Megújulásunk támogatója:  

Mágóchy-Alaghy-Sennyei-várkastély

azonosító:
3026
törzsszám:
1328
szélesség (lat):
N 48° 19,812'
hosszúság (lon):
E 21° 49,719'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
várkastély
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
1/1, 1/2, 2, 52
település KSH kódja:
15893
földhivatal:
Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Bodrogközi múzeum, volt Mágóchy-Alaghy-Sennyei várkastély, középkori eredetű, reneszánsz, 1533-1556 között kezdték építeni. 1580 körül a Mágóchyak, 1610 körül az Alaghyak építették tovább. Jelenlegi formája az 1987-es helyreállításkor alakult ki. Egy
:
A település nyugati szélén, kisebb homokdombon álló téglány alaprajzú észak-déli tengelyű, kéttraktusos részben alápincézett, egyemeletes, manzárdtetős kastélyépület, déli sarkain ötszög alaprajzú saroktornyokkal. A saroktornyokat ívelt vonalú gúlasisak fedi. A kastélyt szabálytalan négyszög alaprajzú körítőfal övezi. A körítőfal sarkain kerek alaprajzú (a délnyugati sarok kivételével eredetileg négyzetes, majd egy déli bővítménnyel kétosztatúvá és így téglalap alaprajzúvá alakított) tornyok állnak. A körítőfal déli szakaszának tengelyében romként bemutatott farkasvermes. belső aknás megoldású, egykor felvonóhidas szerkezetű kaputorony maradványai láthatóak. A körítőfal megmaradt szakaszain és a tornyokon helyenként két szinten elhelyezkedő, kisméretű belülről szegmentíves záradékú, lőrések találhatóak. Az északi saroktornyokat kívülről kisebb pillérek támasztják. A körítőfal keleti szakaszának déli végén jelenleg 18. századi eredetű, félköríves záradékú, felül timpanonnal lezárt kapu nyílik. A körítőfal északi szakaszának belső oldalán rekonstruált fa gyilokjáró húzódik. A délnyugati saroktorony keleti külső homlokzatára az egykori külső kapukeret tört parkanyu guttasoros rozettás, Alaghy - címerrel, évszámmal és latin nyelvű felirattal díszített eleme, vannak felerősítve. A kastélyépület déli homlokzata háromtengelyes, de a földszinti és emeleti nyílások nem egészen egymás felett állnak, s a tengelyek is aszimmetrikusan helyezkednek el. A nyílásokban részben eredeti, részben téglával kiegészített reneszánsz kőkeretek láthatóak. A földszinten a nyugatról számított első tengelyben füles keretű bejárati ajtó áll, felette reneszánsz keretben Mágóchy - címeres építési tábla, részben latin, részben magyar nyelvű felirattal. A másik két tengelyben egy-egy - egymástól eltérő magasságban nyíló - élszedett kőkeretes, négyzetes formájú ablak áll, egyszerű, konzolos könyöklőkkel. A nyugati ablaktól jobbra félköríves záradékú pincelejárat nyílik. Az emeleten a tengelyekben csak függőleges középosztóval ellátott, egyszerű reneszánsz tagozatú, szemöldök- és könyöklőpárkánnyal díszített ablakok állnak. Az egymástól némileg eltérő alaprajzú és elhelyezkedésű saroktornyok földszinti homlokzatszakaszainak alsó részén kicsiny, álló téglalap alakú, egyenes záródású, befelé tölcséresen szűkülő lőrések nyílnak. A földszinti homlokzatszakaszokban feljebb egy-egy téglából falazott reneszánsz tagozatú, könyöklőpárkánnyal és egyenes szemöldökpárkánnyal díszített, közel négyzetes formájú ablakok nyílnak (a délnyugati torony déli oldalának ablaka a belső, későbbi boltozat miatt be van falazva). A sarkokat követő sávokat és a földszintet az emelettől elválasztó egyszerű övpárkány alatti sávot vörös színű kváderfestés tölti ki. Az emeleti szakaszokban a földszinti nyílásokhoz hasonló, azonban némileg gazdagabban tagolt profilú, továbbá háromszög alakú timpanonokkal lezárt ablakok nyílnak. A délnyugati torony déli emeleti ablakának timpanonjában sgrafitto-technikával készült Alaghy - címer és monogram, a délkeleti torony déli emeleti ablakának könyöklője alatt festett felirattöredék látható. A sarkokon és az emeletet lezáró párkány alatt vakolatból készült, rusztikázott felületű kváderimitációk vannak. Mindkét torony felső részén sgrafittodíszes tórpeárkád-sor húzódik, a félköríves záradékú árkádok felső részén virágokkal övezett kerek lyukakkal. A kastély keleti homlokzata háromtengelyes. A földszinti és az emeleti nyílások itt sem pontosan egymás felett vannak. A földszinti nyílások itt is élszedett, konzolos könyöklőjű ablakok, míg az emeletiek reneszánsz tagozatú, kétosztatú, könyöklő- és szemöldökpárkánnyal díszített ablakok. Az északkeleti sarkot rekonstruált, kék-vörös színű, szélein íves motívumokkal díszített, festett kváderezés követi. Az északi homlokzat középső szakasza visszaugratott, az épület északnyugati sarka utólagos toldalék. Az eredeti falszakaszok sarkain itt is megtaláljuk a kék-vörös kváderfestést. A háromtengelyes homlokzat nyugati szakaszára eső első tengelyben a már ismert reneszánsz nyílástípusokat találjuk. A középső szakaszban két kisebb, álló téglalap alakú, keretezés nélküli ablak, míg a nyugatiban két barokk, vakolt szalagkeretes ablak van. A nyugati homlokzat kéttengelyes. Az északi tengelyben a földszinti nyílás - a többi oldaltól eltérően - egy kétosztatú, élszedett, szintén konzolos könyöklőjű, de szemöldökpárkánnyal is rendelkező ablak, míg az emeleti nyílás formája a már ismert rendszerbe illik. Ugyancsak a többi oldalon megfigyelt nyílásrendszernek felel meg a déli tengely földszinti és emeleti ablaka.

Állapotjelentések

2014.06.22 15:14 ngabi állapot: 5 - pont: 13

Sikerült bejutni a várba, szép kiállítást láthattunk, állapota nagyon jó, felújított

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.