Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
12128
törzsszám:
11316
szélesség (lat):
N 47° 18,783'
hosszúság (lon):
E 17° 16,884'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Veszprém
helység:
cím:
helyrajzi szám:
5 (környezet: 4, 6, 7, 109, 8, 103, 104, 105, 106)
település KSH kódja:
24651
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Utcáról nyíló, bekerített területen, dombon szabadon álló, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, nyeregtetős épület. A templom K-i végéhez tengelyben csatlakozik a 14. sz.-i, félköríves záródású templom, mely jelenleg sekrestye.
külső leírás:
A település főutcáján, kisebb dombon, zárt kertben, szabadon áll a keletelt, Ny-i előtornyos, egyhajós, kontyolt nyeregtetős, cseréphéjazatos barokk stílusú templom. A hajót nem teljes szélességben és magasságban zárja az íves záródású, hajószerűen képzett, ugyancsak cseréphéjazatos tetőszerkezetű sekrestye.
Az épületen azonos magasságban lábazat fut körbe.
A torony egytengelyes, háromszintes, a szinteket tagolt, golyvázott párkány osztja, homlokoldalai pilaszterekkel keretezettek, élei ívesen metszettek.
A bejárati ajtóhoz egy lépcsőfok vezet. A kapu szegmensíves záródású bélletben áll. A karzatablak egy íves záródású tábla felső zónájában áll, könyöklőpárkányos, megemelt könyöklőmezős, kosáríves záródású.
A középső szintjén a mellvédmező felett befalazott körablakok találhatók.
A torony legfelső szintjének falsávos keretezése tábladíszes mellvédmezőről indul, felül ívesen visszahajlik, igazodva az órapárkányhoz, érintve az ablakzáródást. A falsávot, szintén felül, kisebb párkányzat zárja, amely körbefut. A homlokzatot könyöklőpárkányos, szalagkeretes, kosáríves záródású ablakok törik át. Az órapárkány tagolt, a toronysisak bádoghéjazatos.
A hajó 3 tengelyes, csak a D-i fala áttört. Az ablakok könyöklőpárkányosak, szalagkeretesek, szegmensíves záródásúak. A hajó a toronyhoz kisebb oromfallal kapcsolódik. A homlokzatok - a keleti is - tükörmezősek, a falsík egyébként díszítetlen, vakolt.
A szentély íves záródású, körbefutó lábazata alacsonyabb, mint a hajóé. A homlokzata sávos keretezésű, a végfalon 'hajóorrszerűen' megemelkedik. Az oldalfala délen egy szalagkeretes, téglány ablakkal áttört.
A templom mellett mészkő kereszt áll. Jelzése: Ondor, lábazatán erősen sérült felirat: Dicsértessék a Jézus Mária/ szent neve!/ Most és mindörökké Ámen!/ 1906.
Az alsó része többszörösen tört ívben záródik, akrotérionokkal díszített, tagolt párkánnyal lezárt. Homlokoldalán kanelurázott pilaszterekkel keretezett, félköríves záródású, mélyített fülkében imádkozó Mária alakja. A felső részen korpuszos kereszt, szárai tulipánfejszerűen végződnek. Felirata, kisebb táblán: INRI, megkopott.
állapot leírása:
A templomot 1993-ban újították fel. Azóta a belső jó állapotban megmaradt. A templom külső falán azonban vizesedés nyomai láthatók, különösen az É-i falon. A foltok a torony teljes magasságában megjelennek. A sekrestye vakolata kis foltokban hullik. A templomot körülvevő kisebb park gondozott.

Állapotjelentések

2010.11.24 11:09 Patikus állapot: 4 - pont: 35

A templom festése kopott, pereg a homlokzaton és a tornyon.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.