Megújulásunk támogatója:  

Tőry Emil építész egykori villája és kertje

azonosító:
11597
törzsszám:
16154
szélesség (lat):
N 47° 31,244'
hosszúság (lon):
E 18° 58,304'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
villa
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
10923 (környezet: 10921/3)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Szabadon álló, aszimmetrikus elrendezésű, összetett tömegű, alagsorral, magasföldszinttel és egyes szakaszokon emelettel kiképzett historizáló villaépület tájképi jellegű kertben. Az emeleti részek homlokzatai és a tetőtér oromfalai fachwerkes kialakításúak, az épület tömegét teraszok, kisméretű tornyok tagolják, tetőzete összetett, a veranda tetejének oromzatán gazdag fűrészelt áttört díszítéssel.
A villát Tőry Emil építész 1898 körül tervezte saját maga számára, historizáló stílusban. A nagyméretű, tájképi jellegű villakertet ifj. Pecz Ármin tervezte és kivitelezte 1898-ban.
külső leírás:
Valamennyi homlokzaton végigvonul a díszes eresztartó fakonzolok sora, a kis kiülésű könyöklőpárkány, a termésmészkő ciklopfalas lábazat (helyenként érdekességként néhány, ötletszerűen elhelyezett négyszögletes homokkő elemmel, a mintázatban kb. 50 cm magasságban vízszintes "elválással"), az efölött húzódó sárgatégla-díszítősor, valamint a minden falsík-összemetsződésnél megjelenő sarokarmírozás. A magasföldszinten szegmensíves záródású, historizáló keretezésű, váltakozva szimpla, kettős és hármas összetételben elhelyezett ablakok nyílnak, az alagsorban pedig ezekkel tengelyben lévő, szintén szegmensíves záródású ablakok. A favázas emelet ablakmezői egyenes záródásúak, keretük lombfűrészelt és faragott részletekkel gazdagon díszített.
A tulajdonképpeni főhomlokzat a K-i homlokzat: előreugró középrészét a magasföldszinten faverandás fedett terasz, valamint az elé kiugró, félköríves, historizáló kőkorláttal ellátott nyitott terasz alkotja, amely csak belülről, a villából közelíthető meg, a visszaugratott falsík középtengelyében elhelyezett, mozgalmas kontúrvonalú, faragott díszítésű, lombfűrészelt keretezésű ajtón át. A villa különleges díszítőelemei közé tartozik továbbá a faveranda oromzatának lombfűrészelt, áttört mintázata, valamint az ÉK-i sarkon elhelyezett, kőkorlátos fedett folyosó oszlopokon nyugvó árkádíveinek "maureszk" formája. A félköríves nyitott terasz alatti, ívesen előreugró, lábazatszerű alagsori falon középen bejárat nyílik, ettől D-re, valamint az É-i homlokzaton pedig újabb alagsori ajtó. A kertből megközelíthető magasföldszinti bejárat csak az ÉK-i fedett folyosóról nyílik, amelyhez a kertből derékszögben megtörő lépcső vezet. A belsőben a magasföldszintről falépcső vezetett az emeletre, majd historizáló kovácsoltvas korláttal ellátott lépcsőkar indult a felsőbb szintekre. A külső fedett folyosót (és nyilván a belső folyosókat is) a korszak jellegzetes, előregyártott, mozaikhatású padlócsempéivel burkolták. A folyosó felett, az emeleti helyiségek előtt elhelyezett keskeny terasz kapott helyet.
A DK-i sarkon a nyolcszög három oldalával kiugró, sátortetős, egyablakos sarokpavilon néz D felé; a többi ablak elhelyezkedése a D-i homlokzaton mindenfajta szabályosságot nélkülöz. A Ny-i homlokzat É-i, magasföldszintes, kontytetős, favázas tetőtéri oromzattal ellátott egységének szimmetriáját jellemző módon az itt elhelyezett fürdőszobaablak bontja meg. Ugyanez a részlet "uralja" az É-i homlokzat Ny-i felé eső részét is. Az É-i homlokzat igen összetett, változatos képet mutat: háromablakos középrésze a nyolcszög három oldalával ugrik előre, amelyet háromszögű, kontytetőre emlékeztető "sapkával" koronázott kulisszaoromzatnak "támaszkodó", ívelt kontúrvonalú, bádogfedéses félsisak-forma koronáz. Az ettől K-re eső homlokzatszakasz fő eleme a fedett folyosó hosszoldala, és az ezen ülő favázas emeleti rész.

A kert leírása:
1898-ban, ifj. Pecz Ármin által tervezett, és valószínűleg az ő cége által, saját faiskolájában nevelt növényekből épített nagyméretű, tájképi jellegű villakert. A Budakeszi útról a maival azonos nyomvonalon haladó, íves út vezetett a mélyebben elhelyezkedő villához. Az É-i lejtőt alacsony rézsűkkel és támfalakkal teraszolták, amelyek között íves vonalban vezetett, szórt burkolatú ösvényeken és 4-6 fokos lépcsőkarokon át lehetett közlekedni. A tájképies villakert leghangsúlyosabb eleme három hatalmas feketefenyő-csoport lehetett, körülöttük nagyméretű nyílt térségekkel; a további vizuális súlypontokat a villa É-i homlokzata elé ültetett vadgesztenyecsoport és elszórtan álló szoliterfák (vérbükk, magas kőris) képezték. A telekhatárokat vadgesztenyesorok kísérhették. Az épület körül feltehetően egyenes vonalban vezetett tiszafasövények húzódtak, és ide összpontosulhatott néhány egyéb, ismeretlen dekoratív részlet is.

A kert értékei:
D-i részének mesterséges terepformái szinte változatlanok, az egykori kerti utak nyomvonalai jól érzékelhetőek. Fennmaradt egy mészkő lépcsőkar és egy íves út szegélye, amely szabálytalan alakú mészkőmedencéhez és egy mészkőpad maradványaihoz vezet, valamint egy újabb lépcsőkar és egy 60-80 cm magas mészkő támfal a D-i telekhatárnál, mészkő lépcsőfok és rézsűkialakítás a K-i kertrészben, valamint a Budakeszi út felőli vöröstégla lábazatos, kovácsoltvas csigákkal díszített keretes drótkerítés és kapu.
Az egykori villakert telepítésének idejéből számos idős fa fennmaradt:
hatalmas vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum; fasor a Hárshegyi úti telekhatár mentén, csoportok a villa É-i homlokzatánál, stb., d=50-90 cm), magas kőrisek (Fraxinus excelsior, d=50-100 cm), tiszafa (Taxus baccata) a villa ÉK-i sarkánál, továbbá három hatalmas, különösen értékes feketefenyő-csoport a villa DK-i sarkánál és az É-i kertrészben (Pinus nigra, d=30-55 cm).
(Ld.: a 2003. évi műemléki kert-értékleltári felvétel mellékelt jegyzőkönyvét és helyszínrajzát! ? A felmérés óta számos fát kivágtak.)
állapot leírása:
Épület (Tőry?Kohner-villa): 1998-tól az ingatlan bejegyzett tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata. Az egykori villában ma a Fővárosi Önkormányzat Gyermekvédelmi Ügyosztályának intézménye működik: állami gondozásban felnőtt fiatalok utógondozó intézete, amely 18-24 éves korú fiataloknak ad otthont. (A Budakeszi út 65-67. sz. alatti egykori Gschwindt?Tőry-villával alkot közös intézményt.) Az ingatlan "intézményi zöld" besorolású terület.
A villa épülete jó állapotú, lakható. Az épületbe ma 3 alagsori és egy magasföldszinti bejárat vezet, az alagsori ajtók eredeti helyükön maradtak, de 1970 körül új nyílászárókkal látták el őket.
A homlokzatok képe a legutóbb kb. 15 éve végzett homlokzati tatarozástól eltekintve nem változott. A felújítások során a homlokzati tagoló- és díszítőelemeket nagyrészt változatlanul hagyták. A homlokzaton egyetlen durva átalakítás nyoma látható: a Ny-i homlokzat D-i részének alagsori ablakait megnagyobbították, a nyílászárókat az 1960-70 körüli szabványra cserélték. Az É-i oldal emeleti teraszának korlátja és a magasföldszinti ablakok díszrácsai újak. A tetőt ma rombuszmintás síkpala fedi.
A belső terek eredeti elhelyezkedését megzavarta néhány vékony válaszfal beépítése és a magasföldszintről indított falépcső átalakítása, bár az új formában felépült lépcső eredeti lépcsőfokait és a korlát egy részét megtartották. Számos értékes részlet fennmaradt, a belső eredeti térkapcsolatai visszaállíthatók és a helyszínen tanulmányozhatók.

Kert: A Pecz Ármin által telepített idős faállomány és az épített elemek nagy része fennmaradt, ám az É-i kertrészben durva terep-átalakítási munkálatokat végeztek: a feketefenyők törzsét 1-1,5 m magasságban betemetve, erős feltöltést alakítottak ki a villa É-i homlokzata előtt. A kert É-i részének összképe rendezetlen, erősen bolygatott benyomást kelt. A cserjeállományt teljesen kiirtották, csak néhány alacsony, újranőtt mahónia-tő (Mahonia aquifolium) maradt meg. A "tisztítás" során számos elszórtan álló, fiatal faegyedet meghagytak, az idős fák védelmére azonban nem fordítottak figyelmet: ismeretlen okból több hatalmas idős fát kivágtak az egykori villakert növényállományából (köztük egy 90 cm törzsátmérőjű vadgesztenyét és egy 65 cm törzsátmérőjű vérbükköt).
átfedő műemlék:
eklektikus lakóház (2009.10.16 12:30 klo)

Állapotjelentések

2011.04.23 07:43 prozak01 állapot: 4 - pont: 7

Az épület állapota változatlannak tűnik, de az objektív megítélést igencsak nehezíti a gondozatlan kertben burjánzó növényzet.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.155 km)
Széher-villa (0.285 km)
Villa (0.368 km)
villa (0.368 km)
Lakóépület (0.420 km)
Lakóépület (0.492 km)