Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11633
törzsszám:
16204
szélesség (lat):
N 47° 29,878'
hosszúság (lon):
E 19° 4,000'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
34416 (környezet: 34415, 34417, 34428, 34424/1)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Megbontott, egykor zártsorú beépítésben álló, egyemeletes, körülépített belső udvaros historizáló lakóház. Héttengelyes főhomlokzatán még fellehetőek az egykori gazdag, korai historizáló homlokzatdíszítő elemek. Harmonikus, jó arányú főhomlokzatának középrészét a középső három tengely enyhe rizalitos kiülése, valamint az emeleti ablakok pilaszterkeretelése emeli ki. Földszinti középtengelyében kapu, emeleten konzolos alátámasztású erkély látható. Az épületbelső értékes részletei közül kiemelkedő részlete az öntöttvas korlátú vörös mészkő főlépcső, valamint a függőfolyosó korlátja.
külső leírás:
Megbontott zártsorú beépítésben álló egyemeletes, historizáló stílusú, körülépített udvarú lakóház. Az épület héttengelyes utcai homlokzatán háromtengelyes, kis mértékben előrelépő rizalit látható. Az épület földszintjén vörösmészkő lábazat fölött vakolt kváderezésű falsíkon üzletportálok és ablakok nyílnak. Az első és második tengelyben látható portálnyílások feltehetőleg nem az eredeti kialakítás részei; ezek a századforduló idejéről származhatnak. A földszint harmadik, hatodik és hetedik tengelyében kereteletlen hatosztatú ablakok metsződnek a homlokzatba. A földszint ötödik tengelyében vasszárnyakkal zárt felülvilágítós üzletajtó nyílik, melynek felülvilágítója a kapualjból nyíló lépcsőház egykori ajtajainak felülvilágítójaihoz hasonló kialakítású, és mely feltehetően az épülettel egykorú. A földszint negyedik tengelyében szegmensíves záradékú, felülvilágítós kapu nyílik, melyet két újabb, jellegtelen szárny zár. Az épület földszintje és első emelete között erősen rongált osztópárkány húzódik, mely a háromtengelyes középrizaliton golyvázódva előrelép. Az első emelet első-második, illetve hatodik-hetedik tengelyében lévő ablakok mellett konzolfejezetes pilaszterek állnak, melyeken egykor profilozott egyenes szemöldökpárkány nyugodott. A pilasztereket záró konzolok között profilozott szalagkeretes tükör látható; az ablakok szemöldökpárkányai elpusztultak, ám lenyomatuk a vakolatban még kivehető. Az ablakok alsó éle alatt a homlokzatszakaszok teljes szélességében végighúzódó profilozott párkány az ablakok alatt könyöklőpárkányként jelenik meg; az ablakok könyöklőpárkányai alatt profilozott peremű tükrök láthatóak. A homlokzat középrizaliton lévő harmadik és ötödik tengelyében hatosztatú ablak, ötödik tengelyében felülvilágítós kétszárnyú erkélyajtó nyílik. A közprizalit középső tengelye előtti erkély volutás és levéldíszes konzolon nyugvó vörösmészkő lemezből készült és lapos, öntöttvas bábokból álló, sarkain öntöttvas oszlopokkal erősített korláttal van védve. A középrizaliton lévő ablakok és ajtó szárai mellett ión fejezetes pilaszterek állnak, melyeken frízeiben füzérekkel díszített párkányzat nyugszik a nagyrészt elpusztult profilozott szemöldökpárkányok alatt. Az ablakok alatt profilozott peremű tükrök láthatóak. Az épület zárópárkányzata egykor profilozott szalagból, akrotérion-soros frízből és konzolsorral kísért profilozott szalagból állt, ám a konzolok kivétel nélkül elpusztultak.
állapot leírása:
Az épület műszaki állapota rossz, elhanyagolt, láthatóan évtizedek óta nem került sor komolyabb felújításra. Főhomlokzata és udvari homlokzatai egyaránt romosak. Komolyabb szabad szemmel látható szerkezeti, statikai hibája azonban nincsen, az épület felújítható, homlokzatdísze a meglevő maradványok alapján rekonstruálható.

Állapotjelentések

2011.02.16 14:53 prozak01 állapot: 2 - pont: 7

Sajnos tragikus állapotban van, változás nem történt.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.069 km)
"Bánd-ház" (0.077 km)
Lakóépület (0.081 km)
Lakóépület (0.084 km)
Lakóépület (0.085 km)
Lakóház (0.090 km)
"Kopits-ház" (0.106 km)
Lakóház (0.121 km)
Lakóház (0.125 km)