Megújulásunk támogatója:  

Népi lakóépület

azonosító:
11685
törzsszám:
11176
szélesség (lat):
N 46° 48,613'
hosszúság (lon):
E 17° 28,373'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
népi lakóház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
népi lakóház
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
56 (környezet: 53, 54, 55, 57, 426, 427, 428, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443/1, 234/1, 234/4, 234/8)
település KSH kódja:
3267
földhivatal:
Tapolca Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A település fő utcájában, farkasfogas jellegű beépítésben, az utcavonalra közel merőleges elhelyezkedésben, hosszú szalagtelken álló lakóépület és a hozzá sorosan kapcsolódó melléképületek (istálló és pajta). A lakóépület téglány alaprajzú, meredek, magas nyeregtetővel fedett. Szoba - konyha / kamra - szoba alaprajzú, udvari homlokzatán egykor üveges faverandával ellátott, boltozott tornác húzódott. A tornácot az 1970-es években beépítették, és annak egykori vonalában, egy-egy boltszakasz alatt padlásfeljárót és fürdőszobát, valamint egy rizalitszerűen előreugró részben előteret és konyhát alakítottak ki. A konyha mögött boltozott kamra húzódik, s maga a konyha is két, hosszirányú hevederívvel osztott részre tagolódik: a boltozott előtér mögött a kéményalja helyezkedik el, mely őrzi az egykori szabadkémény boltszerkezetét. A szabadkémény vaskos, csonkagúlában végződő teste az épület hátsó oldalhomlokzata fölött magasodik. A két szoba keresztirányú hevederívek közé húzott csehsüveg-boltszakaszokkal fedett. A hátsó szoba alatt kéthelyiséges, 4 m széles, dongaboltozatos pince helyezkedik el.
külső leírás:
Településtörténet és népi építkezés
A Balaton északi partmellékén végighúzódó dombság lejtőin már a 18-19. században szinte összefüggő szőlőterület húzódott, s tekintve, hogy a szőlőfeldolgozást és bortárolást is a szőlőhegyen végezték, présházak is nagy számban álltak. A szőlőhegyen nemes, városi polgár és jobbágy is építkezhetett, így a szőlőhegyi épületekre igen nagy változatosság jellemző. A badacsonyi szőlőhegy hírneve a 18. században bontakozott ki. A I. katonai felmérés tanúsága szerint az egyutcás település e területén 1782-1783 körül már állnak épületek.
Telekelrendezés
A katolikus templomtól délre, a jellemzően utcavonalas beépítésű főutcában, farkasfogas jellegű beépítésben, az utcavonalra közel merőleges elhelyezkedésben, hosszú szalagtelken helyezkedik el a lakóház és a hozzá csatlakozó gazdasági épület. Az utca felé kőoszlopok közé emelt kerítés határolja a telket. A lakóépület a telekhatáron húzódik, soros elrendezésben két gazdasági épület, istálló és pajta kapcsolódik hozzá. A pajtával szemben kút helyezkedik el. A lakó- és a gazdasági épületek között, valamint a pajta mögött az udvar teljes szélességében kerítés húzódik.
Külső megjelenés
Az épület külső megjelenése jellegtelen, erősen átalakított képet mutat. Az épület padlószintje az utca járószintje alatt helyezkedik el, így a lakóház utcaképi megjelenése sejteti annak majd két évszázados múltját.
A téglány alaprajzú, utcavonalra merőleges elhelyezkedésű épület fölött meredek, magas nyeregtető húzódik. Az oromzat közepén igen kisméretű, vasráccsal ellátott padlásablak található. Az épület hátsó oldalhomlokzata fölötti magasodik a szabadkémény vaskos, csonkagúlában végződő tömege.
Az utcai homlokzat középtengelyétől jobbra, az eredeti, nagyméretű ablak helyén egy hármasablak helyezkedik el. Az udvari homlokzat nyílászárói sem építéskoriak, hanem az 1970-es években végzett átalakítás idejéből származnak: a padlásfeljáróhoz vezető halszálka-motívumos ajtó (parketta), a fürdőszoba ablaka, majd az előreugró részben a központi bejárat és mellette két ablak, mögötte, ismét az egykori tornác vonalában, egy boltív alatt a hátsó szoba eredeti ablaka, alatta a pincelejáró ajtaja helyezkedik el. Az udvari homlokzatra egykor nyíló ablakokat az első szobában elfalazták, csak a két, szegmensíves ablaknyílás lelhető föl. A hátsó szobában mindkét ablakot megtartották, a szegmensíves fülkében elhelyezkedő, négyszemes nyílászárók közül az egyik a konyhába, a másik az udvarra nyílik.
Az épület vakolt, sárgára festett, körben szürke, kőporos vakolatlábazattal.
Melléképületek
A lakóépülethez soros elrendezésben, a lakóépülettel egybeépített, közös tető alatt álló istálló kapcsolódik, mögötte, ugyancsak soros elrendezésben, külön tető alatt elhelyezkedő pajta áll.
Az istálló nagyméretű, kétszintes építmény, az istálló fölött szénatároló van kialakítva, amely fölött még padlás is található. Az istálló és a szénatároló hevederívek közé húzott csehsüveg-boltozattal fedett. Az épület falazata kő, a boltozatok téglából emeltek, padozata döngölt föld.
A hátsó melléképületben a pajta mellett kocsiszín, árnyékszék és kamra kapott helyet. Az építmény kő falazatú, nyitott födémű, tetőzetét hullámpala fedi.

állapot leírása:
Az épület jelenleg megfelelő állapotban van, nagyobb szerkezeti hibái nincsenek, de mindenképpen felújításra szorul.

Állapotjelentések

2018.07.10 16:11 Zerind állapot: 3 - pont: 34

Sajnos az elmúlt hét év alatt nem javítottak rajta semmit (legalábbis kívülről úgy látszik).

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.