Megújulásunk támogatója:  

Érseki kastély

azonosító:
2178
törzsszám:
660
szélesség (lat):
N 46° 23,991'
hosszúság (lon):
E 19° 6,878'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
gyermekotthon
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
884/1, 884/2
település KSH kódja:
18759
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes épület, négy sarkán átlósan elhelyezett kétemeletes saroktornyokkal, DNy-i és ÉK-i homlokzatán széles középrizalittal, a DNy-i, utcai homlokzaton kisebb, az ÉK-i, udvari homlokzaton nagyobb kiüléssel. Az épület kontyolt nyeregtetős, a rizalitok fölött, haránt irányú kontyolt nyeregtetővel, a tornyok manzárdtetősek. Kéttraktusos elrendezésű, a földszinten csehsüveg-, teknő- és poroszsüveg boltozatos, az emeleten tükörboltozatos helyiségekkel. A lépcsőház az ÉK-i rizalitban, két irányból induló háromkarú lépcső közös pihenőjéről egy további kar vezet a díszterembe. A lépcsőházban kelheimi burkolat, vörös mészkő lépcsőfokok, áttört kőkorláttal. Itt és a díszteremben lizénás-tükrös faltagolás. Falképek, díszítőfestés: több helyiségben, töredékesen. A helyiségekben gazdag stukkódíszítés, kályhafülkék, 18. századi nyílászárók és vasalatok. Építtette gróf Patachich Gábor kalocsai érsek 1739-1740 között. Gróf Batthyány József érsek 1767-ben kibővíttette s kétoldalt emeleteket húzatott rá. 1907-1908-ban árvaház céljára alakították át (építész: Kikindai Aladár, kivitelező: Greiff József építőmester). 1948 után gyermekotthon működött benne 1990-ig. Az udvari homlokzat saroktornyaihoz téglakerítés csatlakozik, szobrokkal díszített kapuépítménnyel, kosáríves záródású, kőkeretes kapuval. A kerítés folytatásában eredetileg egy-egy melléképület volt. Az ÉNy-i épületet 2004 elején lebontották. A DK-i épület L alaprajzú, földszintes, hosszabb szárán nyeregtetővel, a beforduló rövidebb száron félnyeregtetővel. K-i sarkához alacsonyabb toldalékok kapcsolódnak. Az L beforduló, rövidebb szára és a lebontott épület egykori rövidebb szára között pillérsoros, falazott alapzatú léckerítés, a pilléreken kővázákkal.
külső leírás:
A település főterén, homlokzatával a templom É-i oldala felé néző, négy, átlósan elhelyezett, négyzetes alaprajzú egyemeletes kastély. Kastélyhoz derékszögben földszintes szárnyak csatlakoznak, melyeket a kastéllyal íves záradású, szobordíszes kapuk kötnek össze. A kastélytól É-ra lévő L-alakú földszintes szárnyak É-i végeit szobordíszes pillérsorból álló kerítés köti össze egymással, és választja el a kastély egykori kertjének helyétől.

Főépület:
Főhomlokzat saroktornyok közötti szakaszán két-két tengelyes oldalszakasz között öttengelyes középrizalit. A földszinten lizénakeretelésű homlokzatszakaszok, profilozott osztópárkány. Főhomlokzat oldalszakaszain és középrizalit szélső két-két tengelyében profilozott kő szalagkeretű ablakok barokk ornamensekkel díszített bölcsős és oromzatos kovácsoltvas ablakrácsokkal. Középrizalit középső tengelyében ablakká szűkített profilozott talpas, füles szalagkeretes ajtó kő szalagkeretű tükörrel kapcsolt profilozott timpanonos szemöldökpárkánnyal. Timpanon felső élein egy-egy fekvő puttószobor; ajtószemöldök, tükör és timpanon előtt barokk kartusban főpapi címer. Első emeleten lizénakeretelésű falmezők. Első emeleten profilozott szalagkeretes ablakok; ablakok fölött és alatt lizénakeretelés ablakok felé indulóan téglány alakú elemmel bővül. Oldalszakaszokon profilozott zárópárkány; középrizaliton háromrészes, alsó és felső elemén profilozott zárópárkány.
Főhomlokzati saroktornyok belső oldalain keskeny szalagkeretes vaknyílások (befalazott ajtók?); tornyok homlokoldalain a főhomlokzat oldaltengelyeinek megfelelő tengelykialakítás; tornyok oldalhomlokzatok felőli oldalán profilozott szalagkeretes ablak barokk ornamensekkel díszített bölcsős kovácsoltvas ablakráccsal. Főhomlokzati saroktornyok első emeletének belső oldalain profilozott kő szalagkeretű keskeny ablakok; tornyok homlokoldalán és oldalhomlokzatok felőli oldalán profilozott kő szalagkeretű ablakok. Főhomlokzati saroktornyok második emeletén oldalanként lizénakeretelésű faltükörben egy-egy álló ovális alakú, profilozott kő szalagkeretű ablak. Főhomlokzat élszedett saroktornyain szintenként profilozott osztópárkány, második emeleten profilozott zárópárkány.
Oldalhomlokzatok mindkét oldalon kéttengelyesek, egymással megegyező kialakításúak. Földszinten profilozott kő szalagkeretű ablakok barokk ornamensekkel díszített bölcsős kovácsoltvas ablakrácsokkal. Földszint és első emelet között profilozott osztópárkány. Első emeleten profilozott szalagkeretes ablakok; ablakok fölött és alatt lizénakeretelés ablakok felé indulóan téglány alakú elemmel bővül. Profilozott zárópárkány.
Udvari homlokzaton két-két tengelyes oldalszakaszok között öttengelyes, erősen előrelépő középrizalit. Földszint első tengelyében ajtó kovácsoltvas konzolok tartotta előtetővel. Földszint második tengelyében ??? Középrizalit szélső tengelyeiben szalagkeretes vakablakok, középtengelyében félköríves záradékú, kazettás szárnyú, sugaras záradékú ajtó szalagkerete szárainak pilaszterei záradéki ív nélkül csonkán állnak; ajtó záradékpontja fölött záróék. Középrizaliton vakablakok és ajtó közötti egy-egy tengelyben szalagkeretes ablak. Első emeleten profilozott szalagkeretes ablakok; ablakok fölött és alatt lizénakeretelés ablakok felé indulóan téglány alakú elemmel bővül. Középrizalit középső tengelyében egyenes záradékú, szalagkeretes, felülvilágítós kétszárnyú erkélyajtó. Középrizalit középső három tengelye előtt íves konzolok (négy darab) által tartott, kovácsoltvas korlátú erkély. Középrizalit K-i oldalszakaszán szalagkeretes vaknyílások. Középrizalit Ny-i oldalához félnyeregtetős, egyemeletes toldalék tapad, mely az udvar Ny-i homlokzatának mellékszakaszából az első tengelyt takarja. Udvari homlokzat Ny-i oldalszakasza földszintjének második tengelyében kő szalagkeretű vakajtó. Oldalszakaszokon profilozott zárópárkány; középrizaliton háromrészes, alsó és felső elemén profilozott zárópárkány.
Udvari homlokzat saroktornyainak belső és oldalhomlokzatok felé eső oldalain keskeny profilozott szalagkeretű ablakok; tornyok homlokoldalain a főhomlokzat oldaltengelyeinek megfelelő tengelykialakítás; ablakokon barokk ornamensekkel díszített bölcsős kovácsoltvas ablakráccsal. Udvari homlokzat felőli saroktornyok első emeletének udvari és oldalhomlokzatok felőli oldalain profilozott kő szalagkeretű keskeny ablakok; tornyok homlokoldalán profilozott kő szalagkeretű ablakok. Udvari homlokzatfelőli saroktornyok második emeletén oldalanként lizénakeretelésű faltükörben egy-egy álló ovális alakú, profilozott kő szalagkeretű ablak. Udvari homlokzat élszedett saroktornyain szintenként profilozott osztópárkány, második emeleten profilozott zárópárkány.
Főépület és földszintes melléképületek között tört vonalú falazott kerítés melléképületek külső homlokzatainak vonalában futó egyenes szakaszán homorú ívű profilozott szalagkeretű kapu lemezprofilú válltaggal és homorú ívű párkányig emelkedő, tükrös díszű zárókővel. Kapu golyvázódó testű pilasztereit kétoldalt egy-egy voluta támasztja. Kapu profilozott zárópárkányán a pilaszterek fölött egy-egy címertartó unikornis; középen feliratos talpazaton Mária-szobor. Kapufalon egyenes záradékú gyalogkapuk. Földszintes, nyeregtetővel fedett, kert felőli oldalon rövid szakaszon beforduló szárú, L-alakú melléképületek közül Ny-i 2004.03.04. előtt néhány nappal lebontva. K-i melléképület utcai homlokzatán 12 db szalagkeretes ablak; udvari homlokzatán üvegezett, kosáríves árkádú tornás (későbbi toldalék?). K-i melléképület udvari homlokzatán festett keretelésű oromzat két álló téglány alakú szellőzővel.
Udvari szárnyépületek kerti végeit összekötő kerítés 8 db, a közép felé növekvő magasságú, négyzetes, kváderezett törzsű, profilozott fejlemezzel zárt, különféle díszű barokk kővázákkal díszített pillérrel van tagolva.
állapot leírása:
Gyermekotthon kiköltözés alatt (2004).

Állapotjelentések

2018.03.25 14:10 Ego103 állapot: 5 - koordináta: N 46° 23,983' E 19° 6,855' - pont: 23

Egyszerűen gyönyörű. Mást nem is kell írnom...

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.