Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
2363
törzsszám:
679
szélesség (lat):
N 46° 49,506'
hosszúság (lon):
E 19° 59,358'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
cím:
helyrajzi szám:
164
település KSH kódja:
24545
földhivatal:
Kiskunfélegyháza Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombtetőn, szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély és a hajó D-i oldalához kapcsolódó félnyeregtetős sekrestyével. Ny-i főhomlokzata középső tengelyében kapu, fölötte címer, monogrammal: AT, a szélső tengelyében, a karzatszinten félköríves záródású szoborfülkék. Csehsüveg boltozatos hajó, a bejárati oldalon későbbi karzat. Berendezés: jellemzően 18. század közepe: fő- és mellékoltár, szószék: 1755, Mária-szobor: 18. század vége. A korábbi, középkori templom helyén építtette gróf Althan Mihály Károly váci püspök 1752-1755 között. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor, 18. század második fele; kereszt és Árpád fejedelem szobra, 1990-es évek.
külső leírás:
Domb tetején szabadon áll a téglalap alaprajzú hajóval, keskenyebb téglalap alaprajzú szentéllyel, a szentély és a hajó déli oldalához csatlakozó földszintes sekrestyével, valamint a nyugati homlokzat fölé egy központi toronnyal épült barokk római katolikus plébániatemplom.
A hajó nyeregteteje palával, a torony bádoggal fedve, a sekrestye szintén bádoggal.
A templom nyugati homlokzata: A torony enyhén előreugrik, így középrizalitot alkot. Fszt-en a rizalitban téglalap alakú szalagkeretes, kétszárnyú kapu, felette cimer és "AT" monogram, balról egyszárnyú, téglalap alakú, szalagkeretes bejárat, jobbról ugyanilyen ablak. Emeleti részen kétoldalt 1-1 félköríves záródású szoborfülke, középen a főkapu felett konvex íves ablak.
A főpárkány után az oromzat közepén a 3 emeletes torony szintenként 1 köralakú, 1 fektetett téglalap és egy téglalap alakú ablakkal. Ívelt tetőzet huszártoronnyal.
Templom déli oldalánál a dombon szobrok: Nep. Szt. János (barokk), Kereszt, Árpád fejedelem (utóbbi években készült).
Nep. Szt. János talapzatán felirat:
PATRONE
S. I. M.
O. D. N.
(köv. 3 sor olvashatatlan)
állapot leírása:
Folyamatos felújítás. 1997.

Állapotjelentések

2009.10.24 09:31 carmin állapot: 5 - pont: 10

Jó állapotban van változatlanul.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.