Megújulásunk támogatója:  

Mozgásjavító általános iskola és nevelőotthon

azonosító:
1229
törzsszám:
15769
szélesség (lat):
N 47° 30,918'
hosszúság (lon):
E 19° 5,791'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
általános iskola
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
31643
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Mozgásjavító általános iskola és nevelőotthon, volt Vakok Intézete, Lajta Béla, 1905-1908.
külső leírás:
Jellege:
Szabadon álló, T alaprajzú. A déli oldal hátsó részéhez még egy kis hátranyúló szárny van építve. Négy szintes szecessziós épület. Főhomlokzata Nyugatra néz.

Külső:
A kőlábazaton álló homlokzat téglából épült. A főhomlokzat közepén széles kiülésű rizalit ugrik előre. A magasföldszintnél egy fél szinttel lejjebb ebből még egy magas kőlábazaton álló, félköríves dongával keretezett kapuzat ugrik ki, melyhez pofafalak között egykarú lépcső vezet. Ezek végén egy-egy rácsos, fonatos-indás díszítésű kandeláber áll. A kapu íves lezárású, bélletes, íves, fogsor szerű dupla téglasorral megoldva. Kettős duplaszárnyú a bejárat, trapézhoz hasonló, felül íves zárással. Lapos, kis háromszögekből, indákból, geometrikus díszekből összetett népies faragás borítja. A kapuzat feletti szinten, a főlépcső fordulójának magasságában három kis íves ablak nyílik. Az e felett lévő lépcsőfordulóban egy széles, nagy, íves ablak található, könyöklője alatt fogrovat szerű téglasor húzódik. A rizalitot egyenlőtlen szárú háromszögű oromzat koronázza, melyen felirat nyomai fedezhetőek fel. Sarkain geometrikus díszítésű gyámkövek ülnek, melyekről szalagkeretezése indul. A rizalit sarka rézsutosan lépcsőzetesen levágott, íves téglákból épített. A kapubejárat szintjén e pillérszerűen kiszélesedő sarokrész mögött Észak és Dél felé egy-egy hosszúkás, egyszerű ablak nyílik.
A középrizalittól Északra hat axisos a homlokzat. A kő lábazatban íves, kiugró könyöklős alagsorablakok kaptak helyet. A magasföldszinten nyesett sarkú ablakok sorakoznak, könyöklőjük alatt beforgatott téglasorral. Az első emelet ablakai ugyanilyenek, csak alattuk szélesebb a könyöklő díszítése. A második emelet ablakai íves lezárásúak, a könyöklődíszük olyan, mint a magasföldszinten. Köztük téglából falazva négyzethálós díszítés látható.
A középrizalittól Délre ez a hat axis megismétlődik. Déli végéhez enyhén visszaugorva egy két részből álló szakasz csatlakozik. Az első rész (az északi) egy szinttel a hat axisos szárny fölé magasodik, melyet kontyolt sátortető fed. Itt nyílik az alagsori szinten egy egyenes zárású ajtón keresztül a déli melléklépcsőház, melyet az alagsor és a magasföldszint között egy hat egyszerű kis nyílásból rácsosan kialakított ablak világít meg. E fölött egy nyesett sarkú, hosszúkás ikerablak következik, majd egy egyszerű, ugyanilyen lezárású ablak zárja a sort. A tető alatt széles kősáv húzódik, melyben három egyszerű ablak látható.
Ettől Délre, a sarkon egy háromszögű oromzatos szakasz következik, mely megint olyan magas, mint a homlokzat többi része. Az alagsori szinten itt is egy kapu nyílik. Pofafalak között alacsony, egyenes vonalú lépcső vezet hozzá. Két oldalán egy-egy szélesen kiülő, tagozott falsáv emelkedik. Ezek előtt egy-egy hengeres, menórát formázó fejezetű vas tartóelem áll, melyre a kiugró, lemetszett oldalú sátortető támaszkodik. A kétszárnyú fa ajtón groteszkfejes díszítés látható, a szárnyakon lévő egy-egy kis ablak előtt pikkelydíszes rácsok vannak. A kapu felett, az első emeleten két ablak nyílik, ezek íves lezárásúak, könyöklőjük alatt beforgatott téglasorral. A második emeleten két kisablak látható. Az oromzat sarkain palmettadíszes gyámkövek ülnek, amelyekre a kő szalagkeretezés támaszkodik.
A déli homlokzaton a rusztikus lábazatban pinceablakok nyílnak. Egy nagy, egyenes záródású és három nyesett sarkú. Az alagsor és a magasföldszint egybe tartozik, melyeket négy széles, íves lezárású ablak tagol. Az első emeleten középen két íves lezárású, könyöklődíszes ablak található, az ezek fölött emelkedő, második emeleti háromszögű oromzatban két keskeny, nyesett sarkú ablak látható, ezek felett dísztéglasor húzódik. Az oromzat szélein gyámkövek nyugszanak, melyekre a kő szalagkeretezés támaszkodik. Ezek mellett kiugró téglasorokból álló párkány húzódik a homlokzat két szélén, ami egy-egy rozettadíszes kőgyámmal záródik. Keleten egy modern hozzáépítés csatlakozik az épülethez, melyen a téglahomlokzatos kialakítást folytatták. E hátranyúló kis szárny északi oldalán egy régi kémény emelkedik, ami mellett egy Keletre néző tetőterasz van. A magasföldszinten és a emeleteken kis, nyesett sarkú ablakok nyílnak.
A nyugati traktus déli felének keleti homlokzatán az alagsor tagolása: aBaaaa. Az ajtó és a lábazaton ülő, kiugró könyöklős ablakok íves zárásúak. A magasföldszint tagolása: aba aba. Négy alacsonyabb és keskenyebb, valamint két magasabb és szélesebb, íves záródású ablak tagolja, a már leírt könyöklődíszítéssel. Az első emeleten is hat axis található, itt az ablakok nyesett sarkúak, alattuk a már leírt könyöklődísszel. A második emelet ablakai ugyanilyenek, a könyökdíszük keskenyebb. Az egész épületen körbefutó főpárkányban csúcsára állított háromszögeket imitáló díszítés látható.
A T középső szára déli homlokzatának alagsorán az előbbiekben leírtakhoz hasonló ablakok vannak. Szabálytalan az elrendezés, kettő párban áll, a homlokzat végén egy gyámos, Egyenes záródású kis ajtó nyílik. A magasföldszint tagolása: abbb. Ugyanolyan ablakok láthatóak itt, mint az előző homlokzaton ugyanezen a szinten. A két első tengely között egy kicsi, íves, díszes könyöklős vakablak van. Az első emelet tagolása is abbb. Az ablakok az előbb leírt homlokzaton lévőknek felelnek meg. Az első ablak külön áll, a másik három össze tartozik. Ez a tagolás a második emeleten is megismétlődik, az ablakok az előbb leírt homlokzat megfelelő szintjének nyílásaival egyeznek. E szárny hátsó (keleti) homlokzatához az alagsorban egy modern uszodaépület csatlakozik. A csatlakozás mellett egy, a már leírt formájú alagsorablak látható. Az emeleteken a szinteknek megfelelő formájú, széles ablakok nyílnak. E szárny északi homlokzata Kelet felől kis világítóablakokkal indul. Ez az alagsorban trapéz zárású, az emeleteken egyenes, nyesett sarkú. Ezt követően az alagsorban szélesebb, nyesett sarkú kis ablak található, felette a szinteknek megfelelő ablakok kaptak helyet. A következő tengelytől a kialakítás olyan mint a déli homlokzaton, csak annak tükörképe.
A nyugati szárny északi oldalának keleti homlokzata ugyanolyan mint a déli oldalon, a szimmetria miatt természetesen annak fordítottja.
Az épület sarkain a téglák lekerekítettek.
A tetőn eredeti kémények és eredeti vas ereszcsatorna-tartók láthatóak.
A hátulra épített síkfedésű, üvegtetejű uszodaépületen is folytatódik a téglafal, itt ez azonban tagolatlan. Az uszoda egyetlen kubikus tömböt alkot.
Az épület déli sarkán feliratos márványtábla található: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT/ DR. KANIZSAI DEZSŐ VEZETÉSÉVEL/ AZ IZRAELITA SIKETNÉMÁK ORSZÁGOS INTÉZETE/ A HOLOCAUST IDEJÉN/ SOK ZSIDÓ GEYERMEK ÉS FELNŐTT/ VÁLT A FASIZMUS ÁLDOZATÁVÁ/ EZT A TÁBLÁT A SZENT ELVESZETTEK EMLÉKÉRE/ AZOK A SIKETNÉMA TANÍTVÁNYOK ÁLLÍTOTTÁK/ AKIKNEK ÚJ ÉLET ADATOTT/ 1944-1994.

A kerítés félkörívesen előreugrik a kapuzatból. Szecessziós vasrácsa van, a tetején geometrikus és ornamentikus formájú népies motívumokkal. Braille-írással írt táblák is találhatóak benne, melyek zsoltárszövegeket tartalmaznak.
:
Szabadon álló, T alaprajzú. A déli oldal hátsó részéhez még egy kis hátranyúló szárny van építve. Négy szintes szecessziós épület. Főhomlokzata Nyugatra néz.

Külső: A kőlábazaton álló homlokzat téglából épült. A főhomlokzat közepén széles kiülésű rizalit ugrik előre. A magasföldszintnél egy fél szinttel lejjebb ebből még egy magas kőlábazaton álló, félköríves dongával keretezett kapuzat ugrik ki, melyhez pofafalak között egykarú lépcső vezet. Ezek végén egy-egy rácsos, fonatos-indás díszítésű kandeláber áll. A kapu íves lezárású, bélletes, íves, fogsor szerű dupla téglasorral megoldva. Kettős duplaszárnyú a bejárat, trapézhoz hasonló, felül íves zárással. Lapos, kis háromszögekből, indákból, geometrikus díszekből összetett népies faragás borítja. A kapuzat feletti szinten, a főlépcső fordulójának magasságában három kis íves ablak nyílik. Az e felett lévő lépcsőfordulóban egy széles, nagy, íves ablak található, könyöklője alatt fogrovat szerű téglasor húzódik. A rizalitot egyenlőtlen szárú háromszögű oromzat koronázza, melyen felirat nyomai fedezhetőek fel. Sarkain geometrikus díszítésű gyámkövek ülnek, melyekről szalagkeretezése indul. A rizalit sarka rézsutosan lépcsőzetesen levágott, íves téglákból épített. A kapubejárat szintjén e pillérszerűen kiszélesedő sarokrész mögött Észak és Dél felé egy-egy hosszúkás, egyszerű ablak nyílik.
A középrizalittól Északra hat axisos a homlokzat. A kő lábazatban íves, kiugró könyöklős alagsorablakok kaptak helyet. A magasföldszinten nyesett sarkú ablakok sorakoznak, könyöklőjük alatt beforgatott téglasorral. Az első emelet ablakai ugyanilyenek, csak alattuk szélesebb a könyöklő díszítése. A második emelet ablakai íves lezárásúak, a könyöklődíszük olyan, mint a magasföldszinten. Köztük téglából falazva négyzethálós díszítés látható.
A középrizalittól Délre ez a hat axis megismétlődik. Déli végéhez enyhén visszaugorva egy két részből álló szakasz csatlakozik. Az első rész (az északi) egy szinttel a hat axisos szárny fölé magasodik, melyet kontyolt sátortető fed. Itt nyílik az alagsori szinten egy egyenes zárású ajtón keresztül a déli melléklépcsőház, melyet az alagsor és a magasföldszint között egy hat egyszerű kis nyílásból rácsosan kialakított ablak világít meg. E fölött egy nyesett sarkú, hosszúkás ikerablak következik, majd egy egyszerű, ugyanilyen lezárású ablak zárja a sort. A tető alatt széles kősáv húzódik, melyben három egyszerű ablak látható.
Ettől Délre, a sarkon egy háromszögű oromzatos szakasz következik, mely megint olyan magas, mint a homlokzat többi része. Az alagsori szinten itt is egy kapu nyílik. Pofafalak között alacsony, egyenes vonalú lépcső vezet hozzá. Két oldalán egy-egy szélesen kiülő, tagozott falsáv emelkedik. Ezek előtt egy-egy hengeres, menórát formázó fejezetű vas tartóelem áll, melyre a kiugró, lemetszett oldalú sátortető támaszkodik. A kétszárnyú fa ajtón groteszkfejes díszítés látható, a szárnyakon lévő egy-egy kis ablak előtt pikkelydíszes rácsok vannak. A kapu felett, az első emeleten két ablak nyílik, ezek íves lezárásúak, könyöklőjük alatt beforgatott téglasorral. A második emeleten két kisablak látható. Az oromzat sarkain palmettadíszes gyámkövek ülnek, amelyekre a kő szalagkeretezés támaszkodik.
A déli homlokzaton a rusztikus lábazatban pinceablakok nyílnak. Egy nagy, egyenes záródású és három nyesett sarkú. Az alagsor és a magasföldszint egybe tartozik, melyeket négy széles, íves lezárású ablak tagol. Az első emeleten középen két íves lezárású, könyöklődíszes ablak található, az ezek fölött emelkedő, második emeleti háromszögű oromzatban két keskeny, nyesett sarkú ablak látható, ezek felett dísztéglasor húzódik. Az oromzat szélein gyámkövek nyugszanak, melyekre a kő szalagkeretezés támaszkodik. Ezek mellett kiugró téglasorokból álló párkány húzódik a homlokzat két szélén, ami egy-egy rozettadíszes kőgyámmal záródik. Keleten egy modern hozzáépítés csatlakozik az épülethez, melyen a téglahomlokzatos kialakítást folytatták. E hátranyúló kis szárny északi oldalán egy régi kémény emelkedik, ami mellett egy Keletre néző tetőterasz van. A magasföldszinten és a emeleteken kis, nyesett sarkú ablakok nyílnak.
A nyugati traktus déli felének keleti homlokzatán az alagsor tagolása: aBaaaa. Az ajtó és a lábazaton ülő, kiugró könyöklős ablakok íves zárásúak. A magasföldszint tagolása: aba aba. Négy alacsonyabb és keskenyebb, valamint két magasabb és szélesebb, íves záródású ablak tagolja, a már leírt könyöklődíszítéssel. Az első emeleten is hat axis található, itt az ablakok nyesett sarkúak, alattuk a már leírt könyöklődísszel. A második emelet ablakai ugyanilyenek, a könyökdíszük keskenyebb. Az egész épületen körbefutó főpárkányban csúcsára állított háromszögeket imitáló díszítés látható.
A T középső szára déli homlokzatának alagsorán az előbbiekben leírtakhoz hasonló ablakok vannak. Szabálytalan az elrendezés, kettő párban áll, a homlokzat végén egy gyámos, Egyenes záródású kis ajtó nyílik. A magasföldszint tagolása: abbb. Ugyanolyan ablakok láthatóak itt, mint az előző homlokzaton ugyanezen a szinten. A két első tengely között egy kicsi, íves, díszes könyöklős vakablak van. Az első emelet tagolása is abbb. Az ablakok az előbb leírt homlokzaton lévőknek felelnek meg. Az első ablak külön áll, a másik három össze tartozik. Ez a tagolás a második emeleten is megismétlődik, az ablakok az előbb leírt homlokzat megfelelő szintjének nyílásaival egyeznek. E szárny hátsó (keleti) homlokzatához az alagsorban egy modern uszodaépület csatlakozik. A csatlakozás mellett egy, a már leírt formájú alagsorablak látható. Az emeleteken a szinteknek megfelelő formájú, széles ablakok nyílnak. E szárny északi homlokzata Kelet felől kis világítóablakokkal indul. Ez az alagsorban trapéz zárású, az emeleteken egyenes, nyesett sarkú. Ezt követően az alagsorban szélesebb, nyesett sarkú kis ablak található, felette a szinteknek megfelelő ablakok kaptak helyet. A következő tengelytől a kialakítás olyan mint a déli homlokzaton, csak annak tükörképe.
A nyugati szárny északi oldalának keleti homlokzata ugyanolyan mint a déli oldalon, a szimmetria miatt természetesen annak fordítottja.
Az épület sarkain a téglák lekerekítettek.
A tetőn eredeti kémények és eredeti vas ereszcsatorna-tartók láthatóak.
A hátulra épített síkfedésű, üvegtetejű uszodaépületen is folytatódik a téglafal, itt ez azonban tagolatlan. Az uszoda egyetlen kubikus tömböt alkot.
Az épület déli sarkán feliratos márványtábla található: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT/ DR. KANIZSAI DEZSŐ VEZETÉSÉVEL/ AZ IZRAELITA SIKETNÉMÁK ORSZÁGOS INTÉZETE/ A HOLOCAUST IDEJÉN/ SOK ZSIDÓ GEYERMEK ÉS FELNŐTT/ VÁLT A FASIZMUS ÁLDOZATÁVÁ/ EZT A TÁBLÁT A SZENT ELVESZETTEK EMLÉKÉRE/ AZOK A SIKETNÉMA TANÍTVÁNYOK ÁLLÍTOTTÁK/ AKIKNEK ÚJ ÉLET ADATOTT/ 1944-1994.

Állapotjelentések

2011.09.17 12:01 piroska állapot: 5 - egyéb

A kerítés felújítása még nem került sorra, eredeti formájában szeretnék helyreállítani. Néhány részlet már készen van, de a kerítés nagyobb része még rettenetesen néz ki. Ha megeszi a rozsda, akkor nehezen lehet majd rekonstruálni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

villa (0.131 km)
Lakóház (0.161 km)
villa (0.177 km)
villa (0.192 km)
társasház (0.205 km)
Lakóépület (0.224 km)
villa (0.227 km)
villa (0.230 km)