Megújulásunk támogatója:  

Jób-villa (Heinrich-nyaraló és kertje)

azonosító:
11592
törzsszám:
16156
szélesség (lat):
N 47° 31,337'
hosszúság (lon):
E 18° 58,125'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
villa
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
10917 (környezet: 10918, 10919/1, 10916)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
1850-60 között épült, eredetileg svájci jellegű, földszintes nyaralóépület, többször átalakítva.
Kertje a szomszédos Széher nyaralóéval közös, egységes kialakítású, tájképi jellegű kert, íves vezetésű úthálózattal, egységes növényállománnyal.

külső leírás:
Épület (Heinrich-nyaraló): A környék legkorábbi nyaralóépületei közé tartozik. Első formájában az 1850-60-as években épült földszintes, historizáló nyaraló, amelyet az 1870-es évektől kezdve többször átalakítottak. K-i és Ny-i oldalán jelentős későbbi bővítmények épültek. A villa egyszerű, de egységes, visszafogottan historizáló homlokzatképei az átalakítások ellenére is alig változtak, könnyedén helyreállíthatók, az épület nem veszítette el véglegesen eredeti jellegét. Az épület Ny-i oldalán a 20. század első felében átalakított (részben beüvegezett) "svájci típusú" faveranda maradványai látatók. A K-i homlokzaton mázas kerámiatondó az 1930-as évekből (Madonna Gyermekével). A nyíláskeretezések a 20. század első feléből, a K-i épületrészben talán az 1943-as átalakításból maradtak fenn. (Az épületbelső értékeinek vizsgálatára nem nyílt lehetőség.)
A nyaraló nem elsősorban egyedi építészettörténeti emlékként jelentős, henem a Budakeszi út páratlan oldalán, az 57a szám alatti Tőry-villától a 75. szám alatti Mauthner-villáig húzódó historizáló villasor elemeként. Az épületcsoport telkeit hatalmas kiterjedésű tájképi villakertek foglalják el, amelyek egyedülálló történeti városképi, városszerkezeti jelentőséggel bírnak.
Kert: a szomszédos Széher-villa hatalmas erdős kertjének szerves folytatása. Tájképi jellegű villakert, amelynek első kialakítása az 1850-60-as évekre tehető. A tájképies szerkezet és térkompozíció ma is jól felismerhető: az elhanyagolt, bozótos terület a kerti terek hiteles rendszerét és a sértetlenül fennmaradt, idős növényállomány egyedeit rejti.
A növényállomány egyedei között a 19. század második feléből számos idős, nagyméretű kocsánytalan tölgy (Quercus petraea; d=30-75 cm), valamint kis- és nagylevelű hárs (Tilia cordata, d=40-70 cm, Tilia platyphyllos, d=60 cm) maradt fenn, a 20. század első feléből pedig egy hatalmas feketefenyő-csoport (Pinus nigra, d=20-35 cm), vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum, d=45-80 cm), juharok (Acer sp., d=40-65 cm) és magas kőrisek (Fraxinus excelsior, d=45-55 cm).
(Ld.: a 2003. évi műemléki kert-értékleltári felvétel mellékelt jegyzőkönyvét és helyszínrajzát: Egyéb mellékletek IV. 11. 1.)

állapot leírása:
Épület (Heinrich-nyaraló): 1998-tól az ingatlan bejegyzett tulajdonosa Budapest II. Kerületének Önkormányzata. A villa ma társasház, a 4 lakás önkormányzati tulajdonban maradt. A telek (a 19/2003. (XII. 19.) NKÖM sz. rendelet szerint) a szomszédos Széher-villa műemléki környezetét képezi.
A villa épülete jó állapotú, lakható, bár a jelek szerint üresen áll. Az 1950-es évekből származó bővítmények és egyszerűsítések sokat rontanak az egyszerű, historizáló homlokzatok összképén, és az újonnan felhordott "fröcskölt" cementvakolat sem engedi érvényesülni a nyaraló karakterét. Mindennek ellenére a zavaró részletek kiküszöbölése nem jelent komoly nehézséget, az épület korhű felújításának lehetősége elvileg adott. Az átalakítások során a homlokzati tagoló- és díszítőelemeket részben változatlanul hagyták. Az egykori faveranda az 1950-es években átalakított és bővített formában maradt fenn. A tetőidom változatlan, ma síkpala fedi.
Kert: A jó állapotú idős faállomány elhelyezkedése jól láthatóan kirajzolja az egykori kertszerkezetet, de a terület nagy részének (juharokból, tölgyekből, gyertyánból és vadgesztenye-sarjakból álló) spontán erdősülése ? átmenetileg ? tönkretette az egykori laza, tájképi szerkezet érvényesülését és az átlátási lehetőségeket. A vadgesztenyéket súlyosan károsítja az aknázómoly és a gombabetegség; permetezés hiányában hamar elpusztulhatnak. A kertben elhelyezett tároló, garázs és transzformátor három túlméretezett építménye rombolja a kert összképét.

Állapotjelentések

2011.07.13 18:39 prozak01 állapot: 4 - pont: 2

Most sikerült lefotóznom a Dénes utca felől, jó állapotú, leszámítva a néhány ízléstelenül vezetett csövet, és pár vakolathibát. A kert viszont teljesen visszaerdősült.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.