Megújulásunk támogatója:  

Thonet-udvar

azonosító:
11732
törzsszám:
16173
szélesség (lat):
N 47° 29,765'
hosszúság (lon):
E 19° 3,425'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
eredeti altípus:
bérház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
többlakásos lakóház
jelenlegi altípus:
bérház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24476
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A Vigadó tér északi oldalán álló, D-É tengelyű, szabadonálló, téglány alaprajzú épület teljes háztömböt alkot. A saroktengelyek és a középső axisok rizalitként ugranak előre. A homlokzatok vízszintesen hármas tagolásúak, melyeket széles főpárkány, illetve baluszteres attika, a sarkokon gúla alakú kis tornyok zárnak le. A rizalitok gazdagon díszített falsávok allegorikus szobrokkal, puttó és angyal alakokkal, illetve architektonikus elemekkel. A Vigadó tér felé néző főhomlokzat első emeleti erkélyének dekoratív faltükrében az építés befejezése (1871) és az építtetők monogramja (GT: Gebrüder Thonet) olvasható. Mind a négy oldal középtengelyében kapu, illetve onnan megközelíthető lépcsőház nyílik.
külső leírás:
A homlokzatok
A két telek összevonásával létrejött, négy utcára néző, szabadon álló épület teljes háztömböt alkot. A homlokzatok eredetileg sem voltak azonosak. Nemcsak a trapéz alaprajz miatti kis eltérésekre gondolunk, amit Szkalnitzky könnyedén rendezett variációkba (legjelentősebb közülük, hogy a Szende Pál utca felé nincs kiemelt középrizalit), hanem a két főhomlokzat - a Vigadó téri és a Duna-parti - és a két szűk mellékutcára néző homlokzatok közti különbségekre. Legjelentősebb ezek között az Apáczai Csere János utcai földszint, amely eredetileg is szélesen megnyitott, egyenes záródású portálokkal készült, a terv szerint öntöttvas osztó-oszlopokkal. Ezek a különbségek fokozódtak - alig észrevehető mértékig - a biztosítóvá való átépítéskor, ill. a bérház-korszerűsítések és a háborús újjáépítés során. A legnagyobb beavatkozás az V. emelet ráépítése volt, szintén az Apáczai utca felől, ez azonban a járókelő szemmagasságából nem látható. Több helyütt átépítést hozott a homlokzaton a földszinti belmagasság megosztása.
Az olasz reneszánsz stílusú épület mind a négy külső homlokzatát a saroktengelyek és a három középső axis szélességében enyhe kiugrású, gazdagon formált rizalitok tagolják. Ezek hordozzák az erőteljes fény-árnyék hatást adó, szintenként eltérő méretű és formálású erkélyeket és a plasztikai díszítés nagy részét. A földszintet és az I. emeletet a köztük futó övpárkány ellenére a felület hasonló kváderezése lábazati szintté fogja egybe, és erőteljes triglifes dór párkány zárja le. A II. és III. emelet finom nútozású felületén függőlegesen egymáshoz kapcsolt ablakokkal Szkalnitzky a klasszikus hármas tagolás emeleti sávját formálja meg. A IV. emelet félköríves ablakai keskeny övpárkányon állnak: a pilaszterekkel és gazdagabb plasztikai díszítéssel egybefogott ablaksáv a négyemeletes épület koronázó főpárkánya szerepében jelenik meg a széles lemezzel előreugró főpárkány alatt. A tető enyhén meg van mozgatva a baluszteres attikával hangsúlyozott rizalitokat követő rendben: a sarkokon gúla alakú kis tornyok, középen kiemelt tetőrész. Az épületet a részletek változatossága és finom differenciálása jellemzi.

A rizalitok tagolása
A hangsúlyos rizalitokat kettesével, hármasával elrendezett nyíláskeretezésű oszlopok, féloszlopok, pilaszterek díszítik, az I-III. emeleten a klasszikus rend szerint - dór, ión, korinthoszi - következve egymás fölött. A megformálás mozgalmassága az emeleteken felfelé haladva mind visszafogottabbá válik. A rizalitokat a II-III. emeleten sarokarmírozás kíséri. A nagy homlokzatok csaknem valamennyi rizalitját ill. főtengelyét a III. emelet erkélyei ill. ablakai mellett eredetileg húsz ember nagyságú, posztamensen álló allegorikus szobor díszítette, valószínűleg Szandház Károly és Ferenc művei (Déry Attila feltételezése) esetleg Ziegelwagner Mátyáséi. A tér felé néző, legfontosabb homlokzaton a bejárat két oszloppárral van kiemelve. Fölötte az I. emelet széles erkélyén a hármas nyíláscsoport két szélén dekoratív falitükörben az építkezés befejezésének éve (1871) és az építtetők monogramja (GT: Gebrüder Thonet) látható. A sarok-és középrizalitok földszintjén a kapuzatok ívzugait egy-egy puttó, illetve a dunai front közepén egy-egy angyal szoborfigurája tölti ki.

Nyílásrend, díszítmények
A változatosan formált árkádos nyílássorral megnyitott földszinthez az I. emelet mélyített síkra helyezett, finoman keretezett ablakokkal csatlakozik, a reneszánsz építészet félemeleti szintjének kisebb ablakait idézve. A II. emelet ión fejezetű pilaszterekkel aláfogott magas, egyenes szemöldökpárkányú ablakai felett a III. emelet ablakait konzolok által tartott timpanonok zárják. A falfelületek egy részét jellegzetes koraeklektikus motívum: arabeszkekkel plasztikusan megformált faltükrök borítják. Az I. és II. emelet ablakkötényeiben balusztersor, a III. emeleten ugyanott sárkányos arabeszk látható. Az erkélyek balusztereit és kőposztamenseit a XX. század első felében hasonló tagolású finomvonalú kovácsoltvas korlátra cserélték. A IV. emelet félköríves ablakai a rizalitokon kettős ill. hármas csoportosításúak és arabeszkes pannókkal keretezettek.
Az eredetileg kőlemezű, fekvőkonzolos főpárkány alatt meandersor zárja a falmezőt, benne tojássor és fogrovat, alattuk széles, kereszteződő szalagokkal összefogott gyümölcsfüzér plasztikával. A tető eredeti szobrászati és fém-munkái ma hiányoznak: a középrizalitok fölött az attikán háromalakos szoborkompozíció, alatta THONET UDVAR felirat; a sarokposztamenseken "kandeláberek", a korlát-osztópillérein akrotériák; az alacsony saroktornyokon és a gerincen horgany ill. kovácsoltvas csúcsdísz és kovácsoltvas díszrács volt, melyeknek hiteles újépítését a világörökségi műemléki jelentőségű terület felügyelő szakhatóság és a tulajdonos előirányozta.
állapot leírása:
Az épület állapota megfelelő, bár az 1981-ben végzett külső vakolás több helyen hullik.

Állapotjelentések

2010.12.11 13:00 prozak01 állapot: 5 - pont: 7

Gyönyörű épület, én most nem találtam rajta homlokzati hibát.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.