Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Mihály arkangyal
azonosító:
6332
törzsszám:
2569
szélesség (lat):
N 47° 38,082'
hosszúság (lon):
E 18° 4,551'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
736, 737 (környezet: 733, 734)
település KSH kódja:
22372
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
A község központjában, dombtetőn, szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, nyeregtetős, Ny-i homlokzati tornyos templom, a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. A homlokzat középtengelyében kapu, fölötte kőtábla építési felirattal, afölött az Esterházyak kőcímere. A szentély végfalán vakolt keretben újabb Madonna-mozaikkép. Csehsüveg boltozatú hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1920-as évek (?), megújítva 1990 (Závory Zoltán). Berendezés: jellemzően 18. század második fele. Orgona: 1894 (Rieger Testvérek). A középkori templomot 1747-1748-ban gróf Esterházy József felújíttatta (építész: Kutner Jakab). 1775-1776-ban a templomot megnagyobbították, ekkor épült tornya is (építész: Fellner Jakab). 1875-ben tornyát megkisebbítették. Az épületet 1989-1990-ben felújították, ekkor
került feltárásra a középkori templom néhány részlete is.
külső leírás:
A község központjában, dombtetőn szabadon álló templom a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb és alacsonyabb, egyenes záródású szentéllyel és a szentély ÉNy-i oldalához kapcsolódó sekrestyével. A hajó és a szentély a sekrestyével nyeregtetős, cserép héjazattal, a torony törtvonalú gúlasisakját fémlemez fedi.
az épületen lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe.
Főhomlokzata három mezőre van osztva, mindhárom mélyített tükrös. A középső mező - a torony alja - minimális mértékben előrelép, középtengelyében alul egyenes záródású, tagolt kő szalagkeretes, talpköves kapu, fölötte kőtábla építési felirattal (ld. alább), afölött az Esterházyak kőcímere; a karzatszinten szegmentíves záródású, füles-záróköves szalagkeretes, könyöklős ablak, beeresztett ráccsal. A főpárkányra ültetett attika felett az átmenetet a torony felső szintjeihez mélyített tükrös háromszögmezők biztosítják.
A toronyszintek falfelületei szintén tükrös kialakításúak, a két szintet egyrészes övpárkány választja el egymástól, a felsőt háromrészes órapárkány zárja le. A toronyablakok szegmentíves záródásúak, füles szalagkerettel, mélyített tükrös mellvédmezővel, a felső szinten zárókővel, könyöklővel is.
A főhomlokzat tükrös tagolása átfordul a bejárat tömb mélységében a hajófalakra. Az ÉNy-i hajófal egyébként tagolatlan, a DK-in három szegmentíves záródású, füllel-talpkővel-zárókővel ellátott tagolt szalagkeretes ablak van. A keret fölött törtívű szemöldökpárkány, alatta könyöklőpárkány; mindkettőt cseppdíszes konzolok tartják. A keret és a szemöldök közötti mezőben indadísz, a kötényen hasonló jellegű ornamentika. Az első ablak alatt egyenes záródású, tagolt kő szalagkeretes kapu.
A szentélyablak megegyezik az előzőkben leírtakkal. A szentély egyenes hátfalán az ablakok kereteléséhez hasonló keretben modern Madonna-festmény.
A sekrestye ÉNy-i falán két tagolt szalagkeretes, téglalap alakú ablak, ÉK-i oldalán hasonló alakú és keretelésű, felülvilágítós ajtó, modern ráccsal, a felülvilágítón beeresztett ráccsal.
A templomhoz vezető lépcsősor tetején fafeszület az utóbbi évekből.
állapot leírása:
Az elmúlt években teljesen felújították. (2000 - revízió)

Állapotjelentések

2009.04.04 09:38 snake állapot: 5 - pont: 6

Felújított, tökéletes állapot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Ghyczy-kúria (5.891 km)
Thaly-kúria (6.700 km)
Ménesközpont (7.148 km)
Lovarda (7.187 km)
Laktanya (7.257 km)