Megújulásunk támogatója:  

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

azonosító:
1217
törzsszám:
15761
szélesség (lat):
N 47° 31,087'
hosszúság (lon):
E 19° 5,857'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
kórház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
31571
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, volt Izraelita Szeretetház. Lajta Béla, 1911.
külső leírás:
Jellege:
Szabadon álló, U alaprajzú kórházépület. Az U alakzatú alaprajz két hátsó szára is U alakú. Főhomlokzata Nyugat felé néz, északi szárnyához 1971-ben modern laborépületet, déli szárnyához 1991-ben új műtőt építettek. Magasföldszintes, két emeletes, szecessziós stílusú.

Külső:
Az épület szimmetrikus. A főhomlokzat az alagsorral együtt négy szintes, az első emelet tetejéig rusztikus kő borítású. Három erősen előreugró rizalit tagolja. A középrizalit négy axis szélességű, a szélső tengelyekben szegmensíves alagsorablakok nyílnak. Ezek fölött, a földszinten egyenes záródású ablakok vannak. Köztük előreugró, háromszögű oromzatos kapuzat emelkedik, amelyhez pofafalak között egykarú, egyenes lépcső vezet. A kapu két oldalán egy-egy zömök, kanellurás, kocka fejezetű pillérpár tartja a felfelé homorodó háromszögű oromzatot, amelynek alsó sávjában fogrovatra emlékeztető, lapos díszítés húzódik. Ezen a részen fehér kőburkolat van. A kapu korabeli vas rácsos, felülvilágítós, geometrikus díszítésű. Az első emelet ablakai megegyeznek a földszint két szélső tengelyében lévőkkel. A második emelet ablakai kosárívesek. Tükrös, ornamenssorral díszített, keskeny bronz pilaszterekkel keretezettek. A kosárív felett pálmaleveles díszítés látható. Az ablakok közt is bronzdíszek vannak, keskeny, hosszúkás sávok, közepükön pálcataggal, e mellett ornamenssorral díszítve. Tetejükön pálmalevél nyugszik. Egyenes vonalú szalagpárkány zárja a homlokzatot, keskeny bronz frízzel, melynek fonatos, ornamentikus díszítése van. A középső tengelyek felett háromszögű oromzat emelkedik. Sarkait bronz ornamensek díszítik, középen félköríves szoborfülke van, alatta felirat. Két oldalán bronz palmettadísz látható. A fülkében Mózes alakja áll. A középrészt nyeregtető fedi.
A középső és az oldalrizalitok közti szárnyakon az alsó két szinten nagy, félköríves árkád mögött egy széles hevederszakasszal visszaugrik a fal. A visszaugró szakaszban csak az alagsor szintje rusztikázott, két háromszöges lezárású ablak található itt, melyek kiemelkednek az alagsor szintjéből. A földszinten egy széles, félköríves ablak nyílik, felette, az első emeleten pedig egy hosszú, fekvő téglalap alakú ablak. Ez három hengeres pillérrel tagolt. A pillérekre fogrovat szerű geometrikus díszítésű fríz támaszkodik. A második emeleten két széles, kosáríves ablak nyílik, fölül előreugró ereszű tető húzódik. A két emeleten lévő ablakok befalazott árkádokban nyílnak. A homlokzat ezen része felett nyeregtető van. A párkányon nyugvó tetőablak hosszú, szalagszerű, a két szélén geometrikusan faragott, fából készült sávok láthatóak.
Az oldalrizalitok egy axis szélességűek. A kváderezés itt a tetőig emelkedik, egy keskeny, vakolt faltükröt közrefogva, melynek tetején gyámsor húzódik. Ebben az emeletek magasságában hosszú, félköríves lezárású lépcsőházablak nyílik. Alul előreugró, íves oromzatú, egyenes záródású kapu helyezkedik el, melyhez pofafalak között egykarú lépcső vezet. A pofafalakat geometrikus díszítés borítja, a kapu geometrikus kovácsoltvas rácsos. A bejárat feletti faltükörben egy egyenes záródású kis ablak található. A tető alatt négy egyszerű padlásablak nyílik. A tető félkörívesen, erőteljesen előreugrik.
A szélső rizalitok mellett az épület sarkai két axis szélességben hátraugranak. Csak a lábazat rusztikus, a háromszöges alagsorablakok itt is láthatóak. A földszinten egyszerű, egyenes záródású ablakok nyílnak, melyek az első emeleten egy közös kő szemöldökgerendával egészülnek ki. Az ablakok közt fonatdíszítésű bronz csík látható. A második emelet ablakai az északi oldalon egyszerű, egyenes záródásúak, a délin pedig szélesek és kosárívesek. A tető kontyolt, az oromzatban két egyszerű ablak van.
A bejárat felett a következő felirat olvasható: ORSZÁGOS/ IDEGSBÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZET.
A főlépcső pofafalán emléktábla van: IN MEMORIAM 1944 ZUGLÓ!/ HIRDESSE E TÁBLA AZ 1944. ÉVI/ VÉSZKORSZAK ZUGLÓI MÁRTÍRJAI,/ AZ EMBERTELENSÉGBEN IS/ EMBERSÉGET TANUSÍTÓK,/ A FASIZMUSSAL SZEMBESZÁLLÓK/ EMLÉKÉT./ AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS/ MEGALAKULÁSÁNAK/ 50. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTOTTÁK/ ZUGLÓ POLGÁRAI.
Az oldalhomlokzatok jellegtelenek, öt axis szélességűek, a keleti enyhe kiülésű rizalit. Itt a többinél szélesebb, egyenes záródású nyílások vannak. A rusztikus lábazatban szegmensíves alagsorablakok nyílnak, A földszint és az első emelet egyenes záródású, a második emelet félköríves nyílásokkal tagolt.
A tetőt hódfarkú cserepek fedik. Az északi szárnyhoz épített rész elbontásra kerül, helyette most épül az új szárny.
:
Szabadon álló, U alaprajzú kórházépület. Az U alakzatú alaprajz két hátsó szára is U alakú. Főhomlokzata Nyugat felé néz, északi szárnyához 1971-ben modern laborépületet, déli szárnyához 1991-ben új műtőt építettek. Magasföldszintes, két emeletes, szecessziós stílusú.

Külső: Az épület szimmetrikus. A főhomlokzat az alagsorral együtt négy szintes, az első emelet tetejéig rusztikus kő borítású. Három erősen előreugró rizalit tagolja. A középrizalit négy axis szélességű, a szélső tengelyekben szegmensíves alagsorablakok nyílnak. Ezek fölött, a földszinten egyenes záródású ablakok vannak. Köztük előreugró, háromszögű oromzatos kapuzat emelkedik, amelyhez pofafalak között egykarú, egyenes lépcső vezet. A kapu két oldalán egy-egy zömök, kanellurás, kocka fejezetű pillérpár tartja a felfelé homorodó háromszögű oromzatot, amelynek alsó sávjában fogrovatra emlékeztető, lapos díszítés húzódik. Ezen a részen fehér kőburkolat van. A kapu korabeli vas rácsos, felülvilágítós, geometrikus díszítésű. Az első emelet ablakai megegyeznek a földszint két szélső tengelyében lévőkkel. A második emelet ablakai kosárívesek. Tükrös, ornamenssorral díszített, keskeny bronz pilaszterekkel keretezettek. A kosárív felett pálmaleveles díszítés látható. Az ablakok közt is bronzdíszek vannak, keskeny, hosszúkás sávok, közepükön pálcataggal, e mellett ornamenssorral díszítve. Tetejükön pálmalevél nyugszik. Egyenes vonalú szalagpárkány zárja a homlokzatot, keskeny bronz frízzel, melynek fonatos, ornamentikus díszítése van. A középső tengelyek felett háromszögű oromzat emelkedik. Sarkait bronz ornamensek díszítik, középen félköríves szoborfülke van, alatta felirat. Két oldalán bronz palmettadísz látható. A fülkében Mózes alakja áll. A középrészt nyeregtető fedi.
A középső és az oldalrizalitok közti szárnyakon az alsó két szinten nagy, félköríves árkád mögött egy széles hevederszakasszal visszaugrik a fal. A visszaugró szakaszban csak az alagsor szintje rusztikázott, két háromszöges lezárású ablak található itt, melyek kiemelkednek az alagsor szintjéből. A földszinten egy széles, félköríves ablak nyílik, felette, az első emeleten pedig egy hosszú, fekvő téglalap alakú ablak. Ez három hengeres pillérrel tagolt. A pillérekre fogrovat szerű geometrikus díszítésű fríz támaszkodik. A második emeleten két széles, kosáríves ablak nyílik, fölül előreugró ereszű tető húzódik. A két emeleten lévő ablakok befalazott árkádokban nyílnak. A homlokzat ezen része felett nyeregtető van. A párkányon nyugvó tetőablak hosszú, szalagszerű, a két szélén geometrikusan faragott, fából készült sávok láthatóak.
Az oldalrizalitok egy axis szélességűek. A kváderezés itt a tetőig emelkedik, egy keskeny, vakolt faltükröt közrefogva, melynek tetején gyámsor húzódik. Ebben az emeletek magasságában hosszú, félköríves lezárású lépcsőházablak nyílik. Alul előreugró, íves oromzatú, egyenes záródású kapu helyezkedik el, melyhez pofafalak között egykarú lépcső vezet. A pofafalakat geometrikus díszítés borítja, a kapu geometrikus kovácsoltvas rácsos. A bejárat feletti faltükörben egy egyenes záródású kis ablak található. A tető alatt négy egyszerű padlásablak nyílik. A tető félkörívesen, erőteljesen előreugrik.
A szélső rizalitok mellett az épület sarkai két axis szélességben hátraugranak. Csak a lábazat rusztikus, a háromszöges alagsorablakok itt is láthatóak. A földszinten egyszerű, egyenes záródású ablakok nyílnak, melyek az első emeleten egy közös kő szemöldökgerendával egészülnek ki. Az ablakok közt fonatdíszítésű bronz csík látható. A második emelet ablakai az északi oldalon egyszerű, egyenes záródásúak, a délin pedig szélesek és kosárívesek. A tető kontyolt, az oromzatban két egyszerű ablak van.
A bejárat felett a következő felirat olvasható: ORSZÁGOS/ IDEGSBÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZET.
A főlépcső pofafalán emléktábla van: IN MEMORIAM 1944 ZUGLÓ!/ HIRDESSE E TÁBLA AZ 1944. ÉVI/ VÉSZKORSZAK ZUGLÓI MÁRTÍRJAI,/ AZ EMBERTELENSÉGBEN IS/ EMBERSÉGET TANUSÍTÓK,/ A FASIZMUSSAL SZEMBESZÁLLÓK/ EMLÉKÉT./ AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS/ MEGALAKULÁSÁNAK/ 50. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTOTTÁK/ ZUGLÓ POLGÁRAI.
Az oldalhomlokzatok jellegtelenek, öt axis szélességűek, a keleti enyhe kiülésű rizalit. Itt a többinél szélesebb, egyenes záródású nyílások vannak. A rusztikus lábazatban szegmensíves alagsorablakok nyílnak, A földszint és az első emelet egyenes záródású, a második emelet félköríves nyílásokkal tagolt.
A tetőt hódfarkú cserepek fedik. Az északi szárnyhoz épített rész elbontásra kerül, helyette most épül az új szárny

Állapotjelentések

2013.06.17 10:10 prozak01 állapot: 4 - pont: 9

Az épület állapota nem változott, a kisebb hibák továbbra is megvannak. Nagyon szép formavilágú, a kapuk környékén több helyen látható a jellegzetes Lajta-féle ornamentika.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

villa (0.040 km)
Lakóépület (0.138 km)
Lakóépület (0.145 km)
Lakóépület (0.160 km)
Lakóépület (0.161 km)
Lakóház (0.168 km)
Lakóház (0.183 km)
Lakóépület (0.200 km)
villa (0.226 km)
társasház (0.249 km)