Megújulásunk támogatója:  

Tigris Szálló

azonosító:
557
törzsszám:
15412
szélesség (lat):
N 47° 29,983'
hosszúság (lon):
E 19° 2,969'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
eredeti típus:
Szálló
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24522
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Háromemeletes, klasszicista sarokház (volt Tigris Szálló) Hild József, 1839-1840. Homlokzata 1901-1902-ben átalakítva.
:
A háromemeletes épület 13 ablak-tengelyes Nádor utcai és 19 tengelyes Mérleg utcai homlokzatát a földszint fölött övpárkány, az első és a második emeleten egyszerű, a harmadik emeleten két részes kölnyöklőpárkány tagolja és két részes, - a gerendáizat felett fogsordiszes - főpárkány zárja le. A földszinten különféle, általaban rossz állapo-tú, igénytelen üzletportálok takarják el a homlokzat eredeti nyíláskiosztását. A Nádor utcai homlokzat középső ablaktengelyében elhelyezkedő egyenes zá-ródású kapu nyilását dór oszloppárra állított egye-nes szemöldökpárkányszakasz hangsúlyozza, - amelyen középen tigris fekvő szobra látszik -, két oldalt, az oszlopok felett, posztamenseken egy-egy antikizáló kőváza ül. Az első emeleti, tagozatos ke-retezésű ablakok mellvédjéiben, az öv és könyöklő-párkányok között kőbábos korlátok láthatók. Az ablakok felett itt csigás allókonzolokra helyezett egyenes szemöldökpárkányok kaptak helyet. A Naádor utcai homlokzat kivülról számított harmadik- negyedik ablaktengelyében, illetve a Mérleg utcai homlokzat kivülről számsított ötödik, illetve harma-dik, valamint középső ablaktengelyében fekvőkon-zolokra ültetett, kovácsoltvas rácsokkal ellátott erkélyek helyezkednek el. A kapu felett, a korinthu-szi fejezetű pilaszterpár köze fogott ablakot két ré-szes, koszorúdísszel közrefogott üres mezejű meda-lionnal ékesített szemöldökpárkánnyal emeltek ki. A második emeleti, állótéglány alakú, tagozatos ke-retezésű falnyílások felett, az első emeletiekhez ha-sonlatos szemöldökpárkányok kaptak helyet. Itt a Nádor utcai oldalon az első emeleti erkélyek felett, a Mérleg utcai homlokzaton kivülről számolva a hetedik-nyolcadik ablaktengelyekben láthatók erké-lyek. A Mérleg utcai oldalon az épületsarok felőli szélső ablaktengelyben az első és második emeletet összekötő, két szintes zárterkély ugrik ki a fal sík-jából, második emeleti mellvédjében, talán másod-lagos elhelyezésű nőifej domborműves medallio-nokkal. A harmadik emeleti állótéglány alakú tago-zatos keretezésű ablakok felett egyszerű szemöl-dökpárkányokat képeztek ki.

Állapotjelentések

2016.07.19 12:35 piroska állapot: 4 - pont: 18

A 2009 áprilisi jelentésben látott előcsarnokbeli festékpergés most már nagyon szembeszökő. A ház állapota általában jó.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.048 km)
Lakóház (0.052 km)
Lakóház (0.064 km)
Lakóépület (0.075 km)
Lakóház (0.100 km)
Lakóház (0.103 km)
Lakóház (0.104 km)
Lakóház (0.105 km)