Megújulásunk támogatója:  

Monostori erőd

azonosító:
6306
törzsszám:
10723
szélesség (lat):
N 47° 45,032'
hosszúság (lon):
E 18° 5,834'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Erődítmény
eredeti főtípus:
erőd
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
jelenlegi típus:
múzeum
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
1948
település KSH kódja:
5449
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Az erőd egy központi udvart körbevevő, szabálytalan, sokszög alaprajzú védművek egysége. Az épületegyüttes Ny-i és D-i oldalának közepén egy-egy többszintes oldalazómű, az É-i oldalán egy háromszintes ágyúbástya található, a vár bejárata keleten van. Az erőd területén földalatti folyosókkal összeköttetésben álló önálló elemek találhatók: a bejárat és parancsnoki épület, a K-i oldalazó féltorony, a pékség, a D-i kaponier, a DNy-i sarokvédmű, a Ny-i kaponier, az ÉNy-i sarokvédmű, a Dunai-bástya, a tiszti épület, a kórház, az istálló és a lőoktató terem. Az ezek által határolt nagyméretű belső udvar beépítetlen. Az erőd épületei egy, illetve négyszintesek, külső homlokzataik zömében szabálytalan sokszögűre kifaragott, de egymással pontosan érintkező faragott kő burkolatúak. Az építmények minden nyílása, kivéve a lőrések, a belső oldalra néz, kereteik zöme vörös mészkőből készült. A komáromi Homokhegyen az első erődítményt a napóleoni háborúk idején építették, majd az 1848-1849-es szabadságharc alatt egy háromszintes, kazamatázott vár építését kezdték el. 1850 és 1871 között egy új erődítményt emeltek, amelynek építése azonban nem fejeződött be. Az erőd felépülése után harci cselekményekben nem vett részt. Utászlaktanya és hadszertár volt, majd a második világháború után szovjet katonai raktár lett. Az 1970-es évek elejétől a Szovjet Déli Hadseregcsoport legnagyobb lőszerraktárává vált. Az erődöt szárazárok veszi körbe, melynek külső falában végig egy (néhol kétszintes) lőréses boltozott kazamata fut, ahonnan az árkot fedezni lehetett.
külső leírás:
Az erőd Komárom és a valaha önálló település - Koppánymonostor között fekszik. Az erőd telkét északról a Duna, keletről a Rákóczi Ferenc utca, délről az ácsi út, míg nyugatról a Komárom - Komárno vasúti hídra vezető sínpár határolja. A telken belül az erőd bejáratához kikövezett út vezet, s csak amikor a bejárat elé érünk, akkor látszanak a falak. Minden más irányból, minden távolságból a sáncok eltakarják a falazott szerkezeteket.
Az erőd tulajdonképpen a központi udvart körbevevő védművek egysége. A következő -bár földalatti folyosókkal összeköttetésben álló- önálló elemek találhatók a területen: 1) a bejárat
2) keleti oldalazó féltorony
3) pékség
4) déli kaponier
5) délnyugati sarokvédmű
6) nyugati kaponier
7) északnyugati sarokvédmű
8) Dunai bástya
9) tiszti épület
10) kórház
11) istálló
12) jegespince
13) "lőkiképző terem"

Az erőd külső homlokzatainak leírása: az összes külső homlokzat, minden látható felület szabálytalan sokszögűre kifaragott, de egymással pontosan érintkező faragott kő ("küklopikus") burkolattal van ellátva. Kivéve a kaponierek és a Dunai bástya íves felületeit, ahol szabályos kváderkő a burkolat; a falsarkokat, ahol armírozás van; és a két kaponier gyalogsági és tüzérségi állásai közötti íves kis udvarokat, ahol a téglaburkolatot szabadon hagyták.

Az erőd szintjeinek száma: a bejárati rész (1) egyszintes. A keleti féloldalazó torony (2) kétszintes. A pékség (3) szintén. A déli és a nyugati kaponierek 2-2 szintesek (illetve, ha hozzájuk számítjuk a mellettük kialakított mozsárállásokat, akkor háromszintesek). A délnyugati és az északnyugati sarokvédművek (5, 7) szinteltolással, de egyszintesek. A Dunai bástya (8) háromszintes. A tiszti épület (9) 3 szintes: pince, földszint + emelet. (Ez az egyetlen alápincézett helyiség, ahol a pincék "rendes" pincefunkcióval bírnak, s nem katonai feladatra építették) A kórház (10) és az istálló (11) egyszintes, kivéve az istálló-együttes keleti sarkán az un. lőkiképző termet (13), mely kétszintes. A jegespince (12) egyszerű kis pince.

Az erőd külvilág fele néző külső homlokzatai: A bejáratot sáncok között lehet megközelíteni, ahol oldalanként egy-egy rámpa van, melyen a sáncokra lehet feljutni. A kapu előtti oldalazó folyosót még az oroszok lebontották (amikor vasutat vezettek az erődbe), a helyreállítás során az alaprajzát betartva kb. egy méter magasan kőből visszafalazták. A folyosó még álló északi folytatását egy ajtóval elzárták.
A déli oldalon is az eredeti terveknek megfelelően rekonstruálták a kapu melletti falakat (magát a kaput nem állították helyre), kő köpenyezéssel. Itt állt egy különleges, konzolokon álló lőállás; melynek a hiányzó konzolját és márvány járólapjának hiányzó részét mintára vágott acélszerkezettel pótolták. Ezen a bejáraton átjutva egy szabad térségbe jutunk, melyről az erőd bejárati építménye (1) nyílik. Jobbra az istállórész külső homlokzata, míg balra haladva egy védett udvarra jutunk.
Erről nyílik egy külső védmű bejárati homlokzata: két félköríves ablakkal, közte egy kapuval. E védmű homlokfalának a vonalában egy fal választja ketté az árkot, melyen egy nagy, kétszárnyú kapu vezetett keresztül. (Mára már csak a kapu íve van meg, mely rusztikus kváderarmírozással van ellátva.
A kapu utáni szakasz 4 ablakkal tagolt. Ezután az árok északkeletre fordul. Itt egy, az előzővel mindenben megegyező kapu határolja, majd ismét délkeletre fordul az árok és fut egészen az erőd sáncainak külső végéig. Ezt a szakaszt a külső védmű 3 ágyú és 6 puskalőrése fedezi. (1 puska + 1 ágyú + 2 puska + 1 ágyú + 2 puska + 1 ágyú + 1 puskalőrés elrendezésben) Ezt a falsíkot viszont egy merőleges folyosóról 6 puskalőrésből lehetett fedezni.
Bár ez az árok kifut az erődön kívülre, azért a teljes objektumot is körbeveszi egy árok (Kivéve a Dunai bástya homlokoldalát), melynek külső és belső oldala is falazott, s a legnagyobb részén (belül teljesen végig, kívül egy rövid szakasz híján) lőréses folyosó fut végig, melyből az árkot fedezni lehetett.
Ez az övezőárok a keleti féloldalazó torony (2) előtt indul. A legelső néhány méteren nincs folyosó a fal mögött. A féloldalazó torony íves szakaszából egy lőréses folyosó (tulajdonképpen kettőskaponier) fut keresztbe az árkon, megakadályozva mindenkit, hogy keletről abba bejusson. E folyosó keleti oldalán egy kisebb, kiugró építmény látható, mely két lőréssel nyílik az árokba. (Az árok külső folyosójának ez a keleti bejárata - ugyanis a legendákkal ellentétben semmilyen földalatti folyosó nem torkollik bele, s az árokba nyitott kapuja sincsen)
E folyosótól kezdve az árok külső oldalán töretlenül, megszakítás nélkül fut a védőfolyosó; egészen a Dunai bástya északnyugati oldalán a Dunáig; ahol befejeződik. E folyosó külső oldalán nagyjából 2-2,5 méterenként van egy-egy puskalőrés, melyből az árkot fedezni lehet. A folyosó külső homlokzata szabálytalan sokszög alakú, de egymással illeszkedő törtkő lapokból ("küklopikus módon") van kirakva. A folyosót a két kaponiernél (4, 6) két-két zárt folyosó köti össze az erőd magjával, mely folyosókból puskalőrések nyílnak az árokra.
A kaponierekkel szemben, a két-két folyosó által határolt területen egy-egy feljárat vezet az árokból a vársík mellett futó fedett útra. Ezek a lépcsők X alakban futó, közös pihenővel alátámasztott lebegő-gyámolított lépcsők voltak, melyeket végig fémkorlát kísért, illetve a felső teraszon négyzetes kőbábok közé illesztett fémrúd korlát szegélyezett. Mára ezek a lépcsők elpusztultak: a fokok eltűntek, csak a feltöltésnek használt föld látható a kőfalak között. A korlát elemeinek nagy része is elpusztult: leesett vagy eltűnt. Azonban a felső korlátot tartó kőbábok még jórészt a helyükön vannak.
Északon, a Dunai bástyánál is van egy összekötő folyosó, mely félig van a földbe sűlyesztve: nyugat felől a födémjének teteje van egy szintben az árok járószintjével, míg kelet fele, amerre a lőrései néznek; egy tereplépcsővel megtörve, mélyebben fut tovább az árok. Ettől az ároktól az védőfolyosó északi lezárásáig két szinten van védőfolyosó, s mindkét szintről lőrések nyílnak a Dunai Bástya árkába.
A bástya keleti árkát is fedezi az árok külső oldalán egy lőfolyosó. Itt is egy tereplépcsővel van kialakítva az árok: a bástya felé mélyebb, itt vannak lőrések; míg a másik oldalon a folyosó födémje az árok járószintje alatt van.
Egy további, rövid szakaszon is van külső védőfolyosó az erődben: az északkeleti sarokban; a keleti lőkiképző terem (13) körül. (Ennek a folyosónak a szélső részét bontották el a szovjetek a bejárat kiszélesítésekor, s ez van délen egy utólag berakott faajtóval elzárva.) Ebből a folyosóból ugyanúgy puskalőrések nyílnak az árokra, s az északi oldalán egy, az árkot elzáró kétszárnyú, szegmensíves lezárású kapunál végződik. A védőfolyosó kijárata vörösmárvány keretelésű, álló téglalap alakú ajtó, mely felett félköríves ablak van.
Az egész árokvédműben csak puskalőrések vannak, kivéve a délnyugati (5.) és északnyugati (7.) sarokvédművet, ahol ágyúlőrések is nyílnak.
A délnyugati védműben 6 ágyúlőrés és 2 keskeny, szegmensíves lezárású ablak található. Az északnyugati védműben pedig 3+2 ágyúlőrés van. (Melyek közül 2 az északi, 2 a nyugati falat pásztázza, míg egy csak a védmű önvédelmére szolgál) Az eredeti tervekben ezek előtt a lőrések előtt diamant-árkok vannak jelölve, azonban ezeknek jelenleg nyoma sincs; elképzelhető, hogy meg sem épültek.

Az erőd árkon belül található részeinek külső homlokzata:

-Az erőd összes szabadon álló, falazott homlokzatát sokszögletű, de pontosan illeszkedő mészkövekből kirakott, u.n. "küklopikus" burkolat fedi. Kivételek az erősen íves falszakaszok (a Dunai bástya északi homlokzata, a két kaponier homlokának és szárnyainak lezárása; a lőkiképző helyiség és a keleti féloldalazó torony homlokzatának íves része), ahol szabályos négyszögletes kváderburkolatot kaptak a falak. Ugyanilyen burkolata van a Dunai bástya két oldalán, az árokban keresztben futó folyosó homlokzatának olyan szélességben, ahol a lőrések nyílnak. Ugyancsak szabályos kváderekből kirakott armírozása van a falsarkoknak.
-Minden esetben, ahol egy vízszintesen futó fal befejeződik, ott legömbölyített szélű vörösmárvány zárópárkánnyal határolják el a felette levő földtöltéstől. Ott pedig, ahol a fal hosszirányában rézsűs (lejtős), ott kiugró vörösmárvány lapokkal van a fal megkoronázva. S mindenhol a párkány alatt 1-1,5 méterrel vízkivezető ereszek és csorgók találhatóak; folyamatosan, összefüggően az erőd minden épületének minden falsíkján.
- Az erőd egyes elemeit födsáncok kötik össze, így az árok felé van összefüggő, falazott falsík, míg a belső udvar felé nincs. (És mivel ez az erőd hatalmas méretű, célszerűbb az egyes részeknek egységenként leírni a külső-belső homlokzatait, s nem pedig először a külső homlokzatot végig leírni, majd körben leírni a belső homlokzatotkat.)

Az erőd bejárati szakasza (1): Külső oldalán egy bejárati kaput fog közre két ágyúlőrés. A bejárat álló téglalap alakú, két szárköve és szemöldökgerendája egy -egy fehérmészkő monolit. Az ágyúlőrések szegmensíves zárású nyílások, melyeket rusztikus fehérmészkő kváderekkel kereteztek. A bejárati szakasz felett teljes koronázópárkányt alakítottak ki, a mögött van a védő földréteg.
Belül, az erőd udvarára pedig egy szegmensíves, profilált keretű kapu néz, két oldalán egy-egy hasonló kialakítású gyalogkapuval. Ezen az oldalon a fal a sánc tetejéig fut, palástfal mintájára, s a tetején egy teljes zárópárkányt alakítottak ki. Efölött áll egy óratorony, négyzetes alaprajzzal, osztópárkánnyal és sátortetővel. Az eredeti órája elveszett, de már pótolták.
A kaputól délre álló épületszárny a külső oldalra 18 puskalőréssel, ill. felette 9 félköríves ablakkal néz - melyek közül hármat utólag átépítettek: megnagyobbítottak. Az udvarra pedig 4 nagy, szegmensíves kőkeretben álló, vörösmárvány keretelésű, osztott ablaka nyílik.
Innen egy keskeny folyosó fut a pékség felé. Az árok fele 3x3 puskalőrés és felette 2 ablak nyílik belőle. Illetve, a belső rámpa lejtését követően egy hosszú puskalőrés-sor is végigvezet a mellvédfal felső szakaszán.
Az árokban itt található kaput követően további félköríves ablakok nyílnak az árok fele: 7 db, s felül ugyanúgy folytatódik a mellvéd lejtését követő puskalőrés-sor, mint korábban.. E folyosó az erőd udvara felé félköríves ablak + nagy, álló, félköríves lezárású ablak + félköríves ablak + kétszárnyú, szegmensíves boltozatú kapu + kétszárnyú, szegmensíves boltozatú kapu homlokzattal nyílik. Ezeknek a nyílásoknak nincs külön kerete, mindössze az ablakoknak vörösmárvány könyöklőjük.
Ezt a szakaszt a pékségtől (3) egy árok választja el, melynek külső falán két sorban 4 + 4 puskalőrés nyílik. Belülről az alsó sort a földön állva lehetett kiszolgálni, míg a felső sort egy, az udvar szintjén induló kétíves kőkonzolokon álló, kőlemezekből kialakított és vaskorláttal védett függőfolyosóról.
Ezután az árok után fekszik a keleti oldalazó féltorony (2) és a pékség (3) egyesített tömbje. Ezek közül a keleti oldalazó féltorony egy homlokzata néz a szabadon álló árokba: Ennek a homlokzatnak a északnyugati oldalán 2 szinten vannak nyílások. A felső szinten 3 szegmensíves lezárású, vörösmárvány keretelésű ikerablak nyílik, alul pedig 2x3 és 1x2 puskalőrés felett 3 kisméretű, de ugyanúgy szegmensíves boltozatú, vörösmárvány keretelésű ikerablak nyílott. Azonban e három nyíláscsoportból a szélső kettőt a szovjet időkben kapunak alakították át. Az oldalazó féltorony (2) délkeleti oldalán 2 szinten 5-5 nyíláscsoport figyelhető meg. Az emeleten 5 szegmensíves lezárású, vörösmárvány keretelésű ikerablak, míg a földszinten 4x3 puskalőrés és felettük 5 (Az egyik ablak alatt nem alakítottak ki lőréseket) kisméretű ikerablak nyílik a szabadba. E földszinti nyíláscsoportok közül a középsőt kapunak átalakították.
A féloldalazó torony sarkától délre már csak puskalőrések nyílnak az árokba. Ennek a toronynak belső homlokzata nincs, mert oda a pékség épült.
A pékség (3) épülettömbje kétszintes és kéttraktusos. Az árok felé a földszinten lőrések nyílnak, míg az emeleten kis, félköríves ablakokkal kombinált 3tagú lőréscsoportok. Az udvar fele pedig egy diamant-árokkal van leválasztva, melyen jelen pillanatban egy kőboltozatos, vasrúd-korlátos híd vezet keresztül. A felső szinten (mely a földszint) 4 ablak + ajtó + 6 ablak nyílik. (melyek közül kettőnek a belső osztógerendáját a szovjetek kivették, így kapunak használhatták az ablakokat.) Az ajtó a hídra szolgál; az ablakok pedig szegmensíves lezárású, álló téglalap formájú keretbe illesztett, vörösmárvány belső keretű kétosztatú ablakok. Itt jól megfigyelhető, hogy az ablakrézsűt a szovjet időkben vörösre festették, míg a legszélső keretező kősort fehérre.
A pékség alsó szintje (pinceszint) eredetileg 11 félköríves ablakkal nyílott az udvarra- illetve a diamant-árokba. Azonban a felső szintre vezető híd alatti ablakot az erőd helyreállítása során kibontották, s helyére -szintsűlyesztéssel- egy ajtót építettek be. Mely ajtó az eredetieket másoló faajtó, de a nyílás keretén látszik, hogy az ajtó fészke egy ablakból van átalakítva.
A pékség mellett (azzal egybeépítve, de szerkezetileg teljesen külön) áll az árok belső oldalán futó folyosóra vezető rámpa bejárata: álló téglalap alakú, félköríves boltozatú ablak + szegmensíves boltozatú, kétszárnyú kapu + álló téglalap alakú, félköríves boltozatú ablak homlokzattal. Ettől kezdve az erőd árok fele néző oldalán is (többször is szinteltolással) végigfut egy folyosó, melyből puskalőrések nyílnak az árokra.
A következő építmény, amelynek külső-belső homlokzata van, az a déli kaponier (4). Ez az erőd udvarára 5 kapuval és szélein egymás felett elhelyezett 3-3 szellőzőnyílással nyílik. Az 5 kapuból a két szélső szegmensíves lezárású, álló téglalap alakú, kétszárnyú gyalogkapu. Az ezektől beljebb eső bejáratok magasabb, félköríves lezárású, szintén álló téglalap alakú, kétszárnyú gyalogajtók, ahol az ajtószárnyak felső síkja is egyenes, a kapuk timpanonrésze jelenleg nyitott, eredetileg valószínűleg rács zárta el. A kaponier bejárati részének középső nyílása az előzőeknél sokkal nagyobb (mind szélességben, mind magasságban) szegmensíves lezárású, kétszárnyú; kocsik (és lövegek) közlekedésére is alkalmas bejárat. A kapu két szárnya téglalap alakú rácsszerkezet, a timpanont itt is rács zárja le, de itt megmaradt.
A kapuk keretelésein megfigyelhetőek a szovjetek által felfestett vörös szegély nyomai.
A bejárati homlokzat külső oldalán 3-3, egymás fölé épített, keskeny szellőzőnyílás látszik.
A bejárati homlokzat két oldalán, az erőd sáncainak szélességében egy-egy támfal áll.
A kaponier külső, árok felé néző része egy rendkívül összetett építmény: egy fedett, lőréses folyosóval csatlakozik egy önálló kis udvarhoz, melyből az árokba is vezet két kapu. (A folyosóról kivezető kapu félköríves lezárású, míg a két oldalán álló, az árokba vezető két kapu szegmensíves boltozatú, álló téglalap alakú, kétszárnyú kapu volt; azonban mára már a kapuszárnyak eltűntek.) A lőréses folyosóból az árok mindkét oldalára 5-5 puskalőrés nyílik. A kis udvart 3 oldalról kétszintes épület veszi körbe, s a délre néző épületszárnyon belül is van még egy kisebb, íves udvarocska. A kaponier központi udvara kockakővel van kirakva. Az övező épületszárnyak homlokzata a következőképpen néz ki: a bejáratra merőleges (azaz az ellenség fele néző) homlokzaton az emeleten 5 ablak van: a középső és a két szélső ikerablak; a másik kettő egyszerű. Mindegyik szegmensíves lezárású keretbe helyezett, vörösmárvány tokos építmény. Az ikerablakoknak az osztósudara is vörösmárvány. A homlokzat földszinti kialakítása: nyíláscsoport + nyíláscsoport + kapu + nyíláscsoport + nyíláscsoport. A szélső nyíláscsoportok formája: fölül egy szegmensíves lezárású, de fektetett téglalap alapformájú, vörösmárvány tokos kétszárnyú ablak, alatta 3 puskalőrés. A két belső nyíláscsoport kialakítása:. Egymás alatt két, szegmensíves boltozatú, viszonylag kicsiny, vörösmárvány keretű ablak. A földszint közepén egy nagy, szegmensíves boltozatú, kétszárnyú kapu áll, melynek kissé előreugró kváder kerete van, s felette egy egyszerű párkány is megtalálható.(a tengelyben fekvő kaputól balra eső nyíláscsoportot a szovjet időkben ajtóvá alakították át: a két ablak közötti területet áttörték és közös keretet alakítottak ki.) A két oldalsó homlokzaton, a felső szinten két-két szegmensíves boltozatú ikerablak található míg a földszinten eredetileg két-két nyíláscsoport volt kialakítva, melyek egy-egy szegmensíves lezárású ablakból, s alatta 3-3 puskalőrésből állt. Azonban a déli kaponier belső udvara oldalszárnyainak északi nyíláscsoportjait a szovjet időkben kétszárnyú ajtóvá alakították át: az ablak alatti részt lebontották, s helyére kétszárnyú ajtót építettek be.
A kaponier központi udvarát a szovjet időkben kifestették: minden nyílás (vagy nyíláscsoport) keretét fehérre festették, míg a fal alsó 1-2,5 méterét vörösre. Ez a festés a mai napig jól látható.
A kaponiernek van még egy belső udvara: kicsiny, félkörív alakú udvar, mely a kaponier tarackállása és az előtte fekvő lövészállások közé került. Ennek az udvarnak a jellegzetessége, hogy egyetlenként az erődben, nincs kőburkolattal fedve, hanem látszik az eredeti téglafal is. (hasonlóképpen van kialakítva a nyugati kaponier is) Erre az udvarra a következő homlokzatok néznek: a belső félköríven (mely a tarackállás homlokzata) a földszinten fehér mészkő kváderkő keretes puskalőrések találhatóak (3 félköríves ablakkal), míg az emeleti részen 5, fehérmészkő keretes, egyenes felső lezárású ágyúlőrést alakítottak ki. A két szint között pedig egy négyszögletes keresztmetszetű, egyszer profilú osztópárkányt építettek be.
A kis udvar torkolati homlokzatai közül a keletin, az emeleten 3 fehérmészkő kváderkeretes puskalőrést; míg a földszinten hasonló keretezéssel 1 szegmensíves boltozatú kaput és 2 puskalőrést alakítottak ki; míg a nyugati oldalon szintenként 3-3 puskalőrést..
Ugyanennek a kis íves udvarnak a déli homlokzatán az emeleti szinten 6 kis félköríves, keretezés nélküli, mindössze márvány könyöklővel épített ablakot, míg a földszinten 5 hasonló ablakot és egy szegmensíves boltozatú kis ajtót alakítottak ki. (Melyen be lehet jutni a homlokzati védmű földszintjére).
A déli kaponier külső homlokzatai: az erőd magja fele néző két szárnyának az északi lezárása félköríves alaprajzú, ahol, ellentétben az erőd falsíkjainak nagy részével, nem küklopikus, hanem szabályos kváder falburkolatot alkalmaztak. A keleti és nyugati homlokzatokon szintenként 3-3, rusztikus kváder keretezésű, szegmensíves boltozatú ágyúlőrés található, míg a homlokzati oldalon mind a két szinten puskalőrések találhatók.
A kaponier két szárnya külső oldala mellett, még az erőd fő védelmi vonalán belül van mindkét oldalon 1-1 mozsárállás. E kis mélyedéseknek a kaponier felé néző oldalán látható 1-1 függőleges homlokzat: ezek 7 puskalőrésből - felettük összesen 4 szellőzőnyílásból- és 1-1 félköríves lezárású, álló téglalap alakú bejáratból álltak.
Ezeknek a mozsárállásoknak a különlegessége, hogy a homlokzatuk nem földszerkezetű sáncból áll, hanem falazott kőszerkezetből, melynek a tetejét fehérmészkő lapokkal burkolták.
A kaponier külső lövész-védművének földszintjéről indul az a két fedett folyosó, mely az árkot szintben keresztezve a külső oldal lőréses folyosójáig fut. Ebben mindkét folyosó mindkét oldalán álló téglalap alakú puskalőrések vannak.

A déli kaponier (4) után következő építmény, melynek önálló homlokzata van; az a délnyugati sarokvédmű. (5). Az árok fele ugyan csak egyszerű puska-lőréssoros homlokzattal bír, azonban az erőd belső udvara felé ablak + kapu + ablak homlokzattal nyílik. Az ablakok kicsiny, félköríves formájúak, míg a kapu álló téglalap alakú, szegmensíves boltozatú keretben elhelyezett kétszárnyú, félköríves lezárású kapu, melynek a vas kapuszárnyai máig megvannak. A homlokzat két oldalán a sánc profiljának megfelelően egy-egy támfal van a homlokzatra merőlegesen építve. A homlokzat nyílásainak szegélye valaha fehérre volt festve; a kapu két felső sarka pedig vörösre: ezek a mai napig jól látszanak.
A sarokvédműtől északra a nyugati kaponier (6) található. Kialakításában, elrendezésében és formájában teljesen megegyezik a délivel (leírását lásd ott), egyetlen különbséggel: a belső kis udvaron a oldalszárnyaknak nem a szélső, hanem a belső nyíláscsoporjait alakították át bejárattá.
A nyugati kaponier után következő építmény, amelynek homlokzata van, az az északnyugati sarokvédmű (7). Külső, árokra néző homlokzata egyszerű, puskalőréses folyosó, az erőd belső udvarára néző homlokzata pedig a következőképpen néz ki: félköríves ablak + kétszárnyú kapu + félköríves ablak. A homlokzat két oldalán, a sánc szélességében támfal húzódik, míg a bejárat mellett egy kút helyreállított kávája található.
A következő nagyobb egység, melynek homlokzata van: a Dunai bástya. (8) Ez a védmű az erőd belső udvarától egy sánccal van elválasztva. Az erre a sáncra néző homlokzat részben kétszintes: a középső és keleti oldalán a terepszint le van mélyítve, míg a nyugatin nincs. Az emeleti részen (balról jobbra) 2 ablak + ajtó + kapu + ablak + 4 ablak - szinteltolás lefele-3 ablak -szinteltolás felfele - ablak +kapu az osztás. Az alsó szinten: 3 + 3 puskalőrés + főkapu + 2 ágyúlőrés + 3 puskalőrés + ágyúlőrés található.
Az emeleti szint nyílásai: az első kettő és a kaputól jobbra eső ablak: szegmensíves lezárású, álló téglalap alakú, vörösmárvány keretezésű és függőleges osztójú kétszárnyú ablak. A keleti kaputól balra nyíló ablak ennél keskenyebb, függőleges osztó nélküli ablak. A homlokzat közepén 4+3 kisebb méretű, szegmensíves kialakítású, kétszárnyú, de függőleges osztó nélküli ablak található. Az erről a szintről nyíló két kapu egyforma: szegmensíves boltozatú, álló téglalap alakú, vörösmárvány keretelésű, kétszárnyú ajtó, két-két fa ajtószárnnyal. Mindkét kapu felett fennmaradt az eredeti, kovácsoltvas konzolokon nyugvó, sátortető kialakítású pléh esővédő.
A nyugati kapu alatt fut ki a szabadba az a keskenynyomközű sínpár, mely körbefut az egész bástyában.
A keleti kapuhoz a sáncról egy vasbeton szerkezetű, egynyílásos híd vezet, melynek ellenoldalát ugyanúgy küklopikus burkolattal és vörösmárvány párkánnyal látták el, mint az erőd többi falát. Jelen pillanatban ezek a párkánylapok a helyükről kimozdultak, ezért nem alkotnak szabályos síkot.
A bástya homlokzatának alsó szintjén, a "földszinten" van a bástya főbejárata. Diamont-árok mögött előbb egy félkörív formájú, armírozott keretű nyílás, majd mögötte egy patkóíves formájú, púposkváder keretezésű kapu nyílik. A kettő között akkora rés van, hogy hullórostélyt le lehessen ereszteni.
A bástya udvari homlokzatát a szovjet időkben kifestették: minden nyíláskeretet vörös-fehér sávos festéssel láttak el; melyeket a mai napra letakarítottak.
A bástya külső homlokzata:
Az északnyugati árok belső oldalazó folyosója több lépcsőfokon keresztül egy emeletnyit sűlyed: itt már a hármas tagolású lőrések felett 1-1 félköríves ablak is megjelenik. Közvetlenül a bástya nyugati árka előtt már két szinten vannak a lőrések. S ezek között nyílik egy nagyméretű, szegmensíves lezárású, kétszárnyú fakapu, melyben szárnyanként 1-1 kulcslyuklőrés is látható! E kaputól a bástya felé még kis ablak is van.
Magának a bástyának 3 szintje van. A két felsőn 31-31 rusztikus kváder keretezésű ágyúlőrés található, míg a legalsó szinten csak az északi részen nyílott eredetileg 17 ágyúlőrés. Ezek közül azonban a középsőt a szovjet időkben a Duna felé néző kijárattá alakították ki: jelenleg kétszárnyú vaskapuval nyíló négyzetes nyílás, melynek beton kerete van.
A bástya nyugati külső homlokzatán ott, ahol a harmadik szint lőrései megjelennek látszik egy fal kihagyott helye: a bástya faragottkő burkolata itt hiányzik, csak a törtkő falmag látszik. A kontúr alapján ide egy sátortetős lezárású falat terveztek, melyet azonban nem építettek meg.
A keleti homlokzaton a bástyát a tiszti épülettől (9) egy árok választja el, melyet az északkeleti, kelet-nyugati árok vonalában egy szegmensíves lezárású, kétszárnyú kapuval áttört fallal választottak le. E kapun belül a bástya keleti homlokzatán négy szegmensíves lezárású, álló téglalap alakú, s alatta ugyancsak 4 félköríves ablak nyílik.
Az erőd belső, saját kis udvarára néző homlokzatai: a déli, bejárati oldala, a keleti és nyugati szárnya kétszintes, míg a félköríves formájú északi oldala egy diamont-árok miatt egy szinttel mélyebb: itt három sorban vannak a nyílások. A bejárati (déli) oldal: a földszinten sarokablak + 2 ablak + kapu + 2 ablak + sarokablak; míg az emelet sarokablak + 2 ablak + teherelhárító ív alatt ablak + 2 ablak + sarokablak kialakítású. A két hosszanti (keleti és nyugati) oldalakon szintenként 5-5 ablak van. (Melyek közül mindkét oldalon, a földszinten 1-1 ablakot a szovjet időkben bejárattá alakítottak át. Ezek visszaépítése, helyreállítása folyamatban van) Az északi, félköríves szakaszon a legalsó, diamont-árokba néző szinten 3 nagy + 1 kis +1 nagy + 1 kis + 3 nagy ablak van; a földszinten 3 nagy + 1 kis ablak + kapu + 1 kis + 3 nagy ablak nyílik. A felső, emeleti szinten 3 nagy + 3 kicsi + 3 nagy ablak helyezkedik el. Mindegyik ablak szegmensíves lezárású, vörösmárvány keretezésű; de a nagyobbaknál van középső függőleges osztó is, míg a kisebbeknél ez elmaradt. A nagyobb ablakok az osztótól jobbra és balra is 2-2 szárnyúak (azaz összesen 4 ablakszárnyuk van); míg a kisebb ablakok csak összesen 2 szárnyúak. A kapuk is szegmensíves lezárású nagy kétszárnyú kapuk.
Ezen az északi oldalon van még egy legfelső szint: a sáncok tetején a lövegemelő liftek kijárati építménye. Nagy trapéz alakú homlokzata néz délre, közepén egy utólag elfalazott szegmensíves nyílás nyoma látszik. E nagy nyílástól nyugatra egy kisebb nyílás elfalazása is megfigyelhető. Jelenleg mindössze egy modern, téglány alakú ajtó nyílik ebből az építményből délre, mely előtt egy terasz van, melyet kőbábok közé rakott acélrudakból készített korlát szegélyez.
A szovjet időkben a bástya nyílásainak keretét vörös-fehér festéssel látták el, melyek letakarítása folyamatban van. Ugyanakkor számos ablak középső márványosztóját is kivették, hogy az ablakokat kapunak (lőszerraktári bejáratnak) használhassák. Ezeknek a pótlása, ill. visszaállítása is folyamatban van.
Ugyancsak a szovjet időkben a bástya északi oldalán, a sánc tetején egy betonozott parancsnoki figyelőt építetek, melyből a hajókat ellenőrizhették. Ez a födémmel ellátott figyelő még áll.

A Dunai bástyától keletre, attól egy árokkal leválasztva áll a tiszti épület (9) háromszintes (pince + földszint + emelet) épülete.
Ennek az épületnek a nyugati, a Dunai Bástya felé néző homlokzatán a földszinten és az emeleten 13-13 legegyszerűbb, szegmensíves keretezésű ablak nyílik, illetve alatta néhány pinceablak.
Dél felé, azaz az erőd belső udvara felé mindössze a földszinti és az emeleti folyosó 1-1 egyszerű szegmensíves ablaka nyílik.
Keletre, az épület főhomlokzata a következőképpen néz ki: a földszinten ablak + kapu + 9 nagy ablak, az emeleten ablak + 10 nagy ablak. A pincéből 9 szellőző nyílik erre az udvarra. Mindegyik nyílás szegmensíves lezárású, a kapu és a kisebb ablakok kétszárnyúak, míg a nagyobb ablakok vörösmárvány keretezésűek, középső függőleges vörösmárvány osztóval, melynek mindkét oldalán 2-2 ablakszárny nyílott.
A szovjet időkben a földszinten valamennyi ablakból kiemelték a függőleges vörösmárvány osztót (hogy ott hordhassák be a lőszert), ezek pótlása jelen pillanatban még nem történt meg.

A parancsnoki épület északi oldalához csatlakozik a kórház épülete.(10) Belső, az erőd udvarára néző homlokzata: 9 ablak + kapu + 8 ablak + a 9.ablak helyén egy kisablak + ajtó. A nagy ablakok a már sokszor leírt vörösmárvány osztósudaras ablakok, a kapu egyszerű szegmensíves, kétszárnyú kapu, míg a legkeletebbi kazamata végén nyíló kisablak osztósudár és vörösmárvány belső keret nélküli kétszárnyú ablak, az ottani kapu pedig egyszerű szegmensíves, kétszárnyú kapu.
A kórház hátsó, északi homlokzata egy belső lőfolyosóról nyílik: a nyugati két traktusban magas, keskeny, félköríves boltozatú ablakfülke van, alatta 2-2 lőréssel. Ezután végig a teljes északkeleti homlokzaton 31 nyíláscsoport van, melyek a következőkből állnak: 1-1 félköríves ablakból, alattuk 2-2 puskalőrésből.
A kórház (10) és a parancsnoki épület (9) csatlakozási pontján a sánc tetején nyílik egy keletre néző kijárat, ahol a parancsnoki épület felső szintjéről lehet kijutni a kórház feletti sáncokra. Ez a kijárat egy egyszerű, szegmensívű lezárású, kétszárnyú kapu.
A kórháztól délre az istálló (11) L alakú épülettömbje következik, keleti sarkában egybeépítve a "lőkiképző terem" (13) kétszintes tömbjével.
Ennek a komplexumnak az erőd udvara felé néző homlokzata a keleti oldalon: ajtó-ablak + ablak-ajtó + ajtó-ablak + ablak-ajtó + ajtó-ablak + ajtó + kapu + ajtó-ablak. Ezen a szakaszon az ajtók szegmensíves lezárású, vörösmárvány keretes nyílások, azonban a kétszárnyú ajtószárnyak csak téglalap alakúak: a felette levő timpanonokban rácsos ablakok vannak. Az ablakok keskeny, magas, szegmensíves záródású, vörösmárvány keretelésűek. (egy ajtó-ablak csoport tartozik egy istállókazamatához.) Ennek a szárnynak a déli oldalán található kapu szegmensíves boltozatú, rusztikus keretelésű, kétszárnyú fakapu.
Az istálló-szárny K-Ny szárnyának belső (északra néző) homlokzata: ajtó-ablak + ablak-ajtó + ajtó-ablak + ablak-ajtó + ajtó-ablak + ablak-ajtó + ablak. Ezen a szárnyon is érvényes, hogy 1-1 ajtó-ablak együttes 1-1 istállót szolgál ki. E szárny ajtajai megegyeznek a már leírt istállóajtókkal; azonban az ablakok a keleti szárnyban építetteknél jóval kisebbek: boltozatuk záródása ugyanott van, azonban magasabbról indulnak.
Az épületszárny nyugati homlokzata: ajtó + ablak + ajtó + ablak kialakítású. Ezek az ajtók és ablakok kivitelükben megegyeznek az istálló északi belső homlokzatainak nyílásaival.
Itt ér véget az istálló-szárny. Innen az erőd főkapujáig áll egy nagy, félköríves lezárású kapu s mellette egy nagy, vörösmárvány keretes, belső vörösmárvány osztósudárral bíró 2x2 szárnyú ablak.
Ezen ablaktól délre kezdődik az erőd főbejáratának traktusa, melyet már leírtunk.
Az istálló-együttes külső homlokzatai: az északkeleti saroktól a "lőkiképző terem" sarkáig 11 nyíláscsoport + kapu + 1 nyíláscsoport helyezkedik el. A nyíláscsoportok 1-1 félköríves ablakból és alatta 2-2 puskalőrésből áll. Az itteni kapu pedig szegmensíves lezárású, rusztikus kereteléssel ellátott kétszárnyú vasalt kapu.
A "lőkiképző terem" - azaz tulajdonképpen az északkeleti oldalazótorony északnyugati részén a két szinten 2-2 ágyúlőrés nyílik. E két lőréstől keletre helyezkedik el az árkot elzáró, de kapuval ellátott fal. (E fal vonalában kezdődik az árok külső oldalán a dél fele futó védőfolyosó) Az árkot elzáró faltól keletre megváltozik az oldalazótorony homlokzatának képe: az emeleten 10 ágyúlőrés, míg a földszinten 10x3 puskalőrés nyílik. A "lőkiképző terem"-délnyugati lezárásánál a lépcsőházat egymás felett két nyíláscsoport világítja meg: mindkét csoport félköríves ablakból és alatta 3 puskalőrésből áll. (Azaz a homlokzat képe, fentről lefele: félköríves ablak - 3 puskalőrés - félköríves ablak - 3 puskalőrés.)
E lépcsőház homlokzattól nyugatra 4 nyíláscsoport található. Mindegyik 1-1 alacsony, fekvő téglalap alakú, szegmensíves boltozatú, vörösmárvány keretezésű, vörösmárvány középosztós, 2x2 szárnyú ablakból és alatta 4 puskalőrésből áll. Ezen nyíláscsoportok az erőd főbejáratának homlokzatáig futnak. Ettől a saroktól a főbejárati nyíláscsoportig 2x3 puskalőrés található, amivel eljutottunk a már ismertetett főbejáratig.
Az istálló -"lőkiképző terem" együttes védő földsáncának tetején is található egy feljárat a sánc tetejére. Ami egy kicsiny, sátortetős épület, földfeltöltéssel a tetején; szegmensíves keretben levő félköríves, kétszárnyú kapuval.
A nyugati homlokzaton pedig; ott, ahol az erőd udvaráról a legjobban látszik, korlát is van a homlokzat tetején: négyzetes kőbábok között vasrudakból áll.

E fejezetben kellene leírni az erőd tetőszerkezeteit, födémjeit, tetőformáit. Azonban, mivel az objektum erődítmény, gyakorlatilag minden épületét vastag földtöltés fedi, így a klasszikus értelemben vett tetőszerkezetről nem lehet beszélni. Mindössze a déli és a nyugati kaponier összekötő folyosóinak födémje látható: ezek tömör kő alépítményen kialakított egyszerű sátortetők, melyek kőlapokkal vannak fedve.
állapot leírása:
Kulturális intézmény: múzeum + bemutatóhely + színház.
Miután ez egy több száz méter hosszú, majdnem ugyanolyan széles erődítmény, mindenféle műszaki állapotú rész megtalálható benne. Általánosságban jó és kifogástalan az állapota, néhány helyen, ahol a párkányzat kövei kimozdultak, ott megfelelő. A déli kaponier gyalogsági kazamatájának boltozatán több helyen hosszanti repedések vannak, tehát "pusztuló" míg egy helyen be is szakadt a boltozat, ott tehát "romos". Ugyancsak "romos" a pékség hátsó oldalán, a keleti féloldalazó torony két szintjét összekapcsoló északabbi lépcső, mely leszakadt.Tehát összességében az erőd állapota strukturálisan "kifogástalan."
A látogatók szempontjából egyes részek életveszélyesek: ugyanis néhány kút és akna nincs lefedve, így beleeshetnek.

Állapotjelentések

2013.05.31 15:01 ngabi állapot: 4 - pont: 9

Érdekes színfolt a múltból.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.