Megújulásunk támogatója:  

Kapucinus templom

azonosító:
6405
törzsszám:
2426
szélesség (lat):
N 47° 39,097'
hosszúság (lon):
E 18° 19,462'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
3098/4
település KSH kódja:
20127
földhivatal:
Tata Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A rendházzal (trsz.: 2428) egybeépült, szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, a hajó szentély felé eső részén kontyolt nyeregtetővel, a szentély felett nyeregtetővel és huszártoronnyal. A hajó K-i oldalához csatlakozó oldalkápolnával, a szentély K-i oldalához kapcsolódó sekrestyével. Oromzatos homlokzatának középtengelyében kőkeretes bejárati kapu, felette az Esterházy család címere és újabb mozaikkép, 1983. Fiókos dongával fedett hajó, csehsüveg boltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Kifestés: 1947 körül (Závory Zoltán), melyet 1987-1988-ban újrafestettek (Przudzik József). Berendezés: a 18. század közepe; főoltár: 1747 (Joseph Bechert); tabernákulum: 1748 (Gode Lajos); mellékoltárkép: 1760 körül (Karl Palko); főoltárkép: 1890 (F. X. Müller). Orgona: 1908 (Rieger-testvérek). Építtette gróf Esterházy József 1743-1746 között (építész: Kutner Jakab). 1903-ban belsejét felújították. A templom előtt: vörös mészkő kereszt, aranyozott korpusszal. Állíttatta Klinger György és neje, 1897.
külső leírás:
Az Országgyűlés tér nyugati sarkán a rendházzal egybeépült egyhajós, cseréppel fedett templom.
Egyszerű, halványsárgára festett főhomlokzatán Eszterházy címerrel és oromvolutákkal díszített, vörösmészkő keretelésű kapu nyílik. Felette az egykori, mára már elpusztult falkép helyén színes mozaikból Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló kép látható, valószínűleg 1983-ból. Felette napóra. A kaputól jobbra vörösmészkő talapzaton ugyanebből az anyagból készült kereszt áll, rajta aranyozott corpus.
A homlokzat két oldalán egy-egy nagyobb négyszögű ablak látható, középen, feljebb egy, a kórust megvilágító kerek ablak nyílik. Az oromfalban két oldalt lóhere alakú kisebb ablakok láthatók.
A jobb oldali oldalhomlokzaton négyszögű ablak nyílik, majd a mellékkápolna és a sekrestye csatlakozik az épülethez.
A tetőben öt pislogó-ablak látható. A hajónál alacsonyabb, egyenes záródású szentély csatlakozásánál zsindelyezett huszártorony emelkedik.

Állapotjelentések

2012.08.01 13:00 Patikus állapot: 5 - pont: 10

Szinte hibátlan, nagyon szép, gondozott, jó állapotú templom.Az 1740-es években épült, egyszerű homlokzatú huszártornyos épület pompás barokk belsőt rejt. A templom és rendház lakói a barna posztócsuhát viselő kapucinus atyák. Az egykori kapucinus rendház ma plébániaház.

. Az épületnek nincs harangtornya, ezért épült a Harangláb (amely óratorony is egyben) az Országgyűlés téren.

A kapucinusokat Eszterházy József hívta Tatára, még 1743-ban. Május 5-én tették le templomunk alapkövét, és ezen alkalommal beiktatták az új szerzeteseket is. A kettős ünnepen a győri kanonok körmenetet vezetett az új kolostor helyére, ahol magyar és német szónoklatok is elhangzottak. Jelen volt ifj. gróf Eszterházy József és neje. A gróf tudományokban és művészetekben jártas ember volt. Elhunyta után könyvtárát végrendelete szerint, a kapucinusok kapták meg.

A templom gyorsan elkészült, már 1746. július 27-én át is adták. Építője a komáromi Kuttner József építőmester, aki Fellner Jakab tanítványa volt. Külsejére a tudatosan vállalt szerénység jellemző. A templom külső falához a kapucinusok kőkeresztje van hozzáillesztve, mely 1743 óta már a harmadik. Az egyszerű külső pompás barokk belsőt rejt. Az egyhajós templom ékessége az egész oltárt kitöltő gazdag faragású főoltár, és a diadalív két oldalán épített mellékoltárok. Kompozíciójuk Josef Beckert bécsi szobrász tervei alapján Jácint testvér asztalos keze munkája. Carl Auerbach és Casper Reisner az alkotói a mellékoltárok képeinek, a főoltáré Müller Ferenc. Az 1890-ben készült képen Szent István a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot, fia Szent Imre jelenlétében.

A II. világháború és az utána következő évtizedek nem kedveztek a templomnak. Sok tárgy tűnt el: miseruhák, gyetyatartók. A szembemiséző oltárt, az ambót, a szentélyben lévő székeket és a húsvéti gyertyatartót Cs. Kiss Ernő, tatai faragó művész készítette. Két legújabb ékessége a templomnak szintén Cs. Kiss Ernő keze munkáját dicséri: a mellékoltárok előtt látható Szent Erzsébet és Szent Imre szobrok. Ezek főtisztelendő Virágh János, az utolsó tatai kapucinus plébános kérésére készültek.

2007-től a Győri Egyházmegye papja – Szalai Gábor látja el az egyházközség lelkipásztori feladatait.
Forrás: utazz itthon.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Óratorony (0.049 km)
Lakóépület (0.081 km)
Lakóépület (0.087 km)
Lakóház (0.096 km)
Lakóépület (0.102 km)
Lakóépület (0.109 km)