Megújulásunk támogatója:  

Wimmer-ház

azonosító:
6158
törzsszám:
2290
szélesség (lat):
N 47° 47,774'
hosszúság (lon):
E 18° 44,368'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
polgárház
eredeti altípus:
városi polgárház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
polgárház
jelenlegi altípus:
városi polgárház
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
19782, 19783
település KSH kódja:
25131
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Utcai homlokzatán középrizalit, magas attika párkánnyal lezárva. A rizalit középtengelyében félköríves bejárati kapu, felette öntöttvas konzolokon nyugvó erkély. Az utcai homlokzat ablakai, díszes, neogótikus keretelésűek. Udvari homlokzatai előtt, vörös mészkő konzolokon nyugvó függőfolyosó. Utcai szárny DK-i sarkában húzott karú, öntöttvas korlátú lépcsőház. Síkmennyezetes belső terek, részben 19. századi nyílászárók. Épült 1860 körül. Mögötte lévő telken (Czuczor Gergely u. 3.; hrsz.: 19783) utcavonalra épült, L alaprajzú, földszintes épület.
külső leírás:
Zártsorban álló, "U" alaprajzú, egyemeletes, zárópárkány fölé emelkedő középrizalitú épület; épület középrizalitjának emeleti részén, középső három tengely előtti, négy öntöttvas konzolon nyugvó, öntöttvas korlátos erkély. Utcai homlokzat földszinten hét, emeleten kilenc tengelyes. Földszint oldalszakaszain oldalanként két (kívül keskenyebb, belül szélesebb) csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű ablak, középrizaliton két csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű ablak között tagolt bélletű szamárhátíves kapunyílás záradékában konzollal; benne eredeti kazettás kapuszárnyak, kapuzáradékban dávidcsillag-mintájú betét; ablakok alatt faltükrök. Emelet oldalszakaszain két-két, egyező szélességű, csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű ablak, középrizalit szélein egy-egy csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű ablak, beljebb egy-egy csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű vakablak (újabban befalazva), középen csúcsíves, vakmérműves, tagolt bélletű teraszajtó; ablakok alatt faltükrök. Középrizalit szélein nyolcszög alaprajzú pillérek. Homlokzat síkjain vakolatba karcolt hálós minta. Középrizalit ablakai között és fölött egy-egy csúcsára állított négyzet alakú mintás szellőzőrács. Középrizalit tengelyei fölött, a nyolcszög alaprajzú pilléreket összekötő zárópárkány alatt, tengelyenként egy fekvő téglány alakú faltükör; nyolcszög alaprajzú pilléreket összekötő zárópárkány fölött szélein alacsonyabb, középen kiemelkedő attika. Teljes homlokzaton végigfutó, nyolcszög alaprajzú pillérek mögött húzódó osztópárkány; oldalszakaszok fölött zárópárkány. Homlokzat tagozatai téglavörös, falsíkjai fehér színezésűek. Kiülő lábazat. Cserépborítású nyeregtető.

Síkmennyezetes, négyszakaszos, középen kosáríves áthidalással tagolt kapualj bal oldalfalán négy, szegmensíves záradékú, kis mélységű faltükör; faltükrökben egyenként kisméretű, álló téglány alakú vakfülke (bal egyes és négyes fülke falazással kitöltve); jobb oldal első és második szakasza szegmensíves záradékú, kis mélységű faltükör; faltükrökben egyenként kisméretű, álló téglány alakú vakfülke, harmadik szakasz lépcsőházba nyíló szegmensíves nyílás, negyedik magas mellvédű, lépcsőházba tekintő nyílás. Kapualjban kis kiülésű, magas lábazat; sárga kerámiaburkolat.

Udvari oldal egyszerű, "U" alaprajzú, konzolos függőfolyosós. Függőfolyosón visszafogott díszítésű vaskorlát; függőfolyosó fölött erősen kiülő eresz. Jobb hátrafutó szárny hátsó homlokzatának földszintjén, telekhatár felől felülvilágítós ajtó; utcai szárny udvari homlokzatának földszintjén balra álló téglány alakú faltükör (vakablak), középen kapualj kosáríves nyílása, jobbra ajtó; emeleten balra lépcsőházba nyíló kereteletlen ablak, majd egyenes áthidalású, függő folyosóra vezető, betét nélküli ajtónyílás, majd kereteletlen ablak; bal hátrafutó szárny hátsó homlokzatának földszintjén, telekhatár felől felülvilágítós ajtó. Jobb hátrafutó szárny udvari homlokzatának földszintjén balról ajtó, ablak, ajtó, majd pinceajtó, fölötte elkülönülő, fekvő téglány alakú ablak, majd ablak; emeleten két, felülvilágítós ajtó, két ablak, majd két, felülvilágítós ajtó. Bal hátrafutó szárny földszintjén ablak, magas és keskeny, félköríves záradékú és hátfalú falfülke, majd felülvilágítós ajtó, ablak, pinceajtó, fölötte elkülönülő, fekvő téglány alakú ablak, majd két felülvilágítós ajtó.

Állapotjelentések

2017.09.16 15:21 klo állapot: 2 - pont: 21

Feltehetően a vakolathullás miatt építették a fedett eljárót előtte. Hanyatló, pusztuló állapot, a tető egy része is hiányzik, remélhetően télre befedik.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.007 km)
Káptalanház (0.016 km)
Lakóépület (0.021 km)
Lakóépület (0.041 km)
Lakóépület (0.050 km)
Lakóépület (0.055 km)
Lakóház (0.061 km)
Lakóépület (0.069 km)
Genersich-ház (0.075 km)