Megújulásunk támogatója:  

Takarékpénztár (Türr István Múzeum és OTP)

azonosító:
2124
törzsszám:
529
szélesség (lat):
N 46° 10,619'
hosszúság (lon):
E 18° 57,094'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
pénzintézet
eredeti típus:
bank
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
jelenlegi típus:
múzeum
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
489
település KSH kódja:
3522
földhivatal:
Baja Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A főtér, két utca és egy kisebb tér által határolt telken szabadon álló, keretes beépítésű, egyemeletes, nyeregtetős épület. Szentháromság téri - Deák Ferenc u.-i - Déri közi homlokzatai sarok-, illetve középrizalit jellegűen falsávokkal tagoltak. A Szentháromság téri homlokzat középrészén attika jellegű felépítmény, felirattal: Bajai Takarék Pénztár. A Roosevelt téri homlokzaton toronyszerű kapuépítmény kupolával lezárva, K felé kontyolt nyeregtetős, magasabb tetőgerincű épületrész csatlakozik hozzá, törtívű oromzattal lezárt középrésszel. A tetőzeten díszrács. Ezen az épületszárnyon a falsávok és nyílások keretelése téglából készült. A Szentháromság téri és a Deák Ferenc u.-i szárny udvari homlokzatainak földszintjén szegmentíves árkádsor, beüvegezve. Az emeletén nagyméretű, téglalap alakú ablakok. A Deák Ferenc u.-i szárny udvari homlokzatán lépcsőházi rizalit. A Roosevelt téri szárny udvari homlokzata előtt függőfolyosó. A Roosevelt téri szárny kéttraktusos, a többi szárny kéttraktusos, oldalfolyosós elrendezésű. A Roosevelt téri szárny földszintjén a bank egykori pénztárterme. A Deák Ferenc u.-i szárny K-i részén csehsüveg boltozatos helyiségek, a többi tér síkmennyezetes. Az ún. Grassalkovich-telken álló épületeket (trsz.: 527) a Zichy-Ferraris családtól vásárolta meg a város 1862-ben. A telek D-i részét eladta a Bajai Takarékpénztárnak. A Szentháromság térre és Deák Ferenc u.-ra néző épületszárnyakra 1865-ben emelet került (építész: Frey Lajos, kivitelező: Kazal Ferenc építőmester). 1870-ben egy tűzeset után belső tereit átalakították. A Déri közre néző földszintes szakaszra 1921-ben építettek emeletet, 1947-ben új bejáratot nyitottak a már 1937 óta itt működő múzeumnak (építész: Nagy András). A Roosevelt téri oldalon álló épületszárny 1893-ban épült (építész: Pártos Gyula, kivitelező: Spitznagel Ferenc építési vállalkozó). 1926-ban tovább bővítették.
külső leírás:
Szabadonálló, téglalap alakú udvart körülfogó négy épületszárnyból álló egyemeletes ház nyeregtetővel, cserépfedéssel.
Szentháromság téri homlokzata 1+7+1 tengelyes. Deák F. utcai homlokzata /1+4/+/1+4+1/, a Déry közi 3+/6+1/, a Roosevelt téri 2+/1+5+1/ tengelyes.
Homlokzatai átalakítások nyomait viselik, a Szentháromság téri azonban korai és egységes.
Ugyanaz a homlokzat kialakítás folytatódik a szomszédos Deák F. utcai 6 /1-4-1/ és a Roosevelt téri homlokzat 2 /1+1/ tengelyén.
Azonos kialakítású a Deák F. utcai homlokzat további 5 /4+1/ tengelye és a rá merőleges Déry közi homlokzat 7 /1+6/ tengelye. Az eltérések a Szentháromság téri homlokzattól a következők: a tengelycsoportok mélyített falmezőkben foglalnak helyet, a fszt-i nyílások a szegmentíves záródás fölötti ívmezőket indadíszt tölti ki, az osztópárkány háromrészes, a főpárkány konzolos. A Deák u.-Déry köz sarkának tengelyeit lizénák fogják közre, az ablaktengelyeket korinthoszi pilasztere, melyek nagyon erőteljes, háromrészes szemöldökpárkányt tartanak. A pilaszterek a könyöklőpárkányról emelkednek, bázisuk a könyöklőpárkány alatti mellvédmezőt fogja közre. A Déry közi 4. tengelyben oszlopos, 1920-30-as évekbeli bejárat van, a mellette levő három fszt-i tengelyben egyenes záródású, tagolt szalagkeretes fogsoros szemöldökpárkánnyal ellátott ablakok.
A további három Déry közi és az ezt folytató 7 /1+5+1/, lépcsőzetesen elhelyezkedő Roosevelt téri tengely a szecessziós épületrész homlokzatai. Itt vakolt falfelületeken téglából vannak kialakítva a tagozatok, a nyílások félköríves záródásúak (szimpla v. ikerablakok). A bejárati tengely fölött tört vonalú kupola emelkedik.
Az épületen lábazat, egyrészes osztó- és kétrészes főpárkány fut körbe. A fszt. falsíkja és az emelet sarkai vízszintesen sávozottak, a két szélső tengelyt a fszt-en lizénák, az emeleten ion jellegű pilaszterek fogják közre. A nyílások állótéglány alakúak, a fszt-en szegmentíves, az emeleten vízszintes záródással. A fszt-i nyílások kereteletlenek, szemöldökpárkányuk és a záródás íve között mélyített falmező található. Az emelet nyílásai szalagkeretesek, könyöklővel és a nyílások alatt fekvő téglalap alakú mellvédmezővel, amelyet hasonló alakú tükör díszít. A fekvő téglalap alakú tükör megtalálható a nyílások fölött is, közvetlenül a főpárkány alatt. Az udvari homlokzatok közül a Déry közi szárnyé sima falfelület, kereteletlen, ötletszerűen elhelyezett, váltakozó méretű nyílásokkal. A Deák F. utcai és a Szentháromság téri szárnyé pillérek tartotta kosáríves árkádokkal tagolt a fszt-en, emeleti folyosójának ablakai nagyméretűek, négyzethez közelítő téglalap alakúak. A Deák utcai szárny udvari homlokzatához kapcsolódik a kapualj vége és ehhez a négyzetes alaprajzú lépcsőtorony. A Déry közi szárny függőfolyosós, földszintjén a pénztárterem három, nagyméretű, félköríves záródású ablakával. Itt a vakolt falsíkon az építészeti tagozatok téglából vannak kialakítva. Az emelet nyílásai kereteletlenek, az eresz alatt vaskonzolos üvegtető húzódik. E szárny és a többi között szinteltérés van.

Állapotjelentések

2010.04.24 11:33 ngabi állapot: 4 - pont: 3

A múzeum legjelentősebb tárgyai: a dunai halászat emlékei, az észak-bácskai népviseletek, a madarasi szarmata temető leletei, az Oltványi-féle és a Nagy István képzőművészeti gyűjtemény képei. vendegvaro.hu
Az épületen a tetőszerkezetet javították

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.