Megújulásunk támogatója:  

Sándor-család szarkofágja, sírkövek

azonosító:
11296
törzsszám:
11042
szélesség (lat):
N 47° 39,364'
hosszúság (lon):
E 18° 36,186'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
TEMETŐ
eredeti főtípus:
keresztény temető
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
439 (környezet: 414, 438)
település KSH kódja:
16744
földhivatal:
Dorog Körzeti Földhivatal
állapot:
-pusztuló, kielégítő
rövid leírás:
Kőpillérek közötti kovácsoltvas kerítés által övezett területen álló síremlék. A kerítés két rövidebb oldalán bejárat. A kőhasábokból összeállított emelvényre helyezett szarkofág oldalaiba feliratos fémtáblák mélyesztve, a bejárattal szembeni fémtábla a család címerével. A Sándor család három tagjának: gróf Szlavnicai Sándor Vincéné, Szapáry Anna, gróf Szlavnicai Sándor Vince és gróf Szlavnicai Sándor Sándor szarkofágja. Állíttatta gróf Szlavnicai Sándor Vince 1824-ben. Feszület, 1836. 2003-ban felújították és egyes részeit rekonstruálták. A szarkofág körül: a Sándor-Metternich család alkalmazottainak sírkövei és síremlékei, 19. század.
külső leírás:
A 439 helyrajzi számú temető a falu határában folyó patak völgyében, a patakpart falu felőli lejtőjén fekszik. A temető falu felőli oldalán álló teleksor beépített, a patak túlsó partján álló teleksor jórészt beépítetlen. Ezen utóbbi teleksor mögött már külterület húzódik. A temető látványképét meghatározza a temető túlsó oldalának beépítése, így annak ( hrsz.:415-437) műemléki környezetbe vétele is indokoltnak tűnik.

Leírás: A temető középen nyíló bejárati út néhány sír mellett elhaladva kőkereszthez vezet. A kereszten igényes alakítású ólomkorpusz Klasszicizáló volutájú sarkokkal képzett talapzatába illesztett vörösmészkő tábla latin nyelvű felirata alapján a keresztet Hoszik Imre esztergomi kanonok állíttatta 1836-ban.
A kereszt mellet az út a temető legfontosabb látványeleméhez, a mindenhonnan kiemelkedően látható Sándor-szarkofághoz vezet. A síremléket négy sarki és egy kapupillérrel támasztott vasrács veszi körbe. A vasrács egyszerűen alakított, tetején visszahajlított függőleges rudakból, illetve keresztvasakból áll, csak a bejárati két szakasz kapott bonyolultabb kiképzést: erőteljesebb keretelés között indásan hajlított elemek teszik díszesebbé. Az öt pillér tükrös kialakítású, egyszerű lábazati és fejezeti résszel képzett. A klasszicizáló formájú szarkofág antik módra háromrészes, tagozatok nélküli krepidomán áll. A szarkofág négy sarka törpepillérszerűen alakított, melyek fölött a szarkofágtető háromtagozatos párkánya golyvázódik. A törpepilléreken lefelé fordított fáklyák szintén a halál klasszikus ábrázolásának eszközei. A törpepillérek közötti oldalak közül a két hosszú és a hátsó rövid oldalon domborított feliratos bronzlap, a bejárat felőli rövid oldalon üres faltükör látható. A jobb oldali széles bronzlap hiányzik, hollétéről, s egykori feliratáról nincs tudomásunk.
A bal oldali széles feliratos bronzlap két oszlopnyi szöveget tartalmaz, melyeket fölül a háromszögben elhelyezett istenszeme-motívum alatti D.M.S. rövidítés fog össze. A bal oldali szövegoszlop felirata:

ANNAE.CLARO.COMITVM.SZAPARY.GENERE.NATAE.
DE EADEM.ET.IN.MVRAI-SZOMBATH.AC.SZÉCSI-SZIGETH
I.ORD.STELLATAE.CRVCIS.MATRONAE.AB.AUG.CAES.PALATI
NVNCVPATAE
CONIEGIO.MATRONARVM.
LEVANDAE.MISERORVM.SORTI.CONSTITVTO.
PRAESIDI.
MATRI.LIBERORVM.AMANTISSIMAE.
VXORI.CARISSIMAE.
COMES.VINCENTIVS.SANDOR.DE.SZLAVNICZA.
AUG.CAESARI.REGIQVE.APOST.A.CVBICVLIS.
FIERI.IVSSIT.MDCCCXIX.

A jobb oldali szövegoszlop felirata:

HEIC.QVOD.MORTIS.ERAT.RELIQVIT.MATRONA.NOBILISSIMA.
QVAE.DVM.IN.VIVIS.ESSET.INGENII.VENUSTATE.FACETO.SERMONIS.
LEPORE.MORVMQVE.RARA.MANSVETVDINE.OMNIVM.SIBI.
ANIMOS.DEVINXIT.ANNOS.VNVM.ET.TER.DENOS.DIGNO.IVNC.TA.
CONIVGI.CONIVNX.FIDISSIMA.SVBOLIS.INGENVE.EDVCANDAE.
PERQVAM.STVDIOSA.EGESTATE.ADFLICTORVM.DVLCE.LEVAMEN.
HERA.COLONI.FACILIS.BENIGNA.DICI.MERVIT.INTAMNATAE.VITAE.
CONSCIA.DIVTVRNI.MORBI.DOLORES.IVXTA.AC.MORTEM.VIRILI.
ANIMI.ROBORE.SVPERAVIT.OBIIT.PROH.DOLOR.AMOR.ET.DELICIVM.
SVORVM.MATRONARVM.DECVS.MVLTIS.BONIS.DEFLANDA.
BUDAE.XXXI.MAI.A.N.S.MDCCCXIX.

Adspirent illi aurae Elysiae.
Et in urna perpetuum ver.


A hátsó rövid oldal táblájának felirata:

D.M.S.
C.ALEXANDRO.SÁNDOR.DE.SZLAVNICZA.
FILIO.I.VLCISSIMO
AI.SPES.EXIMIAS.NATO.EDVCATO.INSTITVTO.
RARIS.INGENII.DOTIBVS.FORMAE.INSVPER.GRATIA.??.NATO.
QVI.
IN.PRIMO.IVVENTAE.VESTIGIO.
VERNI.AD.INSTAR.FLORIS.
GRANDINE.TACTI.
ELANGVIT.
LENTA.FEBRI.CONSVMTVS.BVDAE.XXIV.OCTOBRIS.MDCCCXIX.
ANNOS.NATUS.XVIII.
COMES.VINCENTIVS.SANDOR.DE.SZLAVNICZA.
MOERENS.POSVIT.
MDCCCXX.

Occidit in genio teneris maturior annis.

A két felirat alapján a szarkofág jelezte sírhelyen nyugszik tehát Szapáry Anna, Sándor Vince 1819. május 31-én elhunyt neje, valamint 1819. október 24-én, 18 éves korában meghalt fia, Sándor. A felirat arról is tájékoztat, hogy a síremléket Sándor Vince 182O-ban állíttatta. Sándor Vince, a bajnai, biai, bothi, rárói uradalmak örökös ura, cs. k. kamarás 1770-ben (?) vette feleségül Szapáry Annát, s két gyermekük született, Vilma és a híressé vált lovas, Móritz . A két gyermek az esküvő után három évtizeddel született, Vilma 1801. szeptember 5-én, Móritz 1805. május 23-án. Ezen adatok tükrében a sírtáblán szereplő, a felirat szerint lassú láz emésztette Sándor Alexander születhetett 1801-ben, ám nagykorúságát el nem érve, nem szerepel a forrásként felhasznált könyvben szereplő családfán. A családtörténeti műben a házasságkötés időpontjaként szerepeltetett adat is hibásnak tűnik.
A harmadik oldal eltűnt bronzlapján valószínűleg a család fontos tagjának, Sándor Vincének sírfelirata volt.
A szarkofág fedele pálcatagokkal alakított párkánnyal indul, a széles fedél sarkain egyszerű akroterionok állnak, közöttük lemeztagozat keretezte háromszögű oromzatok.
A temető sírkőanyagának legrégebbi elemei a 19. század elejéről származnak, s a régebbi sírkövek a Sándor-szarkofág körül találhatók. Ezek feltehetően a Sándor-uradalom, a falu elöljáróinak, plébánosainak sírkövei. A temető teljes területén találunk jellegzetes, a 19. századi sírkőformákat követő, anyagában (vörösmárvány) is egyező sírköveket, egész a legutóbbi időkig. Ezek a modern, átlagos, kocka sírokkal együtt érdekes együttes alkotnak.
A korai sírkövek lant alakúak, tetejükön volutával képzettek, kereszttel záródnak. Közülük kiemelkedik egy talán 1812-es sírkő, mely a fenti formájú, a voluták közt halálfejjel, a keresztszárak találkozásánál a keresztre feszített Jézus bekarcolt ábrázolásával. Ezeknek a motívumoknak a variációival számos kövön találkozunk.
A temetőben számos szív alakú sírkő van, még a 2O. századból is. Hasonló jellegűek a szintén kereszttel zárt, ám ovális táblával alakított sírkövek.
Kiemelkedő értékű sírkövek képviselik a klasszicista ízlést. A szarkofág előtt álló, lekerekített síroszlop tetején fonatos keretezésű kereszt látható, alján saját farkába harapó kígyó veszi körül az évszámot: MDCCCXXXII.
A szarkofág mellett áll Franz Kratschmer 184O körüli, vaskerítéssel övezett síroszlopa, vörösmárvány sírtáblával, felette hit, remény, szeretet allegorikus ábrázolásával, tetején korpuszos kereszttel. Ennek a sírtípusnak számos variációja fedezhető fel.
Kisebb számban van jelen a temetőben az 186O-as éveket képviselő neogótikus stílus.
Jelentős számú vörösmárvány síremlék látható a 19. század végéről. Ezek ívesen záródó lapok, tetejükön kereszttel. Feliratuk néha keretezett táblára kerül, néha viszont a sírkő keretezéséig tart. A 2O. században ez a sírkőtípus továbbra is gyakori marad.
A temető nyugati végében jól karbantartott háborús temetőrészek találhatók.
állapot leírása:
A temető állapota elfogadható, újabb részei kifogástalan állapotban vannak. A sírhalom nélkül maradt régi sírköveket összegyűjtötték a Sándor-szarkofág körül, biztosítva védelmüket. Legrosszabb állapotban maga a Sándor-szarkofág van, mely alapos felújításra szorul, s a hiányzó feliratos táblát is pótolni kellene.

Állapotjelentések

2019.05.19 14:08 Halász család állapot: 4 - koordináta: N 47° 39,364' E 18° 36,188' - pont: 32

A síremlék állapotában nincs változás , a környezete is rendezetlen. A kerítésén belül is magas gazzal.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.