Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
3732
törzsszám:
1723
szélesség (lat):
N 47° 13,034'
hosszúság (lon):
E 18° 32,438'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Fejér
helység:
cím:
helyrajzi szám:
188
település KSH kódja:
25751
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, szentélye román stílusú, 13. sz. Újjáépítve barokk stílusban 1720 körül. Tornya 1769-ből. Bővítve 1910-ben.
:
A község központjában, az átmenő főúttól kissé beljebb, kissé magasodó szabad területen áll. Zaklatott tömege a dilettáns átalakítások eredménye. A barokk kori templom tömege szinte változatlan a félköríves középkori szentéllyel és a toronnyal együtt, az új hajó tömege merőlegesen fut neki a D. hosszoldalnak. A torony a középkori hajó előtt magasodik, de csak gyenge mása hajdani - feltételezett - barokk formájának. Lesarkított, lizénákkal keretezett övpárkányokkal osztott volt, most elkent, tagozat nélküli, csupasz falakkal mered az égnek, lukakban kapu, ablakok, sovány keretben. Gyenge zárópárkány futja körül, azon palával fedett 4 oldalú gúlasisak. A kapu fölött 1713 és 1769 karcolás a vakolatban. A torony mögött hátul egyenes oromfalba átmenő sima homlokzat 2, ill. 1 (jobboldalt) félköríves záródású vasablak. Egyetlen figyelemre méltó eleme a kapu bal oldalán befalazott római kori kő relief 3 elmosódott alakkal. Az É. fal (hajdan a hajó oldalfala, most a szentély végfala) tömör. Az új hajó oldalfalain 2 félkörös záródású, vakolt keretes ablak. A D. homlokzaton falpillérek között újabb 2 szárnyú kapu. Körbefutó főpárkány, fölötte korabeli vasútállomásokra emlékeztető oromfal 1912 évszámmal és felirattal: "XIV. sz. alapjára újjáépült 1713 / megújítva 1769 / megnagyobbítva 1912 / …" (érdektelen további) Az épületszárnyak szürke palával, a középkori szentélymaradvány bádoglemezzel fedett. A régi szentélytől É-ra Nepomuki Szent János rutinos kidolgozású, jó állapotú kő szobra, későbarokk stílusú talapzaton. Felirata: "Állíttatott / az 1834-dik / esztendőbe" A templomfal tövében Pilsag György plébános sírkeresztje 1853-ból. A torony közelében kő kereszt, kő Krisztus-szoborral, falusias, vaskos formákkal, barokkos, csigás talapzaton. Felirata: "Sumptibus / nobilis / Joannis / Nagy / 1794. / Megújíttatott / 1869." Eklektikus vas kerítéssel körülvéve. A szobor kissé málladozó állapotú, de figyelemre méltó.

Állapotjelentések

2009.02.08 14:42 Fairy állapot: 4 - koordináta: N 47° 13,039' E 18° 32,428' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.
Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.