Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11720
törzsszám:
11208
szélesség (lat):
N 47° 11,505'
hosszúság (lon):
E 18° 24,544'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
276
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Székesfehérvár történelmi belvárosában álló, kétszintes, részben alápincézett, T alaprajzú épület, földszintjén üzlethelyiségekkel, emeletén lakásokkal. A tagolatlan főhomlokzat hétaxisos, középütt a főbejárattal. Az épület földszinti részén két igényesen tagozott, faragott-kő középpillérrel tagolt, négyboltszakaszos XVIII. századi tér található. A közöttük álló helyiségben a XVIII. századiak mellett feltehetően középkori falrészletek is megtalálhatók. Az épület pincéjében középkori falrészletek felhasználásának nyomai láthatók. Az épület lépcsőháza részben valószínűleg még XVIII-XIX. századi formákat őriz.

külső leírás:
Helyszín:
A lakóépület Székesfehérvár történelmi belvárosában, a ferences templom és rendház nyugati, valamint a "Hiemer-háztömb" keleti homloka által közrefogott Oskola utca felől a város egyik központi terére, a püspöki palota elé vezető, nyugat-keleti irányú Juhász Gyula utcában áll. A Juhász Gyula utca Oskola utca és Fő utca közötti szakaszának enyhe tompaszöget követő északi oldalát ma két külön szám alatt nyílván tartott lakóépület homlokzata uralja. Az utcavonal tompaszögét e két lakóépület csatlakozása adja/alkotja, közülük az Oskola utca felé eső nyugatabbi a most védésre előterjesztett épület.
Külső:
A lakóépület kétszintes. Tömegalakításában, magasságában a környező épületekhez (Oskola u. 1. - hrsz.: 275., illetve Juhász Gyula u. 3. - hrsz.: 277) igazodik. Hétaxisos főhomlokzata a Juhász Gyula utca felé, a rövidebb, egyaxisos oldalhomlokzata pedig az Oskola utcára néz. Az utcai homlokzatok tagolása egyszerű. A síkszerűen komponált, puritán megfogalmazású homlokzaton az apró változatosságot lényegében csak a nyíláskiosztások eltérő ritmusa jelenti. Az emeleti és a földszinti nyílások egymásnak megfelelő kiosztásúak, tengelyük közös. Az Oskola utcai oldalhomlokzaton a nyílások a homlokzat déli felén helyezkednek el. A főhomlokzat esetében az axisok kiosztása/távolsága szabálytalan, ingadozó: a középső - földszinten a lakóépület bejáratát magába foglaló - tengelyhez sokkal közelebb helyezkedik el a nyugatról vett harmadik axis, mint az ötödik. A nyugatról számított első és második, valamint a második és harmadik axis között a tengelytávolság azonos, szintén azonos, de az előbbinél keskenyebb kiosztást alkalmaztak a negyedik-ötödik és az ötödik-hatodik axis esetében. Kelet felé, azonban már a Juhász Gyula utca 3. szám alá tartozó épületen megegyező nyílásméretekkel, egy axis erejéig ugyanez a homlokzatkiosztás folytatódik, ami a két épület néhai együvé-tartozását építészetileg is tanúsító részlet.
A két szintet hangsúlytalan, szimpla profilú és sekély kiülésű övpárkány választja el egymástól. Az utca mai járószintjéhez viszonyítva az épület emeleti része magasabb, ablakai a földszint zömök, közel négyzetes formájú nyílásaival szemben karcsúbb arányúak, amelyet az ablakok könyöklője alatt alkalmazott s az övpárkányra támaszkodó vakmellvédek még inkább kihangsúlyoznak.
Az épület földszinti részén négy, az utcára nyíló üzlet-, illetve műhelyhelyiség található, ezek bejárati- és kirakatnyílásai, valamint az épület főbejárataként szolgáló ajtó között semmiféle formai, méretbeli differencia nem tűnik fel. Hasonlóképp méretben és formában egymással teljesen megegyezők az emeleten sorakozó ablakok. A földszinti nyílások közül nyugatról az első, harmadik, negyedik (főbejárat) illetve a hatodik és hetedik szolgál bejáratként, küszöbük illetve a helyiségek padlója lényegében a mai utcaszintnek felel meg. A földszinten alacsony, sekély kiülésű lábazati sáv fut körbe, amelyet azonban a nyíláskeretek megszakítanak. Mind a földszinti, mind az emeleti nyílásokat a falsík elé alig kiülő vakolatkeret övezi. A kereteket a nyílások felső sarkainál négyzetes fülek bővítik. A keretek profilja - némi gótikus reminiszcenciával - élszedett az emeleti ablakok esetében valamivel gazdagabb kialakítás jellemző: lábazati megállítást alkalmaztak, az élszedés homorú, s kétfelől vékony pálcák kísérik.
Az épülethomlokzatot erőteljesebb kiülésű, profilozott koronázó-párkány zárja, amely alatt lapos, lényegében a fal síkjában maradó vakolatfríz húzódik. Faltagoló elemek alkalmazásával csak az épület Juhász Gyula-Oskola utcai sarokrészén találkozunk. Az épület nyugati (Oskola-utcai) homlokzatának déli szélén, illetve a Juhász Gyula utcai homlokzatának a nyugati végén jelenik meg a földszinti részen egy-egy falpillér, az emeleten pedig egy-egy lizéna. Közöttük fennmaradó keskeny szakaszon az épület falsarka le van kerekítve. (Míg az épület lábazatát, öv- és koronázópárkányát körbevezették, addig a koronapárkány alatti vakolatfríz itt, a sarkon elmarad.) A faltagolók szintúgy a vakolat-architektúra részletei, ezért kiülésük a nyíláskeretekhez hasonlóan igen sekély, törzsük sávozott. A földszintiek az épület lábazatán ülnek, s az övpárkányra felfekvő, lapos trapézforma, inkább jelzésszerű fejezet zárja őket. Az emeletiek az övpárkányon ülő - hasonlóképp jelzésszerű - téglalap alakú bázisról indulnak, s a koronázó-párkány alatt alkalmazott vakolatfrízig nyúlnak. A homlokzatok keretbe foglalása azonban elmarad, hisz azoknak az Oskola u. 1. sz., illetve a Juhász Gyula u. 3. sz. épületek felé eső szélén faltagolók alkalmazására nem került sor, de az aszimmetrikus homlokzatkompozíciót kompenzálja, hogy mindkét szomszédos épület (kétszintes) homlokzatán (csak az emeleti részen) hasonló jellegű, visszafogott vakolat-architektúra keretében hasonló típusú faltagoló lizénák tűnnek fel.
A homlokzatok alapfelületeit pasztell árnyalatú halványzöld vakolat fedi, a nyílások vakolatkereteinek, párkányoknak és faltagolóknak a színe pedig nyersfehér. Az épület lábazatát - valószínűleg már a zöld-fehér vakolatkombinációhoz képest utólagosan - sötétszürkére festették.
A földszinten a bejáratként is funkcionáló nyílásokban sötétzöldre festett, kétszárnyú, felső részükön üvegezett ajtók állnak. Az üzlethelyiségekbe vezetőkhöz, valamint a kirakatokhoz lehúzható védőrács kapcsolódik, az épület lépcsőházába vezető ajtó üvegezett tábláit pedig növényi ornamenst imitáló kovácsoltvas rács borítja. Az üzlethelyiségek bejárata felett cégérek vannak, valamint az oldal és a főhomlokzaton is egy-egy kovácsoltvas száron ülő lámpa található. Az emeleten a kivétel nélkül magánlakásokhoz tartozó ablakok előtt kívülről felerősített redőny található. Az épületet az Oskola utca felöli oldalon kontyolt, nyeregtető fedi, amely az utcai front felől - a környezet beépítettségből fakadóan - félnyeregtetőként érvényesül. A tető jelen állapotában hagyományos, vágott-végű cseréppel van borítva.

Állapotjelentések

2009.03.14 06:30 Fairy állapot: 4 - koordináta: N 47° 11,505' E 18° 24,544' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.
Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.039 km)
Lakóház (0.042 km)
Lakóház (0.043 km)
Lakóház (0.051 km)
Lakóház (0.054 km)
Lakóház (0.064 km)