Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
6100
törzsszám:
2535
szélesség (lat):
N 47° 42,324'
hosszúság (lon):
E 18° 0,612'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
2264/1
település KSH kódja:
4428
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A község központjában, magaslaton, szabadon álló, egyhajós, téglalap alaprajzú templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, K-i záródása felett kontyolt nyeregtetővel, D-i homlokzatához csatlakozó két, négyzetes alaprajzú előcsarnokkal, a K-i homlokzat sarkain és közepén egy-egy támpillérrel. D-i homlokzatán két román kori résablak. Síkmennyezetes hajó, a hajó K-i és Ny-i oldalán karzattal. Berendezés: historizáló, 1879, 1900. Orgona: 1901 (Kerékgyártó István). Korábbi, 13. századi templom maradványainak felhasználásával épült 1742-től. 1754-ben és 1785-ben megnagyobbították. Tornya 1802-ben épült, majd 1879-ben megmagasították. A templomot 1985-ben és 2000-ben tatarozták.
külső leírás:
A község központjában, a parókia és az iskola között, magaslaton, körbekerített területen szabadon álló, téglalap alaprajzú templom, a DNy-i homlokzat előtt emelkedő középtoronnyal, a DK-i homlokzathoz csatlakozó két, négyzetes alaprajzú előcsarnokkal, az ÉK-i homlokzat sarkain és közepén egy-egy támpillérrel. A hajó és az előcsarnokok kontytetőjét, valamint a torony törtvonalú gúlasisakját pala, a támpilléreket cserép fedi.A templom közelében, a 2264/1 hrsz-on áll az L alaprajzú, földszintes parókia. Utcai traktusa a régi helyén 1968-ban épült, az udvari szárny régebbi, síkmennyezetes szobákkal, boltozott pincével. Konty-, illetve nyeregtetős, palával. Ugyancsak a templom közelében, 2265/1 hrsz-on áll a szintén L alakú, földszintes iskolaépület. Utcai homlokzatai nyolc-, illetve kéttengelyesek, kontytetőjét és toldalékának nyeregtetőjét cserép fedi. Ablakai alapján 19. sz. végi lehet(?).A templomon lábazat fut körbe.A DNy-i homlokzat földszintjét egyrészes párkány zárja le. A párkány fölött az első emelet lábazata emelkedik, két szélén tagolatlan orommezőkkel. A párkány-lábazat tagolás az első és második emelet között megismétlődik, majd a második emeletet háromrészes órapárkány zárja le, képszékében minden oldalon órával.A torony a homlokzatot három részre osztja, melyek közül a két szélső szakaszt csak egy-egy egy téglalap alakú, kereteletlen ablak tagolja. A torony homlokzatai szintenként és oldalanként bemélyedő tükrös kialakításúak. A földszintet a DNy-i oldalon egyenes záródású, egyszerű szalagkeretes, könyöklős ablak, a DK-in kő szalagkeretes, vállgyámos ajtó tagolja, utóbbit még két lizéna is közrefogja, melyek kétrészes párkányt tartanak. Az első emelet DNy-i oldalán fevő ovális alakú, szalagkeretes ablak. A második emelet mindegyik oldalán kosáríves záródású, zárókőves szalagkeretes ablak, konzolszerű képződményekkel ellátott könyöklővel.A hajó hosszabb oldalait félköríves záródású, kereteletlen ablakok tagolják: az ÉNy-it három, a DK-it kettő. Utóbbin megjelenik az 1961-es kutatások során feltárt két románkori résablak is. A homlokzat szélein vannak a bejárati előcsarnokok: lábazattal, egyrészes párkánnyal, a sarkokon lizénákkal; három lépcsőfokkal megemelt, nagyon enyhe szegmentíves záródású, kereteletlen ajtónyílásokkal. Az egyik fölött feliratos tábla, aminak a feliratát nem írtam le.Az ÉK-i homlokzaton a DNy-i két ablaknyílása ismétlődik, a középső támpillér fölött nagyméretű, kereteletlen körablakkal.

Állapotjelentések

2011.06.03 14:34 ngabi állapot: 5 - pont: 13

Példásan rendben tartott templom.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.