Megújulásunk támogatója:  

Pernőffy-Mauthner-villa

azonosító:
11821
törzsszám:
16159
szélesség (lat):
N 47° 31,427'
hosszúság (lon):
E 18° 57,703'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
óvoda
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
10910/2 (környezet: 10909, 10910/1, 10911/11, 10911/14, 10911/17)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
Az 1887-ben Hauszmann Sándor tervei szerint épült villa előbb Pernőffy János, később Mauthner Ödön magkereskedő tulajdona volt. Az épületet 1897-ben Kreuczer Károly teraszokkal bővítette, majd Wellisch Arnold tervei szerint építették át 1902-ben. Svájci típusú, L alaprajzú, sokszögű, faverandával koronázott toldalékkal bővített, historizáló stílusú villaépület.
Tájképi kertjét Ifj. Pecz Ármin tervezte és építette (1895). A kertben álló szecessziós villaépületet Krausz Gábor tervezte1908-9 között, 1945 után átalakították.
külső leírás:
A felső (Pernőffy-Mauthner-) villa
A hegyoldalban álló, dél felől földszintes, észak felől egyemeletes historizáló villa.
Eredetileg L-alaprajza a különböző korú bővítések miatt mára megváltozott. Hasonlóan zavarossá vált az belső beosztása is, mivel a villában számos bérlakást hoztak létre. (A lakások belső felmérésére nem nyílt mód.)
Az épületet alaprajzának megfelelően összetett idomú magas kontytető fedi. A tető síkjából csúcsos tetővel fedett tetőablakok ugranak ki. Mind ezeket, mind a tető gerincének végződéseit bádog csúcsdíszek teszik mozgalmasabbá. A keleti oromzat csúcsára finoman megmunkált kovácsoltvas tetődísz (szélzászló) került.
Az épület sarkai és ablakkeretei armírozottak. Az ajtók kazettás szerkezetűek, részben üvegezettek. Az ablakok felső, kisebb része osztatlan, alsó részük kétszárnyú. A középső osztóléc felül oszlopfőt mintázó díszben végződik.
Az épület főbejárata a keleti homlokzaton nyílik. E homlokzat 3+1 tengelyes, dél felől 2 ablak (a második a közelmúltban ajtóvá alakítva), majd a kétszárnyú bejárati ajtó, végül egy pilléreken nyugvó, kosáríves záródású, kőbalusztráddal védett egynyílásos loggia ugrik ki, amelybe a házból egy kétszárnyú, zárt ajtó, dél felől pedig egy üvegezett ajtó nyílik. A padlástérből nyíló emeleti loggia a finom lombfűrész-díszítésű oromzattal mára elpusztult, azt beépítették, az oromzati faszerkezetet egyszerűsítették.
A keleti homlokzat loggiájához kapcsolódó sokszög alaprajzú (a nyolcszög 6 oldalával kiugró) faszerkezetű veranda a völgy felé tekintő északi homlokzatnak és az egész épületnek is a legfőbb dísze. A Mauthner-féle 1897-es bővítés eredményeképpen épített toldalék masszív, ciklopfalazású mészkő-lábazatos, kváderezett vakolattal burkolt, valódi és vakablakokkal tagolt, osztópárkánnyal koronázott alaptesten nyugszik. Erre került a könnyed faszerkezet, amelynek karcsú pilléreit mellvédként és a tető alatt átlós és keresztirányú merevítők tartanak össze. E merevítőelemek mögé egységes deszkaborítás került. A szerkezetet íves és lombfűrészelt elemek díszítették tovább. A Kreuczer terveihez képest némileg egyszerűbb mostani faszerkezet újnak tűnik, talán a tető héjalásával egyidős.
Az északi ("elő"-, vagyis fő-) homlokzat további szakasza jelentősen megváltozott Kreuczer tervéhez képest: a sokszögű verandától a homlokzat előtt hasonló faszerkezetű nyitott, gangszerű erkély vezetett végig a homlokzat jobb (északnyugati) sarkán épített másik verandához. Az erkélyt és az északnyugati verandát lebontották. A homlokzati (az alagsorban és a földszinten is két kétszárnyú és egy 1-1 szárnyú iker-) és tetőablakok (2 db) eredeti kialakításukban fennmaradtak, de mind a sokszögű veranda alsó szintjébe, mind pedig a közvetlenül mellette az északi homlokzatra bejárati ajtókat vágtak az itt kialakított szűk lakásokhoz.
A keleti homlokzat elé épített veranda megmaradt, de ezt beüvegezték, és egy falazott toldalékkal ellátva kibővítették. Az északnyugati verandával együtt a hozzá dél felől csatlakozó nyitott erkély-folyosót is eltávolították, Mögötte a három nyílás megmaradt, de a bal oldalihoz - amely ma ajtó, és ma az egyik lakás bejárata - az erkély híján külső lépcsőt vezettek.
A déli homlokzathoz 1902-ben toldott, nyitott verandát mára felfalazták. Mellette a villa 1 tengelyes kiugrója őrzi az eredeti, 1887-es, Hauszmann-féle kialakítását, akárcsak az általa kialakított, szintén innen látható keleti loggia déli, félköríves nyílása.

Alsó villa:
Az átépítések következtében műemléki értékeit nagyrészt elvesztette. Eredeti belső beosztása a toldások és leválasztások ellenére felismerhető, de homlokzatai és megjelenése szinte értékelhetetlenné vált. Az északi (fő)homlokzat jellegzetességét adó fatornácok eltűntek. A külső és belső nyílászárók egy része, valamint a belső kovácsoltvas lépcsőkorlát megmaradt. Melléképület:
Az eredetileg is egyszerű kialakítású, de arányos és egységes megjelenésű kiszolgáló épület összképe a sok és igénytelen toldás miatt sokat romlott, mindazonáltal számos nyílászárója, a völgy és szomszéd felőli oldal kovácsoltvas ablakrácsai, a tetőszerkezet és néhány egyéb nyílászáró megmaradt, és az épület eredeti megjelenésében helyreállítható. A legtöbb toldás nyugati irányban történt, ami az épület eredeti hosszúkás karakterét befolyásolta leginkább.

A kert:
A XIX. századi térképeken látható erdőfoltok máig megmaradtak a telek felső részén (vagyis a mai telken). Ennek faállománya kocsánytalan és cseres tölgyes, de bükk és - nyilván Pecz által ültetett - feketefenyők is előfordulnak benne. A biztosan a Pecz-féle telepítésből származó fák közül csak feketefenyők maradtak meg. Más dísznövények nem lelhetők fel. Megmaradt a kerten végigvezető szerpentinút, amelynek nyomvonala gyakorlatilag máig változatlan.
Az óvoda környezetében korunkra jellemző fákat és cserjéket (pl. tujákat) telepítettek, és a területet új támfalakkal, lépcsőkkel szabdalták fel.
állapot leírása:
Felső villa:
Az épület állapota rossznak mondható, felújításra szorul, de rövid távon műszaki szempontból nem veszélyeztetett. Mivel a villát lakják, így gombásodás vagy más végzetes károsodás nem éri. Tetőzetét és a sokszögű veranda-pavilont néhány éve felújították. A vakolat csak kis mértékben sérült.
Az utóbbi évtizedekben, sőt - a fővárosi védettség ellenére - években végzet toldások és leegyszerűsítések az épület összképét jelentősen rontják.
Alsó villa:
Az épületet a közelmúltban felújították, állapota kitűnő. Eredeti belső beosztása a toldások és leválasztások ellenére felismerhető, de kívülről szinte a felismerhetetlenségig megváltozott.
Melléképület:
Az épület műszakilag eléggé elhanyagolt. Mivel nagy részét lakják vagy legalábbis használják, így nem súlyosan veszélyeztetett. Összképét az átalakított nyílászárók és a toldalékok nagy mértékben rontják.
Kert:
A kert egésze évtizedek óta elhanyagolt, hiányzik a szakértő felügyelet és beavatkozás. Az épületeket külön körülkerítették, de szakszerű gondozásról ezeken a kis területeken sem beszélhetünk. Az óvoda kertjében új támfalak és oda nem illő növények csúfítják a környezetet.
A terület szétszabdalt használata ellenére a kert, sőt, az annak létesítését megelőzően már létező tölgyes faállománya és karaktere máig megmaradt. Sajnos a tölgyek egy része beteg, számos példányt ki kellett vágni az elmúlt években.
A megmaradt díszfák (feketefenyők, tiszafák) jó egészségi állapotban vannak.
A kert faállománya rendkívül értékes, a koros egyedek száma igen magas, ezek feltétlenül védendők.


átfedő műemlék:
Lakóépület (2012.02.23 14:18 prozak01)

Állapotjelentések

2014.08.24 12:15 piroska állapot: 2 - pont: 9

A fölső épület, mely leégett, továbbra is elhagyatott. Állapota romló.
Az alsó épület, ami óvoda (vagy az volt), átépítés alatt áll keményen dolgoznak rajta. Állapota jó.
A kert állapota kielégítő, de nem vonzó.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.