Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
11348
törzsszám:
11079
szélesség (lat):
N 46° 56,253'
hosszúság (lon):
E 17° 41,427'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Veszprém
helység:
cím:
helyrajzi szám:
42 (környezet: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 24/2, 41/1, 41/2, 43, 45, 44, 46)
település KSH kódja:
23913
földhivatal:
Balatonfüred Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Az 1836-ban épült klasszicizáló, későbarokk stílusú, háromosztatú, előtornyos, poligonális szentélyzáródású templom. A Balaton-felvidéki falusi templomok közé sorolható, amelynek belső kifestése a provinciális, népies falfestmények ritka példája közé tartozik.
külső leírás:
Külső:
A falu fő utcáján, enyhén lejtős terepen, zárt kertben, szabadon álló, keletelt, egyhajós, háromoszatú későbarokk stílusú templom.
A templom előtornyos, nyeregtetős, palafedésű. Szentélye a hatszög három oldalával záródik. Délről a hajó és a szentély falhoz téglány alaprajzú, nyeregtetős sekrestye kapcsolódik.
A templomon azonos magasságban lábazat fut körbe. A háromtengelyes oldalhomlokzatokat vakolt falsávok keretezik és osztják három mezőre. Az ablakok is fehér, simára vakolt falsávval keretezettek.
A kősisakos, órapárkányos torony háromszintes, homlokoldalait falsávok keretezik. A főhomlokzat alsó szintjét a tető magasságában cseréppel fedett, kis kiülésű golyvázott párkány zárja le. A torony középső zónája és a homorúívű oromzat mellvédmezőre állított. A sarkokat kővázák díszítették. A déli oldalon a kőváza leesett talapzatáról.
A kapu kőkeretes, szegmentíves záródású. Felirata:"K:1836ik Évben". A karzat ablaka félköríves, kis párkánytaggal, szalagkerettel. A középső zóna tükrös falmezejében körablak nyílik. A két felső szintet egyszerű osztó párkány választja el. A felső szakasz mindegyik homlokoldalát szegmentíves záródású, szalagkeretes ablakok törik át.
A hajó kéttengelyes, ablakai vakolt sávos keretezésűek, szegmentíves záródásúak.
A sekrestye nyugati, külső bejárati ajtaja is szegmentíves, a délre néző ablak egyenes záródású.
A főhomlokzat északi tengelyének alsó zónájában márványlapos emléktábla helyezkedik el.
A kertben, a templomtól délre, historizáló kőkereszt áll a kereszten Krisztussal. Alatta csúcsíves fülkében Mária domborműves alakja , két oldalán egy női és egy férfi szent szobra látható. A talapzat felirata a középső mezőben: "Isten dicsőségére állíttatták Hartling József és neje Tóth Mária l936.", lent: "készítette Kertész, Keszthely".
A templomkertben ugyancsak délen 2000-ben felállított kopjafás emlékmű áll.
A templomtól keletre, az udvarban 'L' alaprajzú, szabadon álló, földszintes, cserépfedésű, kőfalazású egykori paplak és gazdasági épület áll. Az épület alápincézett. A pince boltozott, lejárata délről nyílik, félnyeregtetős toldalékkal.
Az épület ajtó és ablaknyílásai egyenes illetve szegmentíves záródásúak, szabálytalan kiosztásban.
A déli szárny gazdasági épület, a nyugati szárny lakrész volt.

Állapotjelentések

2019.08.06 17:20 ngabi állapot: 5 - pont: 63

Jó állapotú épület

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Mosóházak (0.123 km)
Lakóépület (0.994 km)
Odor-kúria (1.104 km)
Lakóépület (1.105 km)
Lakóépület (1.178 km)
Lakóépület (1.355 km)
Présház (1.692 km)