Megújulásunk támogatója:  

Krisztián Sándor műteremháza

azonosító:
11317
törzsszám:
16087
szélesség (lat):
N 47° 30,968'
hosszúság (lon):
E 19° 5,944'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
egyéb
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
31594/3 (környezet: 31592, 31593/3, 31594/1, 31594/2, 31595, 31596, 31605/4, 31605/9, 31605/10)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Krisztián Sándor (1876-1940) szobrászművész és restaurátor egykori műteremháza.
külső leírás:
A villa szabálytalan U alaprajzú épület, melyet manzárdtető fed. Az épület tájolása északnyugat - délkelet irányú. Két szintre osztható: a pince szintre és a (magas)földszinti részre. Főhomlokzata és kerti homlokzata a telek szétdarabolását követően felcserélődött, így a Korong utca felé néző homlokzat jelenleg a főhomlokzat. Az épület homlokzatairól, főleg az északnyugati és délnyugati oldalon a vakolat lepergett, beázások, utólagos javítások fedezhetők fel. A lakóház három oldalán (kivéve a jelenlegi főhomlokzatot) különböző magasságban a lábazati szintet terméskő burkolattal látták el, amelybe a pince ablakait vágták.
Az északnyugati oldalon az épület két szárnya rizalitként előreugrik. A baloldali szárny kiugró tömege északkelet felé visszalép, és a lépcsőnek ad helyet.
Az épület jobb oldali traktusa egytengelyes, melynek középpontjában ajtó nyílik a mögötte lévő konyhába. A magas földszinthez jobbról felfutó, vaskorlátos, szabadonálló lépcsősoron lehet feljutni. Ennek a szárnynak az északkeleti oldalán két keskeny ablakot alakítottak ki a pince és a földszinti rész megvilágítására, illetve délkeleti sarkában a földszinthez tartozó további kisméretű ablak látható.
A rizalitok által közrefogott beugróban a pinceszinthez jobb oldalon többosztatú ablak, baloldalon a földszinti ablak alsó párkányáig a pincelejárathoz készített kis toldaléképület kapott helyet. Ezen keresztül kétszárnyas ajtón át érjük el a lépcsőt, mely a pince folyosójába vezet. A földszinti lakrészbe e felett két hármas osztású ablak nyílik.
Az északkeleti oldalon előreugró épület toronyszerű kiképzést kapott, magasabb az épület többi részénél, három szintre (pince, földszint és tetőtérre) osztható. A középtengely felé egytengelyes minden szinten egy-egy ablak látható. A főhomlokzati oldala szintén egytengelyes, a pincéhez egy ablak, a földszinthez két kis ablak, és a tetőtérhez két egymás alatt található kisablak tartozik. Valószínűleg a tetőtér alsó keskeny ablaka később került kialakításra. A toronyszerű építmény díszes profilozású koronázópárkánya felett a tetőzet oromzati részében kis ablak világít a padlástérbe. Északkeleti oldalán nem található nyílás, ellenben ezen az oldalon indul a lépcsősor, mely üvegezett verandához vezet. A talapzati szint fala itt lépcsőzetesen követi a lépcsősort. A terasz jobb oldalán kis ajtó nyílik, míg szemben nagy szárnyas ajtót helyeztek el egykor, melyet ma már nem használnak.
Az északkeleti szárny a műtermeket foglalta egykor magába. Oldalhomlokzatának vakolatdíszítése tanúsítja építtetőjének szobrászi gyakorlatát. A háromtengelyes homlokzat pinceszintjéhez három, nagy, sokosztású ablak tartozik, Ezek felett egykor a nagyobbik műterem ablakai nyílhattak, melyeket később befalaztak, és jobbról az első két tengelyben keskeny ablakokat vágtak. Az egykori műtermi ablakokat négy tojássoros fejezetű lizéna tagolja. A lizénákon plasztikák kaptak helyet, melyek nyújtott nyolcszögletű mezőkben meztelen női és férfialakokat ábrázolnak. Ezek a figurák művészeti ágakat személyesítenek meg. A lizénákon díszes koronázópárkány ül széles architrávval és szalagmintás, illetve stilizált levélmotívumos tagozattal. A koronázópárkány a délkeleti homlokzatra is átfut.
A jelenlegi hátsó kerti homlokzat 5 axisra bontható. A lábazati zónának kváderezése itt alacsonyabb magasságban fut.
A két jobboldali tengely szervesen kapcsolódik építészeti elemivel, illetve épületplasztikáival az északkeleti oldalhomlokzathoz. Nem meglepő, hiszen ez a kéttengelyes szárny a műteremhez tartozott, így egységes kialakítást kapott. A későbbi átalakításokat mutatja, hogy az itt előreugatott lizénák közötti széles falmezőkbe két ablak nyílik, melyeknek síkja a homlokzat síkjához képest visszaugatott, lizénával elválasztott. A jobb oldali szélső lizéna fejezete a sarkon átfut az északkeleti oldalhomlokzat bal szélső lizénájára is. Érdekes, hogy ezen az egy lizénán a dombormű alatt övpárkány is húzódik.
A műteremhez tartozó szárny a homlokzat síkjából kismértékben előreugrik. Vakolása szintén elkülöníti a homlokzat többi tengelyétől. A további három axis pinceszintjéhez három hármasablakot nyitottak, melyeknek osztósudárait és szemöldökpárkányát kváderkövekkel díszítették. Ezzel ellentétben a földszinthez tartozó ablaknyílások dekoratív keretezést és konzolos könyöklőpárkányt kaptak. A tetőzetbe öt kisméretű faoromzatos és támfalas ablakot helyeztek
A délnyugati oldalhomlokzaton volt az egykori villa főbejárata, mely a lakótérbe vezetett. Itt a lábazati szint kváderei átfutnak a délkeleti oldalról, majd hirtelen lejtéssel magasságuk csökken, s csak keskeny sávként különítik el a házat a talajszinttől. Ez a homlokzat háromtengelyes. A jobb és bal oldali tengelyében a pince és a földszint helyiségeihez egy-egy ablak kapcsolódik. Az ezek által közrefogott tengelyben a főbejárat reprezentatív külső homlokzata látható, szecessziós kovácsoltvas előtetővel, a kapuszárköveken négy-négy domborművel, melyek gyerekfigurákat és állatábrázolásokat jelenítenek meg. A kapu kétszárnyas faajtajához alacsony lépcsősor vezet. Az előtető felett a lépcsőház ablaka nyújt világítást.
A kert elhanyagolt állapotot mutat. Az épület körül számos faragvány, például oszloptöredékek találhatók. A jelenlegi hátsó, kerti homlokzat előtti beton talapzaton díszesen faragott kőasztal áll szárnyas oroszlánokat ábrázoló lábazaton. Körülötte részben sérült állapotú kőpadok láthatók. Az utcai homlokzathoz vezető belső járda két oldalán töredékes szfinx szobrok helyezkednek el.
A kert utca felöli bal sarkában kétállású garázst építettek.
állapot leírása:
Az épület állapota kritikus. A rendszerváltásig állami tulajdonban lévő épület sorsát az egymást követő bérlők igényei határozta meg. Az értékek megóvását, az épület karbantartását nem tartották fontosnak a tulajdonosok. Így nem meglepő, hogy mára az épület elhanyagolt, leromlott állapotban van, csak kisebb javításokat végeztek rajta.
Szigetelés hiányában a talajvíz és a csapadék beázásokat okozott, a vakolat lehullott sok helyen, melyek mellett a penészedés nyomai is felfedezhetők, s a szellőztetés hiányát mutatja az áporodott levegő is az alagsori szinten. A vizesedést tovább fokozza a víz- és csatornarendszerből származó szivárgás.
Az acél födémgerendák korrodálódtak a nedvesség hatására, illetve a fa alapanyagú szerkezetek megereszkedtek, elhasználódtak.
A tetőszerkezethez tartozó gerendák, szarufák elkorhadtak, a cserepek jó része nem tölti be funkcióját, meggyengültek, és folyamatosan hullanak.
ugyanaz, mint:
társasház (2009.08.15 22:17 QnJ)

Állapotjelentések

2009.02.18 16:18 Pilis50 állapot: 4 - pont: 5

A tetőt rendbehozták, talán mennek lejjebb is?
Ha nem ázik be a tető, nyitva kell tartani egy tetőajtót...
Kettőször van a rendszerben.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

társasház (0.007 km)
Lakóépület (0.074 km)
villa (0.089 km)
villa (0.099 km)
villa (0.099 km)
villa (0.104 km)
villa (0.131 km)
bérvilla (0.143 km)
villa (0.143 km)
villa (0.169 km)