Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
11447
törzsszám:
11205
szélesség (lat):
N 45° 52,483'
hosszúság (lon):
E 17° 50,658'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Baranya
helység:
helyrajzi szám:
71/1 (környezet: 69, 70/1, 70/4, 71/2, 71/3, 72, 73, 70/2, 70/5, 74, 90/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 242, 90/2)
település KSH kódja:
28741
földhivatal:
Siklós Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Az 1870-73 között, feltehetően Ocsodál János tervei alapján épült, romantikus stílusú református templom a Sellye centrumában lévő dombon áll, a régi, még a XVI. században emelt templom helyén. A nagyméretű téglából épített, vakolt és meszelt, téglány alaprajzú épület főhomlokzata délre néz. A négyzet alapú toronytest kiugrik a főhomlokzat elé, a sarokpilléreket egy-egy fiatorony zárja le. A lábazat, és a homlokzat zárásaként a fogazott főpárkány körbefut. A homlokzatokat falazott lizénák tagolják. A főhomlokzat tengelyében és a nyugati oldalhomlokzaton egyeneszáródású, kőkeretes, kétszárnyú kapuk vannak. A vakolt, meszelt belső teret négy csehboltozat szakasz fedi. A hajó két végén karzatok, az északi karzaton Angster-féle orgona. Az eredeti bútorzat festett, flóderozott asztalosmunka, az úrasztala süttői vörösmárvány.

külső leírás:
Sellye centrumában, a Dózsa Gy. - Kossuth L. - Dombalja utcák közrefogta tömb K-i szélén emelkedő dombocskán áll a református templom. Részben falazott kerítés övezi, melynek a Kossuth Lajos utca elején kialakult, kis teresedésre nyíló kapujától lépcső vezet fel a dombra.
Míg a kastély környékének településszerkezetét az uradalom építkezései határozták meg, a templom és a romantikus városháza szomszédságában a református őslakosság házai állnak. A templom körül volt régen a gyülekezet temetője. Most néhány XIX. századi lelkész sírköve áll a főhomlokzattól kelet-délkeletre.
A nagyjából D-É-i hossztengelyű épület főhomlokzata D-re néz. A nagyméretű téglákból emelt, vakolt, meszelt templom befoglaló alapmérete 30,18x15,6 m, a párkánymagasság a nyugati oldalkapunál 12,1 m, a torony magassága a bádog csúcsdísszel együtt 37,96 m. A főhomlokzat előtt tengelyben áll a kiugratott torony, a széleken a sarokpilléreket két fiatorony zárja le. Az épület hátul, az északi oldalon egyenes záródású, sarokszedéssel. Lent lábazat fut körbe. A főpárkány alsó tagja fogazott kiképzést kapott. Ez ismétlődik a torony derekán, zárópárkányán, a kétoldalt lefutó oromlejtőkön, valamint a templom főhomlokzatát közrefogó, hangsúlyos sarokpilléreket lezáró fiatornyokon. A torony alsó szintjein vakolt, kváderezett saroklizénák vannak. A homlokzatokat a tengelyek között lizénák tagolják függőlegesen. A főhomlokzaton, a torony alján és a Ny-i oldalhomlokzaton nyílnak az egyeneszáródású, kőkeretes kapuk. A torony felső szintjén és a négytengelyes hajófalakban szegmentíves záródású, pálcatagos keretelésű ablakok vannak. Az utóbbiak felső részükön csúcs-, és függönyíves rácsozattal készített, kétszárnyú, sokszemes nyílászárók. Eredetiek a kétszárnyú, vésett táblás fakapuk is.
A templomot viszonylag alacsony gerincmagasságú, kontyolt nyeregtető fedi. Fedése deszkázatra fektetett bádoglemez. Hasonló héjazat van a három toronysisakon is. A dupla kötőgerendás, függesztőműves, a függesztőoszlopról kidúcolt szarufás tetőszerkezet tölgyfából készült.
állapot leírása:
A csökkenő létszámú gyülekezet tehetségéhez mérten az elmúlt évtizedekben is karbantartotta a templomot. A tetőt nemrégen javították, de a korábbi beázások nyomai látszanak a boltozaton. A torony vakolata is több helyen lepotyogott, a hátsó- és oldalhomlokzatokon a beázások erősen rombolták a zárópárkányt. Az épület alulról is vizesedik.
átfedő műemlék:
Református templom (2009.06.17 18:20 Zerind)

Állapotjelentések

2011.07.21 14:00 zsalaber állapot: 4 - koordináta: N 45° 52,475' E 17° 50,656' - pont: 20

A templomot felújították kívülről, környezete rendezett.
"Baranya népe, így az Ormánságiak is Sztárai Mihály és Szegedi Kis István szolgálata nyomán tért át a református hitre.

A háromtornyos református templom 1872-ben nyerte el jelenlegi alakját, többszöri átépítéssel. Eredetileg a templom dombon egy ferences kolostor állt.
Majd az annak helyén épült templomot a törökök akarták elhordani a szigetvári vár falainak megerősítésére.
A török már kiállította a környező falvak lakosait Sellyétől Szigetvárig, hogy kézről-kézre adva szállítsák el. Az utolsó órában érkezett meg a sellyei küldöttség.
A budai pasa engedélyével, 80 ezüst talléron megváltották a templomot. Reméljük, hogy az emberek tudnak hitben ugyanolyan áldozatkész tagjai lenni a református közösségüknek, mint őseik."
Forrás:www.sellye.hu

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kastély (0.453 km)
Pásztorház (3.409 km)
Lakóház (4.214 km)
Lakóház (4.553 km)