Megújulásunk támogatója:  

Lakóépület

azonosító:
616
törzsszám:
15458
szélesség (lat):
N 47° 30,076'
hosszúság (lon):
E 19° 3,216'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24631
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Háromemeletes, kora eklektikus épület, Hild József, 1861-1863.
:
A háromemeletes 3-6-3 ablaktenge-lyes épület homlokzatát a földszint fölött övpár-kány, mindhárom emeleten könyöklőpárkány tagol-ja és három részes, eklektikus jellegű, epistylionja helyén az ablakok tengelyében elhelyezkedő rozet-tadíszes tárcsákkal tagolt keretezett tükrös sávval ellátott, sűrűkonzolsoros és apró tárcsasorral díszí-tett főpárkány zárja le. A középső rizalitot, rizalit-szélességben a főpárkányra ülő fonott mellvéd hangsúlyozza, amelynek közepén kagylós-fűzérdí-szes kerek keretezésben Pest város címere látható. A rizalitot és a homlokzat széleit kváderezett lizé-nák keretezik. A földszinti rusztikus keretezésű fél-köríves falnyílásokat alakítottak ki. Az első emele-ten tagozatos keretezésű, félköríves záródású fal-nyílások láthatók, mellvédjeikben kőbábos korlátok-kal. E falnyílás-sort a rizalitban és két oldalt egy--egy, - a középső - ablaktengelyben csigás állókon-zolokra ültetett szegmensíves szemöldökök emelik ki. A homlokzat szimmetriatengelyében elhelyezke-dő féloszlop tagozott leveles csészében szélesedő íves erkélyt tart, amely két oldal kőkonzolokkal tar-tott egyenes szakaszokkal bővül. A második har-madik emeleten állótéglány alakú, tagozatos kerete zésű ablakok ülnek a tagolt könyöklőkre, amelyek ablakok alatti kissé kiugró szakaszait tükrös mező-ket közrefogó konzolpárok támasztják a1á. A má-sodik emeleti ablaksor rizalitban elhelyezkedő tag-jait és a szélső homlokzati felületek középső abla-kait csigás állókonzolpárokra helyezett háromszög-letű oromzatok szemöldökpárkányok emelik ki. A szélső homlokzatrészek szélső ablakpárjai felett enyhen íves, sarkain akroterionokkal díszített, középen kis medalionnal ellátott szemöldökök he-lyezkednek el. A harmadik emeleti ablakok felett egyszerű egyenes szemöldökpárkányok ugranak ki.

Állapotjelentések

2010.11.18 12:25 prozak01 állapot: 4 - pont: 6

A lábazaton szaporodnak a vakolathibák, és a nyílászárók is megértek az újrafestésre.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.032 km)
Lakóház (0.050 km)
Lakóház (0.064 km)
Lakóház (0.078 km)
Lakóház (0.117 km)
Lakóház (0.118 km)
Lakóház (0.125 km)
Lakóház (0.126 km)
Lakóépület (0.128 km)