Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
2681
törzsszám:
1277
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
cím:
helyrajzi szám:
1, 2, 3
település KSH kódja:
14401
földhivatal:
Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, román stílusú, 12. sz.; 19-20. sz.-i átalakítással.
:
A Bodrog közelében kisebb magaslaton körítőfallal övezve szabadon álló, keletelt félköríves szentélyzáródású templom, nyugati oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal, a hajó északi oldalán modern, kereszt alaprajzú, sátortetős sekrestyével. A kváderekből épült templom nyeregtetejét és a torony gúlasisakját műemléki palafedés borítja. A torony körül vaskos, félkörös keresztmetszetű lábazati párkány fut körbe. A torony nyugati oldalának földszintjén nagyméretű, félköríves bejárat nyílik. Felette, a karzatszinten keskeny, álló téglalap formájú résablak látható. A következő szinten oldalanként (a keleti oldal kivételével) egy-egy, félköríves záradékú ikerablak. Az ikerablakok osztója kör keresztmetszetű, kockafejezetes. Az ablaknyílások áthidaló íve trapéz alakú vállkőről indul. Az ablakok közül a déli oldalon álló teljesen eredeti, a többi részben kiegészített. Az ikerablakok felett egykor ívsoros párkány húzódott, ez ma már csak helyenként van meg, legjobban a torony déli homlokzatán, de ott is részben kiegészítve a torony felső szintjén oldalanként egy-egy, az alsóbb szinten levőkhöz hasonló azonban némileg kisebb, szintén részben kiegészített ablakokat találunk. Felettük újabb - ugyancsak részben rekonstruált - ívsoros párkány húzódik. A hajó déli homlokzatának keleti szakasza újabb kori újjáépítés. A homlokzat nyugati harmadának alsó részén félköríves záródású, lépcsős tagozatú kapu nyílik. Felette, a homlokzaton három, félköríves záradékú, tölcséresen szűkülő ablak található melyek közül a középső és a keleti könyöklője rézsűs, a nyugatié - mely a többinél valamivel kisebb és magasabban helyezkedik el - vízszintes. A két szélső ablak részben rekonstrukció. A szentély keleti falában a hajó déli ablakaival megegyező formájú - részben rekonstruált - ablak nyílik. A modern sekrestye keleti falán nyíló ablakban másodlagos helyzetű gótikus nyíláskeret-elem található.

Állapotjelentések

2015.07.28 15:12 Zerind állapot: 5 - pont: 3

Állapotában nincs változás, ami nem is csoda, hiszen pár héttel ezelőtt készült az előző jelentés.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.