Megújulásunk támogatója:  

Ganz nagyszerelde

azonosító:
281
törzsszám:
16001
szélesség (lat):
N 47° 30,673'
hosszúság (lon):
E 19° 1,386'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
feldolgozó ipar
eredeti típus:
gépipari üzem
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
13204/11, 13204/8, 13204/15, 13204/5 (környezet: 12722/2, 13204/9, 13204/10, 13204/13, 13211, 13213, 13215/8, 13215/9, 13215/10, 13215/11, 13215/12, 13215/13, 13215/14, 13215/16, 13215/17, 13226, 13233, 13234, 13235/6, 13235/9, 13235/31, 13235/32, 13235/33, 13235/39, 13235/40, 13235/42, 13235/45, 13235/55, 13235/56, 13235/58, 13235/69, 13238, 13240/1, 13240/2, 13243, 13263/1, 13263/2, 13264/2, 13264/1, 13264/3, 13204/12, 13204/14, 13239, 13242)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
A Ganz ipartelep Kisrókus u. és Marcibányi tér sarkán lévő csarnoképülete.
külső leírás:
Az Ezredes utca, Kis Rókus utca, Margit körút és a Lövőház utca által határolt egykori gyárat ma a Fény utca osztja két részre. A Millenáris park a trapéz alakú felső telektömbben helyezkedik el, amelyet a Lövőház utca - Ezredes utca - Fény utca - Kis Rókus utca határol, és a Káplár utcának a parkon keresztülhúzódó, sétányként kialakított területe (13204/12) oszt két részre. Az Ezredes utca felőli felső részen a Lövőház illetve a Kis Rókus utca felől utcavonalban zárt sorban az egykori gyár épületei állnak, köztük pedig a park felső része található. A Lövőház utcában irodaépületek állnak: az A (13204/8), illetve a Z épület (13204/9). A Kis Rókus utcában a kiállítóteremmé alakított és új épületrésszel (C) egybekapcsolt, északkelet-délnyugat tengelyű, többhajós üzemcsarnokok (B, D) helyezkednek el (13204/11). A Millenáris park Fény utca felőli alsó fele nem terjed ki a teljes telektömbre, a Lövőház utcában a XX. század első felében épület lakóházak sora áll. Ezekhez a Káplár utcának a parkon keresztülhúzódó szakaszán csatlakozik az egykori gyár U épülete. (Mivel az új telekhatár az épületen fut keresztül, elvileg csak annak bontását követően lett volna mód a telekosztásra.) Az U épület telkén (13204/13), a Lövőház utcai lakóházak mögött a Zöld Péter játszótér található. A 13204/15 helyrajzi számú területen két épület áll: A Kis Rókus utcában a Millenáris Teátrum (E), a Fény utcában pedig a Fogadó (G). Az E épületnél a 2000-ben kialakított Kis Rókus utcai telekhatár az épületen keresztül húzódik, az épület északkeleti vége közterületen áll.
A Fény utcától délkeletre eső területen a 13204/3 hrsz. telek Margit körúti oldalán a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium épülete helyezkedik el. A minisztérium mögött, a telek közepén az új szerelőcsarnok (M) található, amelynek toldaléka utcavonalban áll a Kis Rókus utcában. A Minisztériumot és az M épületet a Kis Rókus utcában az N épület kapcsolja össze. Szintén utcavonalban, de szabadon áll a következő épület, a melegpörgető (L).

A épület. A Ganz Villamossági Művek központi irodaépülete
U-alaprajzú, három emeletes, kontyolt nyeregtetővel fedett irodaépület a Lövőház utca és az Ezredes utca sarkán. A Lövőház utcai homlokzaton három ablaktengellyel rendelkező Ezredes utcai szárny kissé magasabb főpárkányával némileg elkülönül a fő épületszárnytól. Ezredes utcai homlokzata középrizalitos 2+3+2 ablaktengellyel. A Lövőház utcai hosszú homlokzatot az említett 3 tengelyt követően három rizalit tagolja: 3+9+6+9+3 ablaktengellyel. Az övpárkánnyal lezárt földszint fala vonolozott. A szalagkeretes ablakok mind a négy szinten könyöklőpárkánnyal és zárókővel rendelkeznek. Az első emeleti ablakokat ezeken túl szemöldökpárkányok is hangsúlyozzák. Középfolyosós elrendezésű, födémei poroszsüveg boltozatosak. (77-83. kép)
.
B épület, egykori Nagyszerelde, ma Nagycsarnok
Az aszimmetrikus tömegű, négyhajós, bazilikális csarnok szegecselt acélszerkezettel. Elrendezése leolvasható a Kis Rókus utcai véghomlokzatról: az Ezredes utca felőli oldalhajót egy szélesebb és magasabb főhajó, majd két egyforma, a felsővel megegyező méretű oldalhajó követi. A főhajó manzárdtetős, melynek oldalsó meredekebb síkjai és alattuk az oldalfalak végig üvegezettek. A mellékhajók lapos hajlásszögű nyeregtetőiből háromszög keresztmetszetű felülvilágítók emelkednek ki. A Kis Rókus, illetve az Ezredes utcai eredeti homlokzatot beton kitöltésű acélváz tagolja. A betonfal felületét vízszintes zsalunyomok élénkítik. A másik két homlokzat új. A délkeleti homlokzat téglaburkolatos fal oldalt és felül ablaksávval, előtte két kisebb trapezoid formájú, üvegfalú bővítmény áll. A délnyugati oldalon hangsúlyosan túlnyúló tetőt a hajók középtengelyében álló pillérek támasztják alá. Az árkádok mögötti homlokzati falat függőleges tégla-üveg csíkok alkotják.
A belső térben az eredeti oldalfalakon és a pilléreken megjelenik a betonnal kitöltött szegecselt acélerősítésű vázszerkezet. A térlefedő szerkezet szegecselt rácsos tartókból áll. A zárt részek tégla betétes monolit vasbetonból készültek. Megőrizték a híddarukat is a darupályákkal együtt. A csarnok belső terében az eredeti épületszerkezettől jórészt független, hangsúlyos új acélszerkezettel tartott, szabad formálású galériák helyezkednek el. (39-50, 84-85. kép)

D épület, egykori Nagyforgácsoló, ma Kiscsarnok
Öthajós, bazilikális üzemcsarnok maradványából kialakított kiállítási épület. A főhajó két oldalán keskeny, egy tengelynyi mellékhajók találhatók, amelyeket kívül kétszeres szélességűek követnek. Alacsony hajlásszögű nyereg ill. félnyereg tetők fedik, a főhajó tetejének közepén háromszög keresztmetszetű felülvilágító van. Északnyugati oldalához az új bejárati épületrész kapcsolódik, a park délnyugati homlokzata új üvegfal. Vakolt eredeti homlokzatait egyszerű lemezből képzett főpárkány zárja le, nyerstégla lizénák osztják szakaszokra, amelyeknél a fallábazat golyvázódik. A lizénák között két szinten szegmentíves ablakok vannak, amelyek tégla könyöklősek, enyhén kiemelkedő vakolt kváderezett záradékkal.
A Kis Rókus utcai, 3+3+3 tengelyes véghomlokzaton a földszint bal oldali két tengelyében a lizénák közeit teljesen kitöltő, egyenes záródású garázsbejáratok vannak. falazva, a főhajón az emeleti sávban magas, vízszintesen négy részre osztott ablakok találhatók. Az oldalhomlokzatokat vakolt támpillérek osztják szakaszokra. Az északnyugati 6+1, a délkeleti 1+6+4 tengelyes. A bazilikálisan kiemelkedő főhajó oldalfalai szalagablakosak két sávban.
A csarnokban a födémet negyedkörökből összeszegecselt hengeres pillérek tartják. A főhajóban változó magasságú, diafragmákkal erősített szegecselt acélgerendák, a mellékhajókban egyszerű szegecselt acélgerendák tartják acélszelemeneket és a tégla betétes monolit vasbeton födémet. A mellékhajókban a darupályák is az eredeti pillérekre terhelnek, a főhajó darupályáját utólagosan a pillérek elé helyezett acélgerenda-támaszok tartják. A csarnokba új acélszerkezetű rámpa- és galériarendszert építettek be.(51-68, 86. kép)

E épület, egykori Transzformátorgyár, ma Teátrum
Bazilikális keresztmetszetű, szegecselt acélszerkezetű üzemcsarnokból kialakított színház. A hét szakasz hosszú épület délnyugati végén a főhajó tartószerkezete három szakasszal túlnyúlik, és szabadtéri színpad fölött képez tetőt. Ennek északi oldalán az északkeleti homlokzati fal folytatásaként csepp alakú, faburkolatos toldalék lép elő a nyerstégla homlokzatú, nagy ablakfelületekkel tagolt fő tömegből.
A klinkertéglás oldalhomlokzatokat lizénák tagolják. A négy sorban elhelyezkedő ablakok fekvő téglány alakúak A nagy üvegfelületekkel ellátott kiemelkedő középrész falai vakoltak. A mellékhajók tetejéből haránt irányú, háromszög keresztmetszetű felülvilágítók emelkednek ki. A 3+4+3 tengelyes Kis Rókus utcai homlokzaton a mellékhajók zárópárkánya a főhajón is áthúzódik. Az erőteljes lábazati párkány és a kéttagú főpárkány között lizénák húzódnak. Az ablakok két szinten sorakoznak, a földszintiek keskenyebbek, az emeletiek teljesen kitöltik a lizénák közötti felületet. A főhajó oromfalán levő ablakok az emeletiekkel megegyező kialakításúak, de a fal itt vakolt.
Pillérekként téglalap keresztmetszetű, szegecselt idomacél rácsos tartók szolgálnak. Az épület fedését keresztirányú, nem párhuzamos övű rácsos tartókra helyezett I-acélszelemenek tartják.
A főhajóban ház a házban elv alapján alakították ki a színház terét, amelynek oldalfalai a rácsos tartókból képzett támaszokon kívül állnak. Felső lezárása rácsos főtartók alsó síkjához illeszkedik. A színháztermet két, illetve három szinten kiszolgáló helyiségek veszik körül, attól hangzsilip szerepét is betöltő közlekedővel elválasztva. (69, 87-88. kép)

G épület, egykori Vasöntöde, majd Gépjavító műhely, ma Fogadó
A G-vel jelölt épület a Fény utcára merőleges, utcavonalban álló, három nyeregtetős tömegből áll, amelyek északkelet felé egyre alacsonyabbak. A három tetőből háromszögű felülvilágítók emelkednek ki. A legalacsonyabb rész korábbi a két nagyobbnál. Látszótégla homlokzati falai vannak. Az oromzatos véghomlokzatokat lizénák keretezik, amelyek téglalépcsőzetben folytatódnak. Az utcai homlokzatot két nagy, acélüvegezésű, szegmentíves záródású ablak töri át, az udvarit középen egy hasonló. A két magasabb tömeg épületvázát szegecselt fémerősítéses betonpillérek alkotják, illetve közöttük derékszögű raszterben szegecselt acélelemek tagolják; részben tégla kitöltéssel, részben nagyméretű acél osztóbordás ablakokkal, a kiváltók vonalában pedig betonsávokkal. A három csarnokot belül a földszinten pillérek választják el egymástól. Mindhárom épületrészben galéria húzódik végig, a délkeleti résznek efölött emelete is van. A fedés szegecselt kötésű rácsos főtartókra terhel. (70-72, 89-93. kép)

L épület, Melegpörgető
Az L-alaprajzú, lapostetős épület egy zömök téglány tömbből, és a Kis Rókus utca felé kinyúló, kisebb szárnyból áll. Észak- és délnyugati homlokzata minden tagolóelemtől mentes, sík felületű. A délnyugati kő-, az északnyugati téglaburkolatos. A dél- és északkeleti homlokzatokat 45°-os lesarkítás kapcsolja össze, e kőburkolatos homlokzatok tetején két részes ablaksáv húzódik, amelyet alul kopilit-üveges, felül négyzetes osztású.
A Kis Rókus utca felé kinyúló szárny belső oldala téglaburkolatos, fent lamellás nyílásokkal. A belső sarokban két pillérből és vasbeton lemezből álló előtető helyezkedik el. A Kis Rókus utcai homlokzat téglaburkolatos, négy emeletén ablaksávokkal, amelyek részben kopilit-üvegesek, részben négyzetes osztásúak. Az ablaksávok jobb oldali végén kis vészkijárati erkélyek találhatók, létrával. (94-97. kép)

M épület, Új szerelőcsarnok
Téglány alakú, üzemcsarnok három hajóval. Födémszerkezetét vasbeton pilléreken nyugvó rácsos tartók hordozzák. A két nagy hajóban egymás fölött két darupálya fut. A keleti oldalon egy keskenyebb és alacsonyabb, emeletes csarnok húzódik. Lapostetős, a középső csarnok tetejét négy háromszög alakú felülvilágító töri át. A vakolt téglafalak alkotta homlokzatokon függőleges ablaksávok nyílnak, a felső lezáró sávban álló téglány ablakok vannak. A keleti hajó ennyivel alacsonyabb, ott ez a sáv hiányzik, illetve a lapostető felett a szomszédos hajó falán jelenik meg. A keleti homlokzat közepén egy komolyabb épülettömb csatlakozott a csarnokhoz, az un. "vákuum toldalék", melyet a közelmúltban elbontottak.. A Kis Rókus utcai oldalon egy kétemeletes toldalék zárja le a csarnokot, amelynek lapos teteje felett annak nagy ablakai láthatók, a járulékos helyiségeket ill. trafót magába foglaló alacsonyabb tömb a melegpörgető felé kissé túlnyúlik a csarnokon, a Margit körút felé pedig az N jelű irodaépülethez kapcsolódik. (75, 98-102. kép)

N épület, Kis Rókus utcai irodaszárny
Az M jelű üzemcsarnok északkeleti végén levő kétemeletes épülettel szervesen egybeépített irodaépület. A homlokzattagolás tükrözi a két eltérő funkciót. Az üzemcsarnokokhoz funkcionálisan kapcsolódó kétemeletes tömb, a falsíkba mélyedő fekvő téglány ablakokkal rendelkezik - ez alkotja az egyik tömeget, a Margit körút felőli, négyemeletes irodaépület pedig a másikat. Utóbbi jellegzetességei a homlokzat síkjában üvegezett ablakok. Az irodaszárny 10 tengelyes szakaszát követően 5 tengelynyi szélességben a két tömeg egymásba metsz, az üzemi tömb felett folytatódik az iroda tömbje, majd annak lapos teteje felett az üzemcsarnok ablakai jelennek meg. A vizuális egyensúlyt a homlokzat Margit körúti végén, a negyedik emeleten hat kis kiülésű, műkő mellvédes erkély biztosítja. Udvari homlokzata ugyanilyen kialakítású, innen nyílik az épület bejárata. Az épület keleti végéhez a Margit-körúti irodaépület egy nyaktaggal kapcsolódik. (76, 102-105. kép)

Állapotjelentések

2010.09.20 11:59 prozak01 állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,680' E 19° 1,331' - pont: 4

Kifejezetten jó állapotúak az épületek, nagyszerűen sikerült őket hasznosítani. Bárcsak valami hasonló megvalósulhatna például a már régóta romladozó IX. kerületi Nagyvásártelepen..

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

iskola (0.077 km)
Lakóház (0.091 km)
Lakóház (0.114 km)
Lakóépület (0.187 km)
Lakóépület (0.252 km)
Lakóépület (0.269 km)
Enyedi-villa (0.299 km)
Lakóépület (0.305 km)