek zárják le, az udvari kijárat mellettiek ifjabb, illetve idősebb férfialakban végződnek. Az árkádok kereteit szintén pilaszterek alkotják, ezekre fekszenek fel a tagolt szalagkeretes, női fejes záróköves ívek, a háromrészes zárópárkány fölött a terasz bábos korlátja . Az emeleti félköríves alaprajzú helyiség falát szintén 5 ablak tagolja . Egymástól féloszlopok választják el őket, tagoltszalagkeretesek, zárókővel, a fölöttük lévő párkány tágas képmezőiben címerek, ülő alakok.Az átkötő folyosó Colosseum- és Palladio-motívumokból épül fel.
állapot leírása:
Tervezett funkcióváltás és átépítések miatt veszélyeztetett.

Állapotjelentések

2014.05.25 10:45 pszirmai állapot: 5 - pont: 15

Az épület ezen része is szép állapotban van, bár a másik feléhez képest nagy az arculatváltás :-).

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.