Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11550
törzsszám:
16125
szélesség (lat):
N 47° 29,972'
hosszúság (lon):
E 19° 3,876'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
34301, 34420, 34419
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Zártsorú beépítést lezáró, háromemeletes, téglány alaprajzú sarokház, földszintjén utca felé üzletekkel. Héttengelyes főhomlokzatán és négytengelyes oldalhomlokzatán egységes homlokzatalakítás: a földszinten erőteljes rusztikázású falsíkon félköríves fülkékben ajtók, ablakok, az első és a második emeleten egyenes szemöldökű, a harmadik emeleten füles keretű állótéglány formájú ablakok. A főhomlokzat földszinti középtengelyében kétszárnyú, felülvilágítós kapu. Dongaboltozatú, gazdag stukkódíszű kapualj vezet az egyenesen előre nyíló lépcsőházba; benne háromkarú, U-alakú, öntöttvas korlátú vörösmészkő lépcső.
külső leírás:
Háromemeletes, vakolatdíszes homlokzatú, belső udvar nélküli saroképület. A tér felőli hosszoldal középtengelyében boltíves nyílású kapualj, melynek végén a háromkarú, U-alakú, téglány orsóterű lépcsőház található, jobb oldalán világítóudvar.
A szimmetrikus kialakítású, háromemeletes főhomlokzat földszintjén a kapu két oldalán erőteljes kváderezésű falmezőben három-három profilozott bélletű, félköríves záradékú üzletportál-nyílás, melyek némelyike ablakká van alakítva. A lábazatban az ablakok alatt pinceablakok. A földszint harmadik tengelyében lévő szabóság üzletportáljának lunettájában kovácsoltvas rács. A földszint középső tengelyében félköríves záradékú kapunyílás felülvilágítóval, valamint két geometrikus díszű kapuszárnnyal.
Az ikerpilaszteres kapuszárak belsőin profilozott félköríves szemöldökpárkány, záradékában konzollal; a külsőkön a pilaszterfejezet fölött kagylós-indás-akantuszos díszű, hullámos vonalú konzolok által tartott, profilozott peremű vörösmészkő erkélylemez, alsó síkján geometrikus faragással. Az első emelet első-harmadik, valamint ötödik-hetedik tengelyében profilozott szalagkeretes ablakok; a szalagkeret két oldalán konzolfejezetű pilaszterek, melyeken fogrovatsoros díszű, egyenes szemöldökpárkány nyugszik. A földszint és az első emelet közötti osztópárkány és ablakok könyöklőpárkánya között végigfutó vízszintes falsáv az ablakok alatt kettősen előrelépő faltükröt alkot, melyben pálcán függő füzérdíszt ábrázoló plasztikus vakolatdísz található. Az első emelet negyedik tengelyében lévő erkélyajtó profilozott szalagkeretű, melynek két oldalán kettős pilaszterek találhatóak; a pilaszterek fejezete fölött konzolok által tartott, profilozott peremű, geometrikusan díszített alsó síkú erkélylemez található. A fent leírt két erkély korlátja egyszerű fejezetes hasábok közötti pálcás kovácsoltvas korlát. A második emelet első-harmadik, valamint ötödik-hetedik tengelyében profilozott szalagkeretes ablakok, profilozott könyöklőpárkánnyal, valamint tárcsadíszes képszékű, profilozott, egyenes szemöldökpárkánnyal. A második emelet negyedik tengelyében profilozott szalagkeretes erkélyajtó; a szalagkeret két oldalán konzolfejezetű pilaszterek, melyeken fogrovatsoros díszű egyenes szemöldökpárkány nyugszik. A második és a harmadik emelet között tagolt osztópárkány, képszékében rovátkolással, az ablakok fölötti középtengelyben egy-egy tárcsadísszel. A harmadik emeleten mind a hét tengelyben osztópárkányon ülő, profilozott füles szalagkeretű ablakok, felső élükbe középtengelyben tagolt konzol metsződik. Az első és a harmadik emeletet a homlokzat szélein vakolt armírozás fogja össze. A zárópárkányzat alatt a homlokzaton tárcsa-díszsor vonul végig. A zárópárkányzat fogrovatsoros, cseppdíszes tagolt konzolok sorával.
A Klauzál utcai négytengelyes oldalhomlokzat a főhomlokzat oldaltengelyeivel teljesen megegyező kialakítású. A Klauzál utcai homlokzat első és harmadik emeletét a Klauzál tér felőli sarkon vakolt sarokarmírozás fogja össze.
állapot leírása:
Az épület műszaki állapota jó. Kapualja és lépcsőháza nemrég felújítva. Az épület külső homlokzatain pereg a festék. A világítóudvarban vizesedik a fal, nagyobb felületeken lehullott a vakolat. Lépcsőház mennyezetén és bal oldalfalán nagy vizesedő falfelület, felhólyagzott, lemállott festékréteg.

Állapotjelentések

2013.05.31 09:17 prozak01 állapot: 3 - pont: 11

Sajnos nem történt változás a jobb sorsra érdemes épület állapotában, maximum annyi, hogy "Műemlék" táblával látták el.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.057 km)
Lakóház (0.090 km)
Lakóház (0.103 km)
Lakóház (0.105 km)
Lakóház (0.108 km)
Lakóház (0.110 km)
Lakóház (0.113 km)
Lakóház (0.133 km)
Lakóház (0.134 km)
"Kopits-ház" (0.153 km)