Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Adalbert püspök és vértanú
azonosító:
6107
törzsszám:
2469
szélesség (lat):
N 47° 39,300'
hosszúság (lon):
E 18° 35,932'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
507
település KSH kódja:
16744
földhivatal:
Dorog Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A település központjában álló, keletelt, kereszt alaprajzú, poligonális szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom. Támpilléres szentélyéhez D felől emeletes oratórium, É felől földszintes sekrestye csatlakozik, ezekhez kapcsolódnak a négyzetes keresztszárak, a szentély és a keresztházak felett kontyolt nyeregtetővel. A szentélyen, részben bemutatva, gótikus, a hajó és melléktereinek homlokzatain neogótikus ablakok, a D-i keresztszár Ny-i homlokzatán pálcatagos, késő gótikus ajtókeret, a hajó áthelyezett Ny-i bejárata. Csehsüveg boltozatú templomhajó, fiókos élkereszt boltozatú szentély, dongaboltozatú sekrestye, a többi helyiség síkmennyezetes. A szentély É-i falán gótikus -reneszánsz pasztofórium, kőkeretes, késő gótikus sekrestyeajtó. Berendezés: jellemzően neogótikus, 19. század második fele. A Bot család építtette 1487-ben. A Sándor család 1698-ban, 1751-ben és 1851-ben átépíttette, a kereszthajó Simor János esztergomi
érsek adományából, 1885-1895 között épült, Ny-i végében Sándor Mihály, fia, Antal által készíttetett sírlapja, alatta kripta. A templomkertben: kőkereszt, 1778 (trsz.: 2470).
külső leírás:
A település központjában, a főutca kiteresedésében álló templom. Kereszt alaprajzú; középtornya a homlokzat síkjából kissé előrelép; sokszögzáródású, támpilléres szentélye a hajóval azonos szélességű és magasságú, csakúgy, mint a kereszthajó-szárak. A szentély D-i falához emeletes oratórium, É-ihoz földszintes sekrestye kapcsolódik; a hajó D-i és É-i falához, valamint a kereszthajó-szárak Ny-i falaihoz mellékhajók. A kereszt alaprajzú templomtestet a kereszthajó-szárak fölött lekontyolt, a szentély fölött a sokszögzáródást követő nyeregtető, a mellékhajókat félnyeregtető, a tornyot gúlatető fedi, pala héjazattal. A templomtól DNy-ra, ugyanazon a helyrajzi számon külön műemléki törzsszámon (2470) védett feszület áll.Az épületen lábazat és egyrészes, tagozott főpárkány fut körbe. A falfelületek színezése épületrészenként eltérő.Főhomlokzatát a torony uralja: a két szélső falmező tagolatlan. A torony négyszintes; a karzatszint fölött erőteljes osztópárkány húzódik, a padlásszint falmezője bemélyedő tükrös kialakítású, csakúgy, mint az órapárkánnyal lezárt legfelső szint. A földszint középtengelyében tagolt kőkeretes kapu, a karzatszinten és a padlásszinten két csúcsíves záródású, kereteletlen ablak nyílik, a legfelső szint négy oldalán pedig félköríves záródású, szemöldökgyámos ablakok, szintén keret nélkül.A kereszthajó-szárak végfalait nagyméretű, téglalap alakú tükrök, továbbá az ezekbe mélyedő, csúcsíves záródásúak tagolják: ezekben helyezkednek el a rézsűs bélletű, csúcsíves záródású ablakok (2-2). A többi ablak az oratóriumon, szentélyen, melléktereken hasonló kialakítású. A szentély nagyméretű, eredeti gótikus ablakai be vannak falazva, de az ablaknyílások helye vakolatlan. Az oratórium D-i bejárata egyenes záródású, tagolt kőkeretes; a gótikus templom pálcatagos Ny-i kapuját a DNy-i mellékhajó Ny-i oldalára helyezték át.

Állapotjelentések

2019.05.19 13:58 Halász család állapot: 5 - koordináta: N 47° 39,296' E 18° 35,969' - pont: 32

Még mindig nagyon szép állapotban. A környezetében lévő fáktól nem sok képet lehet tavasszal készíteni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.