Megújulásunk támogatója:  

Vúk-Tőry villa és kertje

azonosító:
11596
törzsszám:
16158
szélesség (lat):
N 47° 31,353'
hosszúság (lon):
E 18° 57,925'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
villa
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
10913 (környezet: 10914, 10912)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Vúk Alajos fakereskedő 1880-90 körül (valószínűleg 1884-ben), ismeretlen építész tervei szerint épült historizáló villája. A szabadon álló, magasföldszintes épület. K-i homlokzatán díszes, faszerkezetes veranda, magasföldszintjén fakeretes ablakok sorakoznak. Melléképületei (1880-90?1904) nagyméretű, tájképi jellegű villakertben (1880-90 körül ? 1920-30-as évek) állnak.
külső leírás:
Épület (Vuk?Tőry-villa):

Az épület leírása:
A magasföldszintes, historizáló villa mind alaprajzát, mind tömegét tekintve közel szimmetrikus, zárt tömböt képez, néhány, aszimmetrikusan elhelyezett részlettel, szabályos, de összetett tetőidommal. A déli (Budakeszi útra néző) homlokzat síkját hat egymástól azonos távolságra elhelyezkedő, lombfűrészelt díszítésű, deszkakeretezésű ablak tagolja a magasföldszinten; ezek alatt, a vöröstégla burkolatú, vakolatlan alagsori részen pedig velük azonos tengelyekben fekvő formátumú, szegmensíves záródású ablakok nyílnak. A sarokarmírozások sárgatéglából készültek; elképzelhető, hogy eredetileg a magasföldszinti falak téglaburkolatot kaptak, vakolat és festés nélkül. A lombfűrészes díszítésű, deszkakeretezésű ablakmezőket neoreneszánsz ízlésű, öt-öt fa konzollal "alátámasztott", háromszögű oromzat koronázta. A homlokzat K-i, visszaugratott sarkában gazdagon díszített favázas, egykor nyilván teljesen nyitott, mellvéddel ellátott fogadótornácon (esetleg beüvegezett télikerten) át nyílt a villa bejárata a magasföldszinten, ahová enyhe ívű lépcsőkar vezetett fel, kovácsoltvas korláttal. Az alagsori ablakok elé historizáló, kovácsoltvas díszrácsok kerültek; ugyanilyen díszkorlátok kísérték a lépcsőt és a lépcső előtti burkolt útszakaszt.
Az oldalhomlokzatokon egy-egy ablak, a Ny-i oldalon, az alagsori szintre pedig kisebb bejárati ajtó nyílt. Az épület körüli szolgálati járda burkolata bazalt nagykockakő. A körüljáró az oldalhomlokzatok mentén lépcsőződik a terep erős É-i lejtése miatt, így az alagsor padlómagassága az északi homlokfalhoz közeledve már csaknem találkozik a terepszinttel. Az északi homlokzat erősen előreugró, kimagasodó, csonkakonty-tetős középrésze három szintes: a magasföldszint felett favázas második emeletet foglal magában. Az oromzat lombfűrésszel díszített, középen félkörös záródású kettős ablakkal. A középrész három tengelyes, a K-i homlokzatszakaszon egy, a Ny-i oldalon két ablak nyílik. A középrészből jókora félkör alakú alagsori ablak nyílik a kertre, az ÉNy-i szegletben pedig kisebb alagsori bejárat. Itt a kerttel való kapcsolatot (talán a villa ÉNy-i "szögletében" elhelyezett) terasz, lépcső, vagy erkély jelenthette, erre vonatkozóan azonban semmilyen adat nem ismert. (A kataszteri térképek ilyen részletet nem jelölnek.)

Melléképületek:
A K-i telekhatár mellett álló két apró melléképület (1880-90?1904?, dokumentálatlan átalakítások valószínűleg az 1930-as évekig) közül a délebbre eső egykori "kertészlak" hűen megőrizte egykori megjelenését: nyílászárói részben változatlanok, homlokzatainak összképe, tetőzete nem változott.

Kert:
Nagyméretű, tájképies kialakítású villakert, amelyet az 1880-90 körüli évektől az 1920-30-as évekig alakítottak, tájképies térkompozíciója ma is jól felismerhető. Az egykori villakert mesterségesen kialakított terepviszonyai (rézsűk, teraszok és egy kis domb a Ny-i telekhatárnál) fennmaradtak, a kerti utak és az ezeket szegélyező mészkőtámfalak, és bazalt útszegélyek a kert déli részén változatlanul megtalálhatók, másutt az eredeti nyomvonalak jól érzékelhetőek, vagy nyomon követhetőek a szegélyek. A kert egykori tájképies útrendszere így látványosan kirajzolódik. A kert középtengelyében fennmaradt az egykori szökőkút beton körmedencéje az 1920-30-as évekből, valamint a kertben elszórva kisebb kőmaradványok (köztük a villa bejáratához vezető lépcső kicserélt szakaszának eredeti lépcsőfokai).
Az egykori villakert telepítésének idejéből hatalmas idős faállomány maradt fenn: kocsánytalan tölgy - Quercus petraea, d=65 cm; korai juhar ? Acer platanoides, d=55-105 cm; hegyi juhar - Acer pseudoplatanus, d=60 cm; vadgesztenye - Aesculus hippocastanum, d=60-95 cm; nagylevelű hárs - Tilia platyphyllos, d=50-55 cm; kislevelű hárs - Tilia cordata, d=50-100 cm; magas kőris - Fraxinus excelsior, d=65 cm; közönséges luc - Picea abies, d=30-60; kaukázusi jegenyefenyő ? Abies nordmanniana, d=50, 60; szerb luc ? Picea omorika, d= 45; erdei fenyő - Pinus sylvestris, d=30-50; tiszafa - Taxus baccata. Az idős cserjeállomány is jelentős; a villa É-i homlokzata előtti terasz platóját Buxus-sor maradványai szegélyezik. A Hárshegyi úti telekhatár mentén ültetett egykori sövény maradványa egy igen értékes mezei juhar- (Acer campestre)-sor.
(Ld.: a 2004. évi műemléki kert-értékleltári felvétel mellékelt jegyzőkönyvét és helyszínrajzát!)
állapot leírása:
1999-től az ingatlan bejegyzett tulajdonosa a II. ker. Önkormányzat, az egykori Vuk?Tőry-villa és melléképületei ma társasházként működnek. A villában 4, a két melléképületben 1-1 lakás található; a villában 2 lakás magántulajdonban, 2 további az Önkormányzat tulajdonában van. Egy lakó elmondása szerint a villalakások közül kettőt egy Rómában élő család birtokol.
A villa épülete jó állapotú, lakható. Az épületbe 3 bejárat vezet, két ajtó eredeti helyén, de új nyílászárókkal átalakítva látható. (Ld. a mellékelt helyszínrajzot!) A D-i homlokzat K-i sarkánál, az egykori nyitott faverandából nyíló (harmadik) bejáratot áthelyezték: a verandát befalazták, és ebbe a falba illesztették az új bejáratot (a K-i oldalon), valamint egy új ablakot (a D-i oldalon). A kertből ide vezető lépcsőkar felső részét (több mint felét) új betonlépcsőre cserélték.
Az épület alaprajzi rendszerének, térkapcsolatainak vizsgálatára a tulajdonosok és bérlők nem adtak lehetőséget.
A külső homlokzatokon az alagsori részt egyszerű osztópárkány választja el a magasföldszinttől. A magasföldszint homlokzata vakolt, az alagsoré vöröstégla, sárgatégla armírozásokkal, de nem kizárt, hogy egykor a magasföldszint is tégla falburkolatot kapott. A tetőt ma síkpala fedi, a tető valamennyi bádogdíszét leszedték. Ezekből három darab (köztük az 1884-es évszámmal ellátott szélkakas) a Ny-i homlokzat előtt, az egykori tekepálya faépületének darabjaiból összetákolt építmény tetejére helyezve látható.
A lombfűrészelt díszítésű ablakkeretek háromszögű, konzolokkal "alátámasztott" oromzati része a D-i homlokzat ablakairól eltűnt, a többi oldalon megmaradt. Az É-i homlokzat előreugró középrészének magasföldszintjén a nyílászárók, ablakkeretezések és díszrácsok a néhány éve végzett felújítás során elpusztultak. A többi ablak nyílászárói megőrizték egykori formájukat. Az É-i homlokzat középrészétől Ny-ra képződött szegletbe terasz épült. Az É-i kertkapcsolat korábbi formáját nem ismerjük.
Az egykori "kertészlak" (a D-i melléképület): egykori megjelenésével egyező képet mutat, bejárati nyílászárója és lépcsőkorlátja új, 1960-as évekbeli szabvány. Az ablakok nyílászáróit nem cserélték újakra, ezek eredeti formájukban láthatók. Nyeregtető, cserépfedés.
Az egykori istálló, majd üvegház (É-i melléképület): csak az épülettömeg eredeti, (a K-i homlokzaton egyetlen ablak kivételével) valamennyi nyílászárót az 1960-as évek szabványelemeire cseréltek. Nyeregtető, síkpalafedés.
A kert egykori szerkezete a D-i kertrészben szinte kifogástalan állapotban maradt fenn. Az egykori tekepálya helyét ma az épület helyén kiemelt földtükör jelzi; itt fölhalmozva láthatók az egykori kertbejárat töredékei (kőgömb, kerékvető kövek) és a villa K-i bejáratához vezető lépcső két eredeti lépcsőfoka. Az egykor az É-i homlokzat előtt közvetlenül elhelyezett 1920-as évekbeli körmedence eltűnt, a távolabbra lévő darab fennmaradt. Számos ideiglenes jellegű, az összképet rontó építmény kapott helyet a kertben az 1960-as évek óta: két fabódé (a lebontott tekepálya deszkáiból) és egy beton "napozó" a Ny-i homlokzatnál, továbbá két garázs és egy beton szerszámoskamra a K-i telekhatár mentén. A kert É-i részét drótkerítés választja el a villához "tartozó" D-i kertrésztől. Itt szintén számos ideiglenes bódé éktelenkedik; a területet elhanyagolt, fiatal, degradációt jelző fajokból, főként bodzából (Sambucus) és juharokból (Acer) álló erdős bozót borítja.

Állapotjelentések

2019.07.14 07:00 Motto70 állapot: 3 - pont: 26

építészek:
nyaraló, főépület: Kallina Mór (1884.)
kertészlak: Reiszner Ignác (1884.)
istálló és kocsiszín: Hofhauser Elek (1886.)

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.