Megújulásunk támogatója:  

Városháza

azonosító:
2296
törzsszám:
600
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
eredeti típus:
városháza
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
közigazgatási épület
jelenlegi típus:
városháza
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
1 <span class="gray">(környezet: 2, 3, 4, 2246, 4671)</span>
település KSH kódja:
32434
földhivatal:
Kiskunhalas Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Négy utca által határolt telken, keretes beépítésű, egyemeletes szárnyakból álló épület, ÉNy-i sarkán toronnyal, K-i és D-i szárnyán az udvarba erősen benyúló toldalékokkal. Az épületegyüttes magja a Ny-i szárny közepén álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület. Utcai homlokzatán ión pilaszterekkel tagolt, attikás középrizalit, az attika fölött a város címere. Egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű. Földszinti terei boltozottak, az emeletiek, egy csehsüveg boltozatos helyiséget kivéve, síkmennyezetesek. A házasságkötő teremben fatáblákra festett falikép: 1988 (Berki Viola). Korábbi, 1758-ban emelt földszintes épület felhasználásával épült 1833-1834-ben (építész: Fischer Ágoston kecskeméti mester). Az épület klasszicista szárnyához több, különböző funkciójú, eltérő tömegű, magasságú, nyereg-, és manzárdtetős épületrész kapcsolódik. A különböző funkciójú épületrészek kapcsolódási pontjain rizalitok, a szárnyak véghomlokzatait hullámvonalas oromzat zárja le, a falfelületek höbörcsös vakolatában sima felülettel, eltérő színnel megjelenő növényi és figurális díszítés. A D-i szárnyban színház, jelenleg filmszínház, K-i, főhomlokzata előtt csúcsíves záródású árkádokkal megnyitott előcsarnok. A Ny-i szárny É-i részén, közvetlenül a régi épület mellett az új városháza bejárata. Íves nyílású, falsík mögötti előterében építési tábla. Épült 1905-1906-ban (építészek: Hikisch Rezső és Kotál Henrik, kivitelező: Hegyi Ferenc).
külső leírás:
Négyzetes udvart körülfogó négy épületszárnyból álló, egyemeletes, a városháza mellett egyéb közfunkcióknak (mozi, étterem, presszó stb.) is helyet adó komplexum. A Köztársaság utcai homlokzat: 3+9+4, a Városház utcai 7+6+10, a Bethlen Gábor téri 5+16, a Hősök téri 17+1 tengelyes.
Két ütemben épült: először a Köztársaság utcai 9 tengelyes, klasszicista, kontytetős, cserépfedésű, majd az ezt körülölelő szecessziós, nyeregtetős rész, helyenként manzárdtetővel. A régi épület 3+3+3 tengelyes, középrizalitos homlokzatán lábazat, osztópárkány és háromrészes főpárkány, az emeleti ablakok alatt könyöklőpárkány fut végig. A fszt falsíkja vízszintesen sávozott. Az ablakok állótéglány alakúak, a földszintiek keret nélküliek, az emeletiek tagolt szalagkeretesek, fölöttük szemöldök, melyet a szárkövek meghosszabbításai tartanak.
A rizalit szélein és a tengelyek között a földszinten erőteljes, az emeleti 4 db kannelurás törzsű ión pilaszter bázisául szolgáló faltömbök emelkednek. A főpárkányt itt fogazat díszíti. A párkány fölötti attikán a város címere.
Bejárata az udvari homlokzaton nyílik: kosáríves záródású, tagolt, záróköves szalagkerettel, a szárkövek négyzetes toszkán falpillérek. Az udvari homlokzat ablakai állótéglány alakúak, a fszt-en egyszerű, az emeleten tagolt szalagkerettel.
A szecessziós épületszárnyakra a változatos tető- és oromzati formák, valamint a höbörcsös vakolatban sima felülettel, eltérő színnel (fehér) megjelenő növényi és figurális díszítőelemek jellemzőek.

állapot leírása:
A század eleji átépítés alkalmával az eredeti városháza funkció sok egyébbel - színház, étterem, stb. - bővült. Az épület ma is többfunkciós.

Állapotjelentések

2014.05.30 16:46 klo állapot: 4 - pont: 13

Az újabb építésű, szecessziós rész állapota viszonylag jó, a klasszicista szárnyé kevésbé. Ott erőteljesebb a vakolathullás, bár sok helyütt akadnak gondok a homlokzattal. Inkább négyes alá.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kisvárosháza (0.029 km)
Lakóépület (0.144 km)
Lakóépület (0.153 km)