Megújulásunk támogatója:  

Görögkeleti szerb templom, Rác templom

azonosító:
3887
törzsszám:
1550
szélesség (lat):
N 47° 11,430'
hosszúság (lon):
E 18° 24,106'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
g.kel. templom
megye:
Fejér
helység:
cím:
helyrajzi szám:
5630
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Gör.kel. szerb templom, barokk, 1770-1772, tervezte Kerschhoffer János. Hajójában freskók, 1775-1776. Berendezés: ikonosztáz, rokokó, 1772-1774, festette Jovan Grabován és Grigorju Popovicz; Mária-oltár, stallumok, rokokó, 1772-1774.
külső leírás:
Jellege:
Körítőfallal övezett kertben, az utcasorba illeszkedve, szabadon áll a keletelt, nyugati homlokzati tornyos, félkörös apszissal záródó, barokk templomépület.
Külső:
A körítőfal déli oldalán, kiemelt falrészben ül az egyenes záródású, tagozott kőkeretes bejárati kapu.
Az utcára néző, nyugati homlokzat alsó szintjét háromrészes főpárkány zárja. A szintet osztó toszkán pilaszterek alatt kőlábazat, felettük a főpárkány golyvázódik. A középső pár a torony síkjában kissé előrelép. Itt nyílik a kis méretű, egyenes záródású, kőkeretes kapu, fölötte félkörzáródású, váll- és záróköves, egykor festménnyel díszített szoborfülke, könyöklője alatt copf köténnyel. A torony második szintjét lizénák keretezik, csonkapárkány zárja, szalagkeretes körablak töri át, s vázadíszes volutában végződő, íves oromfallal kapcsolódik a homlokzat szélső-alsó részéhez. A torony legfelső, pilaszterek keretezte részét tagozott övpárkány osztja, ezen ülnek a félkörzáródású, zárókődíszes, vállpárkányos harangablakok. A háromrészes órapárkány fölött copf motívumokkal díszített, tört vonalú sisak ül, tetején kereszttel.
A hajó fala lizénatagolásos, kétrészes főpárkánya körbefut. A nagy méretű lantablakokkal áttört falú hajó bejárata délről nyílik: az itt ülő kapu kőkeretes, egyenes záródású, füles kialakítású, zárókövében 1772-es felirat. A kapu fölötti lantablak két oldalán álló falfülkében freskónyomok. Az apszisban és az északi karzati falban kis oválisablak, előbbi fölött falfülke.
A déli falban 18. századi sírkövek.
Nyeregtető, cserépfedés.
Belső:
A templom belseje toszkán falpilléreken támaszkodó, háromszakaszos hevederes csehsüvegboltozatos hajóból, ehhez keletről csatlakozó félkupolával zárt apszisból, nyugatról a két pilléren támaszkodó, karzatos toronyalj három, kisebb csehsüvegboltozattal fedett részéből áll. A falakat és a boltozatokat borító freskódísz a hagyományos előírásoknak megfelelő, az oldalfalakon a védőszent, Keresztelő János illetve Jézus életéből vett jelenetek futnak. Az oldalfalak alsó soraiban körben szentek állnak, felettük a falszakasz további két mezőre osztott.
A hagyományos rendszerű, rokokó ikonosztáz alsó sorában Szt. György, Miklós, az Istenanya, Jézus, Keresztelő Szt. János és Szt. Demeter alakja látható. Az ikonosztáz egyéb képei a szokásoknak megfelelően helyezkednek el.
A képfal mögött az apszis félkupolája öt sorra osztott: legfelső félkörében Mária megkoronázása és a Szentháromság ábrázolása, alatta szentek sora, majd Jézus életéből vett jelenetek, végül alul újabb két sorban szentek sorakoznak.
Az első boltmező boltozati medalionjában ülő Jézus Krisztus alakját 10 angyal, lejjebb 20 szent veszi körbe, a "csegelyekben" az evangélisták ábrázolásai.
Az első boltszakasz déli falán az angyali üdvözlet és Jézus születése, északi falán Jézus színeváltozása és Jézus mennybemenetele látható. A boltszakasz déli falánál copf püspöki trónus, az oldalfalaknál énekeskarzat áll.
A második boltmező mennyezetén az Atyaisten alakja körül angyalok táguló körei: négy majd tíz égi lény veszi körbe a Teremtőt, a csegelyeken is angyalok vigyáznak.
A második boltszakasz déli falán Jézus bemutatása a templomban illetve megkeresztelése látható a bejárat felett, északi oldalán pedig Jézus pokolra szállása és feltámadása.
A harmadik boltszakasz mennyezetén az Istenanya, őt angyalok és szentek veszik körül.
A harmadik boltszakasz déli oldalfala a szentek sora fölött három mezőre osztott: Lázár feltámasztása alatt a jeruzsálemi bevonulás, majd a Zakariásnak megjelenő angyal látható. Az északi falon Jézus levétele a keresztről illetve alul Heródes lakomája.
A toronyalj pilléreinek keleti, patkó alakú homlokfalán szentek felett balra a prédikáló János, jobbra lefejezése, bal oldalon feljebb Jézus elítélése, jobbra Jézus keresztre feszítése, az ív fölötti három képen balról jobbra Mária születése, halála, templomi bemutatása látható.
A toronyaljtól délre található kis boltmező mennyezetén angyal néz le. A boltszakasz déli oldalfalán Veronika kendője, Mózes a csipkebokorral, Anna és Joachim találkozása az Aranykapunál. Nyugati falán a Szentháromság hagyományos ábrázolása, északi oldalán Jézus elfogatása, Mária és Anna képe látható.
A toronyaljtól északra található rész nyugati oldalán a toronylépcső fala hangsúlyos, rajta szentek három sora. A boltmező déli falán Krisztus ostorozása, alatta a Keresztelő fej nélküli testének temetése, míg északi falán a Keresztelő fejének temetését ábrázolják.
A toronyalji karzatalj boltmezejében Krisztus-fej látható, íveinek belső része szintén díszített: délen Joachim és prédikáció, keleten Krisztus kicsúfolása és Salome (?), északon Illés próféta és a hét alvó legendájának ábrázolásával.
A templom berendezését igényes faragású ikonállványok, padok, két faragott gyertyatartó egészíti ki.

Állapotjelentések

2011.03.05 11:57 Patikus állapot: 5 - pont: 6

Szinte hibátlan, nagyon szép, gondozott, jó állapotú a kis templom.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.