Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Sarlós Boldogasszony
azonosító:
2332
törzsszám:
617
szélesség (lat):
N 46° 20,375'
hosszúság (lon):
E 19° 3,176'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
462
település KSH kódja:
32540
földhivatal:
Baja Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, DNy-i homlokzati tornyos templom, a szentély ÉNy-i oldalához kapcsolódó sekrestyével. Hajó oldalfalain, középen kis kiülésű rizalitok, a rizalitok és a szentélyzáródás fölött kontyolt nyeregtetővel. DNy-i homlokzatán pilaszteres tagolás. Csehsüveg boltozatos hajó, a bejárati oldalon karzat, a karzatalja poroszsüveg boltozatos. A toronyaljában építési emléktábla: 1736, 1807, 1936. Falképek: 1936, 20. század második fele. Festett üvegablakok: 1909-1910. Berendezés: jellemzően 19. század eleje; fő- és mellékoltárok, oltárkép: 19. század közepe (Lacza Endre, a kalocsai érsekség festője); tabernákulum, szószék, keresztelőkút. Korábbi, 1736-ban emelt templom falainak felhasználásával épült 1806-1807-ben. 1936-ban renoválták.
külső leírás:
Egyhajós templom a hajónál keskenyebb és alacsonyabb? egyenes záródású szentéllyel, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, fémlemez fedéssel.
Az épületen lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe, mely a főhomlokzati tömbön háromrészessé bővűl.
A főhomlokzati tömbnek és középrizalitjának széleit toszkán pilaszterek hangsúlyozzák ill. zárják le. A rizalit tengelyében nyílik a szegmentíves lezárású, kereteletlen kapu és az állótéglány alakú, a téglalap rövidebb oldalánál kisebb átmérőjű félkörívvel záródó, szintén kereteletlen ablak. A főpárkány tagolt gerendázata követi a félkörívet.
A főpárkány fölött két toronyszint emelkedik, a párkánytól az átvezetést sima voluták biztosítják. A két szintet egymástól osztópárkány választja el, erre ül a második szint lábazata, a második szintet kétrészes főpárkány zárja le, képszékében órák. Az első szintet állótéglány alakú, szalagkeretes ablak töri át, felső sarkai íveltek, a másodikat állótéglány alakú, félköríves záródású, könyöklős ablakok, melyeknek szárkövei toszkán pilaszterek. A második szint sarkait lizénapárok hangsulyozzák. A hajó ablaki egy-egy boltozatszakasznyi szélességű mélyített faltükörben helyezkednek el, szegmentíves záródásúak, keret nélkül.

Állapotjelentések

2018.03.25 17:47 Ego103 állapot: 5 - koordináta: N 46° 20,367' E 19° 3,185' - pont: 118

Erőt sugárzó épület kellemes környezetben. Egyik oldalon a szépen felújított Községháza, a másikon a présházak.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.