Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
11590
törzsszám:
11129
szélesség (lat):
N 46° 44,081'
hosszúság (lon):
E 21° 28,676'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Békés
helység:
helyrajzi szám:
319 (környezet: 253, 255, 257, 258, 312, 320, 321, 322, 376, 377, 259/1, 259/2, 314)
település KSH kódja:
6804
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A település főutcáján elhelyezkedő, észak-déli tájolású, egyhajós templom északi vége egyenes záródású, déli homlokzatához enyhén előreugró, órapárkányos torony csatlakozik - 1888-ból származó - díszes sisakkal. A sík fedésű, északi és déli oldalán is karzattal kialakított belsőben egységes, a 19. sz. végén készített fabútorzat - padok, szószék, Mózes-szék és baluszteres úrasztala - található.

külső leírás:
Az észak-déli fekvésű, téglány alaprajzú, egyhajós templom déli homlokzata néz az utcára, attól kőpilléres kerítéssel és kis kertrésszel elválasztva. A főhomlokzathoz a középtengelyben enyhén előrelépő, négyzetes toronytest csatlakozik. A toronytestbe van vágva a templom főbejárata, az egyszerű, keretezés nélküli kapu szárnyai körmezőbe foglalt oroszlánfejes kopogtatókkal díszítettek. A bejárat fölött alul egyenes, felül szegmensíves záródású, falsávval keretezett ablak nyílik. A toronytest vízszintes párkányokkal négy részre osztott. Az alsó szintet - a templomhajó magasságának vonalában - erőteljesen kiugró ereszpárkány zárja, e fölött törtvonalú ovális ablak található. Az első két szint szélein falsávos keretezés fut végig. A második szintet záró enyhén kiugró övpárkány fölött található a torony leggazdagabban, mind a négy oldalán egyformán tagolt szintje: a középtengelyben könyöklőpárkánnyal ellátott, félköríves záródású, falsávval keretezett, zöld zsalugáteres ablak nyílik, a torony sarkait pilaszterek díszítik. Az ablak fölött helyezkedik el a toronyóra, ezen ül az órapárkánnyal kialakított, díszes vonalvezetésű, gombbal záródó bádogsisak, melynek főhomlokzat felőli oldalán, alul virágfüzérrel keretezve, zölddel olvasható az 1888-as felújítási évszám, feljebb pedig ugyancsak zöld zsaluval fedett kis, félköríves záródású ablakocska található.
A déli homlokzat toronytestet keretező többi része egyszerű kialakítású, falsávval keretezett, nyílás nélküli. A templomhajót fedő tető lágy ívű, volutára emlékeztető oromfallal kapcsolódik a toronyhoz, az oromfal közepén mindkét oldalon kör alakú nyílás, szélein egy-egy kőgomb található.
A nyugati és keleti homlokzat szintén díszítetlen, 4-4 szegmensívvel záródó ablak tagolja őket. Az egyenes záródású északi falban egy kis méretű, négyzet alakú, szegmensíves záródású ablak van vágva. A keleti homlokzathoz egy kis méretű, négyzetes alaprajzú, egykor a sekrestye funkcióját betöltő helyiség csatlakozik.
állapot leírása:
A templom régóta felújításra vár. Halaszthatatlanná vált a tető- és födémszerkezet felújítása, amelynek hibái folytán gyakoriak a beázások. Ennek nyomai pl. a torony alatti karzatnál is jól láthatóak. A templom külső homlokzata is rendkívül leromlott állapotban van, a vakolat sok helyen teljesen levált a falról, a párkányok, nyílásokat keretező falsávok töredezettek, az óralapok régóta rozsdásak, nem működnek.
Az anyagi lehetőségekben nem bővelkedő település egyháza a lakók és egyházközösségi tagok adakozásából, az önkormányzat természetbeni felajánlásával és remélt pályázati támogatással készül 2004/2005 folyamán a felújítási munkálatok elvégzésére.

Állapotjelentések

2019.03.04 15:20 Emese62 állapot: 5 - pont: 82

Jó állapotú, bevakolt, szépen lefestett, állapotban van, tető ép a tornyon némi vizesedés látható, belül tiszta rendezett.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.