Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom, ferences templom

azonosító:
467
törzsszám:
15366
szélesség (lat):
N 47° 29,593'
hosszúság (lon):
E 19° 3,365'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24187
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
R.k. templom, (ferences templom), barokk. 1717-1743, Wieser Ferenc, 1858-1863. (Toronysisak romantikus).
:
Homlokzati torony nélküli barokk templom, a Ferenciek tere és a Kossuth Lajos utca sarkán, hátrahúzott, romantikus toronnyal.
A templom magas lábazatra álló háromtengelyes fő- és négytengelyes (szabad) oldalhomlokzatát három részes, sima képszékű, - a főhomlokzat középső tengelyben felfelé íves - főpárkány zárja le. A főhomlokzatot a lábazatra állított magas posztamensekről induló dór pilaszterek, az oldalhomlokzatokat lizénák tagolják. A főhomlokzatot, a főpárkány felett két oldalt tört íves és volutás szakaszokkal szegélyezett oromzati falmezők fogják közre a középső ablaktengelyben elhelyezkedő, lefelé keskenyedő, cartouche-os lizénákkal közrefogott és felül háromszögletű oromzattal hangsúlyozott oromzati falszakaszt. Az egyes homlokzati síkok, lizénák, pilaszterek közötti falmezői tükörkeretezettek. A főhomlokzat középső tengelyében elhelyezkedő, íves-domború homlokzati szakaszba illesztett, tagozatos keretezésű, törtvállról indított szegmensíves záródású főkaput, szegletes és kerek, alaprajzilag haránt állított, kompozit fejezetű oszlopok párjaira fektetett, golyvos indítású, részben egyenes, középen azonban szegmensíves szakaszból álló szemöldökpárkány emeli ki. E párkányon, a kapu kompozícióját a földgömbön álló Szűz Mária alakja uralja, karjaiban a Kisdeddel, aki a keresztet tartja kezében, Két oldalt, az oszlop párok felett egy-egy álló szárnyas angyal-figura fogja közre őket. A párkány alatt felfelé íves, keretezett mezőben domborműves keresztúti jelenet látható. A kapu keretezését kerek, foszladékokkal keretezett címerpajzs díszíti. Benne a ferences rend jelvénye keresztbe rakott sebzett kezek, (az Üdvözítőé és Assisi Szent Ferencé), közöttük kettős kereszt. A kapu mellett két oldalt, sima zárókő díszítésű, tagozatos, füles keretezésű, egyenes könyöklőkre ültetett, szegmensíves záródású ablakok helyezkedne el, amelyekben erős kovácsoltvas rácsokat helyeztek el. A kapu felett, középen tagozatos füles keretezésű, tört-szegmensíves záródású monumentális zenekarzati ablak ül egyenes könyöklőpárkányon. Az ablakok egyszerű állókonzolokra fektetett szegmensíves vonalú szemöldökpárkány díszíti, amelyen kőből faragott nagy ferences címer ül. E nagy ablak mellett két oldalt a szélső falmezőkben egy-egy zárókődíszes, tagozatos félkörívvel záródó és felette szegmensíves szemöldökpárkánnyal díszített félköríves alaprajzú szoborfülkében assisi Szent Ferenc és paduai Szent Antal szobrai állnak. A főpárkány főhomlokzati középső, íves szakasza feletti, az előbbiekhez hasonlatos, ám kosáríves szemöldökpárkánnyal hangsúlyozott szoborfülkében alcantarai Szent Péter szobra látható. Felette, a timpanonban nagyméretű sugaras Isten-szeme helyezkedik el. Az oromzat két oldalán, a volután, illetve a timpanon kifutó párkányán Toulouse-i Szent Lajos, Szent Bonaventura, Szent Benevenuto és Szent Rokus szobrai állnak. A templom oldalhomlokzatát egyszerű lizénák osztják négy mezőre. Minden falmezőben, a nyugati szélsőt kivéve - egy-egy, alul alacsonyabb, felül magasabb, tagozatos-füles keretezésű, zárókődíszes, szegmesníves záródású ablak helyezkedik el. A nyugati szélső tengelyben alul, az ablak helyett, Holló Barnabás 1900-ben alkotott és a templom falán 1905-ben elhelyezett Wesselényi-emlékdomborműve látható. E bronz dombormű, az 1838-as tavaszi árvízben csónakjáról pesti polgárokat mentő "árvízi hajóst" mutatja be, részben tagolt, felül enyhén szegmensívvel oromzatos, cseppdíszes keretben. A kereten alul a következő felirat látható középen: WESSELÉNYI MIKLÓS báró AZ ÁRVIZI HAJÓS EMLÉKÉNEK BUDAPEST FÖVÁROS KÖZÖNSÉGE
E felirattól balra
1838
MÁRCIUS 13,
jobbra
1905
ÁRPILIS 9.
feliratok helyezkednek el.
A templomnak az egykori ferences bérház és rendház, - ma: ferences bazár - épületéhez csatlakozó, déli oldalán, a templomhajó és a szentély külső sarkánál áll a torony. Ennek négyzetes alaprajzú tömbjét, a templomtető gerince fölött két részes övpárkány tagolja és a toronysisakot indító, a sarkokon egyenes, egyébként oldalanként egy-egy tört szegmensívpárba illesztett negatív szegmensíves szakaszból álló függőlemezzel koronázott háromrészes, oldalanként egy-egy üres óramezőt magában foglaló főpárkány zárja le. A torony oldalait az övpárkány alatt keretezett mélyített mezős falsíkok, az övpárkány felett pedig kompozit fejezetű pilaszterek fogják közre. A torony törzsén, az övpárkány alatt oldalanként egy-egy fekvő ovális ablak látható. Az övpárkányon, ugyancsak oldalanként, egy-egy - vállkövekkel és zárókővel díszített -, félköríves záródású ablak helyezkedik el, amelynek mellvédjében fonott korlát kapott helyet. Az ablak felett, magasra húzott, tört-íves szemöldökpárkányt alakítottak ki. A torony főpárkányán ovális ablakos posztamensen nyolcszögletű törzsű, magas sisaképítmény áll. A sisak törzsén, oldalanként keskeny, magas, félköríves záródású ablakok fognak közre a nyolcszög éleibe illesztett tárcsabetétes lizénákat. A toronysisak tömbje, a torony sarkain álló volutacsigákra állított tagolt kő obeliszkek között áll. A sisak hullámzó, - a lizénák felett egyenes, az ablakok felett íves - párkányán, ovális ablakos kő felépítményen, nyolcszögletű, íves ablakokkal ellátott, felfelé ívesen keskenyedő lezáró elem ül, amelyet toronygombban, és keresztben végződő, felfelé keskenyedő nyolcszögletű toronycsúcs tart.
Állapotjelentések

2015.07.13 08:39 prozak01 állapot: 5 - pont: 9

Még mindig nagyon szép, igazi feltöltődést jelent ide belépni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.