Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Imre
azonosító:
2179
törzsszám:
661
szélesség (lat):
N 46° 23,965'
hosszúság (lon):
E 19° 6,852'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
18759
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Szabadon álló, keletelt, háromhajós, félköríves szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, a torony előtt alacsonyabb, timpanonos előcsarnokkal. A szentély É-i és D-i oldalához emeletes épületrészek, sekrestye és oratóriumok kapcsolódnak. A főhajó nyeregtetős, a pilaszterpárokkal és timpanonnal kiemelt középtengelyű mellékhajók és az oratóriumok kontyolt nyeregtetősek. A Ny-i homlokzat kerek karzatablaka fölött báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek címere, az attika szélein Szent Imre, Nepomuki Szent János szobrai. Fiókos dongaboltozatú hajó és szentély, csehsüveg boltozatú mellékhajók, a bejárati oldalon karzat. A diadalívben sírkövek: Antoniola Károly hajósi plébános, 1737; Schurian Tamás hajósi plébános, 1732. Falképek: 1948 (Prokop Péter). Festett üvegablakok: 20. század. Berendezés: 18-20. század; előcsarnokban szenteltvíztartó kőangyalok: 18. század második fele; főoltár, gyóntatószékek, papi szék baldachinnal: 18. század második fele; szószék: 1820 körül (építész: Zofahl Lőrinc, Bauer Mihály szobrász); bronz kandeláberek: 1820 körül (Soyka Mátyás); mellékoltárok: 20. század első fele. Orgona: 1880 (Angster József). Épült 1728-ban. 1820-ban átépítették és előcsarnokkal bővítették (építész: Zofahl Lőrinc). Felújítva 1999-2000-ben.
külső leírás:
Szabadon álló, háromhajóssá bővített (eredetileg egyhajós), félköríves szentélyű, középtornyos barokk plébániatemplom.

Főhomlokzat alsó szintjének középszakaszát kváderezett törzsű toszkán pilaszterek három falmezőre osztják. Első és harmadik falmező felső része vízszintesen sávozott, középső előtt armírozott sarkú timpanonos zárású előcsarnok; előcsarnok oldalfalin egy-egy körablak. Előcsarnok fölött - feltehetően befalazott, hullámos szemöldökű, volutás és akantuszos barokk ablak szűkített mezejében - körablak, fölötte kétoldalt egy-egy kisebb, kör alakú stukkókeret; körablak fölött párkányzaton barokk kartusban főpapi címer (zétényi báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek, 1751-1760). Pilasztereken háromrészes, pilaszterek fölött golyvázódó párkányzat. A templom alsó szintje középszakaszának két oldalán hátralépő szakaszok a mellékhajók homlokzati szakaszai. Mellékhajók homlokzati szakaszainak szélein toszkán pilaszterek, ezeken háromrészes párkányzat. Pilaszterek közeiben egy-egy mélyített faltükör. A főhomlokzat második szakaszát, mely a torony alsó szintje, kétoldalt egy-egy attikafalon ülő homorú ívű támfal tartja.Támíveksarkain egy-egy barokk kőszobor (bal Szent Imre, jobb Nepomuki Szent János). Alsó toronyszint homlokoldalán lizénakeretelésű mezőben füles szalagkeretes ablak hullámos szemöldökkel, záróékkel, profilozott könyöklőpárkánnyal, zsalugáterrel. Oldalszakaszok elé rizalitszerűen előrelépő alsó toronyszakasz alatt az attikafal golyvázódó szakasza párnaszerűen kihasasodik. Alsó toronyszinten felső elemén erősen kihajló háromrészes párkányzat. Felső toronyszint oldalanként megegyező kialakítású. Felső toronyszinten ión sarokpilaszterek. Pilaszterek közötti falmező közepén félköríves záradékú szalagkeretes, váll- és zárköves ablak zsalugáterrel. Ablak zárköve órapárkányig, vállkövei pilaszterekig nyúlnak; ablak alatti sávban egymás mellett három szalagkeretes tükör. Tornyot háromrészes, a sarokpilaszterek fölött golyvázódó órapárkány zárja. Nyolcszögletű sisak alsó, homorú ívű részén párnatag; sisak felső része tengelyben lévő oldalain ablakokkal tagolt nyolcszögletű hasáb profilozott sáv fölött gúlával zárva. Sisakcsúcson vízszintesen bordázott gömb fölött latinkereszt.

Templom oldalhomlokzatai egymással megegyező kialakításúak. Toronyszakaszon mindkét oldalon egy-egy pilaszter; pilaszter és oldlahajók tömege közötti falszakaszon egy-egy szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak. Mellékhajók sarkain toszkán sarokpilaszterek. Mellékhajók középszakaszán timpanonos rizalit. Sarokpilaszterek és rizalit közötti falmezőben egy-egy szegmensíves záradékú, profilozott szalagkeretes ablak, ablakok alatt egy-egy fekvő téglány alakú, profilozott szalagkeretű tükör. Középrizalit két oldalán két-két kváderezett törzsű toszkán pilaszter, pilaszterek fölött háromrészes, pilaszterek fölött golyvázódó párkányzat, párkányzaton profilozott peremű timpanon. Pilaszterek közeiben lévő falmezőben középen profilozott szemöldökpárkányú, korintuszi pilaszterek közötti kétszárnyú, kazettás betétű kapu. Kapu fölött annak szemöldökpárkányán álló szegmensvíes záradékú, profilozott szalagkeretes ablak; ablak szalagkerete és pilaszterek között vízszintesen sávozott falszakasz. Mellékhajók és szentély között hasáb alakú, mellékhajónál valamivel keskenyebb, emeletes sekrestye és oratórium. Sekrestye és oratórium oldalhomlokzatok felőli homlokzatán balra fél toszkán pilaszter, jobb oldalon toszkán sarokpilaszter; melléktereket háromrészes, a pilaszterek fölött golyvázódó párkány zárja. Sekrestye és oratórium oldalhomlokzatán a földszinten kőből készült füles szalagkeretes, hullámos és volutás szemöldökű, záróékes ajtó kazettás ajtószárnnyal, emeleten profilozott szalagkeretes ablak. Sekrestye és oratórium hátsó homlokzatán mindkét szinten profilozott szalagkeretes ablak; földszinti ablakban barokk rács. Egyenes szakasz után félkörívesen záruló szentélyen toszkán pilasztertagolás, rajtuk háromrészes, a pilaszterek fölött golyvázódó zárópárkány. Szentély egyenes szakaszain kétoldalt egy-egy szegmensíves záradékú, profilozott szalagkeretű ablak; apsziszáradékon szegmensíves záradékú, profilozott, füles szalagkeretes vakablak profilozott könyöklőpárkánnyal. A templomtest változatos tömegét követő tetőrendszer lemezborítású.

Állapotjelentések

2018.03.25 14:10 Ego103 állapot: 5 - koordináta: N 46° 23,983' E 19° 6,855' - pont: 23

Megfelelő állapot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.